Feedback
ella
Werknemers in de zorgsectoren mogen hun wettelijke vakantiedagen van 2020 uitzonderlijk overdragen naar 2021.
 
Principe
Volgens de vakantiewetgeving moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het vakantiejaar. Uiterlijk 31 december moet hun vakantieteller dus op nul staan.
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Maar door de coronacrisis en de bijhorende werkdruk konden heel wat werknemers in de zorgsector hun vakantiedagen nog niet opnemen.
 
Afwijking voor zorgsectoren
Daarom wil de minister van Werk, Dermagne, voor de zorgsectoren uitzonderlijk afwijken van het wettelijk principe dat vakantiedagen opgenomen moeten zijn voor het einde van het vakantiejaar.
 
Het algemeen principe blijft echter wel van toepassing. Werknemers moeten hun vakantiedagen dus opnemen tegen uiterlijk 31 december 2020.
 
Enkel voor werknemers in de zorgsectoren staat men een afwijking toe. Zij kunnen hun vakantiedagen van 2020 uitzonderlijk overdragen naar 2021.
 
Opgelet!
De minister van Werk voorziet enkel een uitzondering van de overdracht van dagen wettelijke vakantie.
 
Hij spreekt zich dus niet uit over de mogelijkheid om bijkomende vakantiedagen of dagen arbeidsduurvrijstelling over te dragen naar 2021.
 
Gevolgen voor de werkgever
Voor werknemers in de zorgsectoren staat men uitzonderlijk toe dat zij hun niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen van 2020 kunnen overdragen naar 2021.
Deze overdracht is enkel toegestaan wanneer hiervoor een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer.
 
Welke sectoren precies onder de 'zorgsectoren' vallen is momenteel nog niet gepreciseerd. Eenmaal we hierover uitsluitsel hebben, informeren wij u zeker.
Bron:
Volgens de vakantiewetgeving moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het vakantiejaar. Dit betekent dus dat de vakantieteller voor werknemers uiterlijk 31 december op nul moet staan.
 
De wetgeving voorziet hierop een uitzondering. Meer bepaald wanneer het voor de werknemer onmogelijk was om de vakantiedagen op te nemen voor het einde van het vakantiejaar.
De werkgever moet dan het vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen. We denken hier bijvoorbeeld aan langdurige ziekte, moederschapsrust, …
 
Volgens de huidige vakantiewetgeving is het dus niet mogelijk om vakantiedagen over te dragen naar een volgend jaar.
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.
 
Maar in de zorgsector hebben heel wat werknemers hun vakantiedagen nog niet kunnen opnemen door de coronacrisis en de bijhorende werkdruk.
 
Daarom wil de minister van Werk, Dermagne, voor hen uitzonderlijk afwijken van het wettelijk principe dat vakantiedagen opgenomen moeten zijn voor het einde van het vakantiejaar.
 
Werknemers tewerkgesteld in de zorgsectoren kunnen vakantiedagen, die ze niet kunnen opnemen tegen uiterlijk 31 december 2020, overdragen naar 2021.
Deze overdracht is enkel mogelijk indien hierover een akkoord bestaat tussen werkgever en werknemer.
 
Is er geen akkoord, dan kan de werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen. Het loon voor deze vakantiedagen is dan onderworpen aan sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.
De uitbetaling van vakantiedagen wordt echter niet aangemoedigd.
 
De inspectiediensten Toezicht Sociale Wetten zijn op de hoogte gebracht van deze uitzondering. Hen wordt gevraagd zich tolerant op te stellen ten aanzien van de overdracht van vakantiedagen naar 2021 voor de zorgsectoren.
 
Concreet: de bestaande vakantiewetgeving wijzigt niet. Het algemeen principe blijft van toepassing.
Werknemers moeten hun vakantiedagen dus opnemen tegen uiterlijk 31 december 2020.
 
Enkel voor werknemers in de zorgsectoren staat men een afwijking toe. Zij kunnen hun vakantiedagen 2020 uitzonderlijk overdragen naar 2021.
 
Opgelet! De minister van Werk voorziet enkel een uitzondering van de overdracht van dagen wettelijke vakantie. Hij spreekt zich dus niet uit over de mogelijkheid om bijkomende vakantiedagen of dagen arbeidsduurvrijstelling over te dragen naar 2021.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.