Feedback
ella
Het coronavirus, met name de omikronvariant, tiert nog steeds welig. Ook in de bedrijven zijn veel werknemers afwezig. Omwille van besmetting, quarantaine, isolatie of bijvoorbeeld omdat de school of de opvang van een kind sluit. Her en der komt de bedrijfscontinuïteit in gevaar.
 
De sociale partners sloten vorige vrijdag een akkoord om tijdelijk uitzonderlijke maatregelen mogelijk te maken. Concreet gaat het om voorstellen om bepaalde 'arbeidsreserves' flexibel aan te spreken: tijdelijk werklozen, gepensioneerden, asielzoekers, werknemers in tijdskrediet, studenten, …
 
De socialistische vakbond ging niet akkoord. Het was nog even wachten op de reactie van minister van Werk Dermagne. Die kondigde gisteren in het parlement aan het voorstel van de sociale partners uit te voeren. Vandaag moet de federale regering nog groen licht geven.  Zeer waarschijnlijk zal dat ook gebeuren. In de pers lezen we alvast dat Minister Dermagne de maatregelen ook vandaag, 26 januari 2022, wenst te laten ingaan. De wetteksten volgen later.
 
Flexibiliteitsmaatregelen
 
  • alle bedrijven kunnen een beroep doen op tijdelijk werklozen van een ander bedrijf.  De werkloze behoudt 75% van de uitkering;
 
  • werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof kunnen hun verlof opschorten om tijdelijk opnieuw aan het werk te gaan, of meer uren te presteren. Ook zij behouden 75% van hun uitkering. Ze kunnen ook extra uren presteren op werkdagen;
 
  • alle gepensioneerden zullen onbeperkt hun pensioen kunnen cumuleren met een beroepsinkomen. Normaal geldt die regel enkel voor gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar, of die een loopbaan van 45 jaar hebben. Ook vervroegd gepensioneerden zullen dus (even) onbeperkt pensioen en arbeid kunnen cumuleren;
 
  • werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) kunnen aan de slag in hun eigen bedrijf, of in een ander bedrijf. Ze behouden 75% van hun werkloosheidsuitkering, en ontvangen ook nog de bedrijfstoeslag;
 
  • asielzoekers met een legale verblijfstitel kunnen onmiddellijk aan de slag, en hoeven dus geen wachtperiode van vier maanden te doorlopen;
 
  • studenten kunnen gedurende 45 uren werken, zonder dat de uren worden aangerekend op het jaarlijks sociaal en fiscaal voordelig totaal van 475 uren. Elke impact op sociale bijdragen, belastingen en sociale uitkeringen (in het bijzonder kindertoeslag) wordt geneutraliseerd;
 
  • opeenvolgende contracten van bepaalde duur zijn in onze wetgeving normaal strikt beperkt. Indien de duur of het aantal van zo'n contracten overschreden wordt, belanden werkgever en werknemer in een contract van onbepaalde duur. Tijdelijk komt daar een uitzondering op  Een verlenging met minstens zeven dagen zal uitzonderlijk niet beschouwd worden als overeenkomst van onbepaalde duur.
 
Tijdelijke maatregelen private sector
 
De wetteksten zijn er uiteraard nog niet. Toch dringt de tijd.
 
De maatregelen zouden al heel snel kunnen ingaan, mogelijk zelfs vandaag. Ze zijn uitzonderlijk, en tijdelijk. In elk geval zullen ze slechts tijdens de omikrongolf gelden. Het voorstel van de sociale partners stelt als einddatum 28 februari 2022 voor.
 
In principe zijn de maatregelen van toepassing in de volledige private sector. Toch is het nog even wachten om volledige duidelijkheid te krijgen. Het voorstel van de sociale partners sluit immers de zorgsector (en het onderwijs) uit. Logisch, omdat daar al extra ondersteuningsmaatregelen in de maak zijn. Sommige maatregelen zijn echter ook in die sector nieuw. De komende dagen krijgen we ongetwijfeld meer gedetailleerde informatie.
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.