Feedback
ella
Vanaf vandaag, 27 januari 2021, moet je een verklaring op eer hebben om de Belgische grens te mogen oversteken. Dit geldt zowel voor reizen van als naar België.
 
Je mag de grens immers enkel nog over voor essentiële reizen. Professionele verplaatsingen vallen onder de noemer essentieel. In wat volgt, focussen we dan ook op die professionele verplaatsingen. Ook andere redenen kunnen een reis van of naar het buitenland essentieel maken, bijvoorbeeld dwingende gezinsredenen. Daar gaan we niet verder op in.
 
De verklaring op eer is een nieuw document naast de reeds geldende verplichtingen.
 
Deze nieuwsbrief behandelt niet de verplichtingen voor werkgevers die tijdelijk beroep doen op in het buitenland wonende werknemers. Meer informatie hierover vind je terug in onze nieuwsbrief van 14 januari 2021.
 
Verklaring op eer
 
Een werknemer die voor professionele redenen van en naar België reist, moet een verklaring op eer invullen. Je vindt de verklaring terug op de website info-coronavirus.be, meer bepaald hier: https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis.
 
De verklaring op eer is verplicht voor alle professionele verplaatsingen, ongeacht de duur ervan. De verplichting geldt dus zowel voor werknemers die voor een zakelijke reis van één dag of meerdere weken de grens over moeten, als voor grensarbeiders. De duurtijd van de professionele reis is niet van belang.
 
Beschikt de werknemer niet over een verklaring op eer, dan kan men de toegang tot het Belgisch grondgebied weigeren.
 
Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en Business Travel Abroad (BTA) formulier
 
Naast de verklaring op eer moet een werknemer onder bepaalde voorwaarden ook een PLF invullen. Wanneer de werknemer op het PLF aanduidt dat het een reis om professionele redenen betreft, moet de werkgever ook een BTA formulier invullen.
 
Quarantaine
 
In principe moet iedereen in quarantaine die:
 • terugkeert uit een rode zone;
 • langer dan 48 uur in het buitenland heeft verbleven; en
 • langer dan 48 uur in België zal verblijven.
 
Een aantal werknemers zijn vrijgesteld van deze verplichting.
 
Test
 
Een werknemer moet zich niet laten testen wanneer men:
 • niet reist met een:
  • vliegtuig;
  • schip of boot;
  • trein of bus voor het vervoer van een land dat buiten de Europese Unie en de Schengenzone ligt; en
 • voor maximum 48 uur in het buitenland verbleef of minder dan 48 uur in België zal verblijven.
 
Voorbeelden
 
In de uitgebreide tekst onderaan, hebben we nog een aantal voorbeelden toegevoegd om de regels te duiden.
 
Gevolgen voor de werkgever
Een werknemer die voor professionele redenen naar het buitenland moet of van het buitenland naar België moet, heeft verschillende verplichtingen.
 
Zo moet de werknemer steeds een verklaring op eer invullen. Dit is onafhankelijk van de duur van het verblijf in België of het buitenland.
 
Afhankelijk van de duur van het verblijf in België of het buitenland moet de werknemer ook:
 • een PLF invullen;
 • in quarantaine gaan;
 • een test laten afnemen.
 
Wanneer de werknemer bij terugkeer een PLF moet invullen, moet de werkgever vooraf een BTA formulier invullen om de professionele verplaatsing te staven.
Bron:
Ministerieel besluit 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 januari 2021
Vanaf vandaag, 27 januari 2021, moet je een verklaring op eer hebben om de Belgische grens te mogen oversteken. Dit geldt zowel voor reizen van als naar België.
Je mag de grens immers enkel nog over voor essentiële reizen. Professionele verplaatsingen vallen hier onder.
 
In onze nieuwsbrief van 25 januari 2021 baseerden we ons nog op persberichten. Gisteren verscheen dan in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit dat de verklaring op eer officieel maakt.
 
Deze nieuwsbrief behandelt niet de verplichtingen voor werkgevers die tijdelijk beroep doen op in het buitenland wonende werknemers. Meer informatie hierover vind je terug in onze nieuwsbrief van 14 januari 2021.
Een werknemer die voor professionele redenen van en naar België reist, moet een verklaring op eer invullen. Je vindt de verklaring terug op de website info-coronavirus.be, meer bepaald hier https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis.
 
De verklaring op eer is verplicht voor alle professionele verplaatsingen. Dit geldt dus zowel voor werknemers die voor een zakelijke reis van één dag of meerdere weken de grens over moeten, als voor grensarbeiders. De duurtijd van de professionele reis is niet van belang.
 
Als grensarbeider volstaat het om de verklaring één keer in te vullen voor regelmatige verplaatsingen. Je hoeft dus niet elke dag een nieuwe verklaring op te maken.
 
Je moet de verklaring voorafgaand aan de reis invullen en ondertekenen. Bovendien moet je de verklaring tijdens de hele reis bij jou hebben.
 
Wanneer je met een vervoerder reist, zal deze bij vertrek nagaan of de verklaring op eer is ingevuld. Ook bij aankomst controleert de vervoerder opnieuw of het formulier is ingevuld. Deze controle gebeurt wanneer je reist met een:
 • vliegtuig;
 • schip of boot;
 • trein of bus voor het vervoer van een land dat buiten de Europese Unie en de Schengenzone ligt.
 
De verklaring op eer is in principe enkel van toepassing voor personen:
 • met een nationaliteit of hoofdverblijfplaats in een land van de Europese Unie (EU) of de Schengenzone;
 • die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land waarvoor de EU aanraadt om geen reisbeperkingen op te leggen, bijvoorbeeld Australië of Japan.
 
De meeste grensoverschrijdende situaties zullen aan deze voorwaarden voldoen.
 
Een werknemer die toch niet onder bovenstaande voorwaarden valt, moet in principe een attest van de Belgische diplomatieke of consulaire post hebben. Dit attest moet aantonen dat de reis essentieel is. Een attest is echter niet nodig wanneer uit andere officiële documenten van de reiziger blijkt dat het een essentiële reis betreft. Ook voor deze werknemers voorziet het Ministerieel Besluit dat heel wat vormen van professionele verplaatsingen, essentiële verplaatsingen zijn.
 
Beschik je niet over een verklaring op eer, een attest van een Belgische diplomatieke of consulaire post of andere officiële documenten, dan kan men jou de toegang tot het Belgisch grondgebied weigeren.
Naast de verklaring op eer moet een werknemer onder bepaalde voorwaarden ook een PLF invullen. Wanneer de werknemer op het PLF aanduidt dat het een reis om professionele redenen betreft, moet de werkgever vooraf ook een BTA formulier invullen.
Iedereen die naar België reist, moet een PLF invullen wanneer hij/zij:
 • meer dan 48 uur in België zal verblijven; en
 • meer dan 48 uur in het buitenland verbleven hebt.
 
Daarnaast moet je, onafhankelijk van de duur van het verblijf in het buitenland en België, een PLF invullen wanneer je reist met een:
 • vliegtuig;
 • schip of boot;
 • trein of bus voor het vervoer van een land dat buiten de Europese Unie en de Schengenzone ligt.
 
De vervoerder zal ook voor vertrek en bij aankomst controleren of je het PLF hebt ingevuld.
 
Ook het PLF moet je bijhouden gedurende de hele reis naar de eindbestemming in België en tot 48 uur na aankomst.
Wanneer je om professionele redenen reist, moet je dit aanduiden op het PLF. Het PLF vraagt dan naar het certificaatnummer van het BTA formulier.
 
De werkgever moet het BTA formulier invullen voor het vertrek van de werknemer naar het buitenland.
 
Kan de werknemer geen certificaatnummer invullen op het PLF, dan gaat het niet om een reis voor professionele redenen.
 
Dit heeft dan een impact op de verplichting om in quarantaine te gaan. Voor een reis om professionele redenen geldt immers een aangepaste score in de zelfevaluatietool op het PLF.
In principe moet iedereen in quarantaine die:
 • terugkeert uit een rode zone;
 • langer dan 48 uur in het buitenland heeft verbleven; en
 • langer dan 48 uur in België zal verblijven.
 
Een grensarbeider die bijvoorbeeld dagelijks op en af rijdt, moet dus niet in quarantaine.
 
Andere werknemers dan grensarbeiders kunnen nog onder één van de volgende uitzonderingen vallen:
 • mensen die op basis van de score van de zelfevaluatietool niet in quarantaine moeten;
 • mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren op voorwaarde dat zij een attest van de werkgever hebben. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 20 januari 2021.
Een werknemer moet zich niet laten testen wanneer men:
 • niet reist met een:
  • vliegtuig;
  • schip of boot;
  • trein of bus voor het vervoer van een land dat buiten de Europese Unie en de Schengenzone ligt; en
 • voor maximum 48 uur in het buitenland verbleef of minder dan 48 uur in België zal verblijven.
 
Een voorbeeld hiervan zijn grensarbeiders.
Om deze regels concreet te maken, geven we een aantal voorbeelden om te bepalen welke formaliteiten de werknemer en werkgever moeten vervullen.
De werknemer moet een verklaring op eer invullen. Deze verplichting geldt immers onafhankelijk van de duur van het verblijf.
 
Een PLF, BTA, quarantaine en test zijn niet nodig omdat de werknemer minder dan 48 uur in Frankrijk verblijft.
De werknemer moet:
 • een verklaring op eer invullen want deze verplichting is niet gelinkt aan de duur van het verblijf;
 • een PLF invullen want hij verbleef meer dan 48 uur in Duitsland;
 • in quarantaine gaan, want hij verbleef meer dan 48 uur in Duitsland, tenzij hierop een uitzondering van toepassing is;
 • een test ondergaan, want hij verbleef meer dan 48 uur in Duitsland.
 
Voor deze situatie moet de werkgever ook een BTA-formulier invullen.
De werknemer moet een verklaring op eer invullen. Deze verplichting geldt immers onafhankelijk van de duur van het verblijf. Hij moet de verklaring wel maar één keer invullen voor regelmatige verplaatsingen.
 
Een PLF, BTA, quarantaine en test zijn niet nodig omdat de werknemer minder dan 48 uur in België verblijft.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.