Feedback
ella
De Vlaamse overheid voorziet geen aanmoedigingspremie bij corona-ouderschapsverlof.

Corona-ouderschapsverlof financieel nadeliger dan gewoon ouderschapsverlof?
Veel werknemers ontvangen op het moment dat zij corona-ouderschapsverlof opnemen, een lagere uitkering dan werknemers die gewoon ouderschapsverlof opnemen. Juist omdat bij het gewone ouderschapsverlof naast de uitkering van de RVA mogelijks een Vlaamse aanmoedigingspremie voorzien is. Het gaat hier om werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest of in de Vlaamse social profit.

Corona-ouderschapsverlof of gewoon ouderschapsverlof nemen?
Hoewel het gewone ouderschapsverlof financieel voordeliger kan zijn dan corona-ouderschapsverlof, willen we er toch een kanttekening bij maken.
Het corona-ouderschapsverlof is een extra verlof. Het komt bovenop het gewone ouderschapsverlof.

Ook verliest de werknemer zijn krediet van de aanmoedigingspremie niet. De aanmoedigingspremie voor zorg wordt tijdens de volledige loopbaan gedurende maximaal 1 jaar toegekend. Alleen is deze premie niet voorzien bij corona-ouderschapsverlof.
 
Het probleem stelt zich voornamelijk bij werknemers wiens jongste kind de 12 jaar nadert.
Mogelijks kunnen zij na het corona-ouderschapsverlof geen gebruik meer maken van het 'gewone' ouderschapsverlof (met een uitkering van de RVA+ aanmoedigingspremie).
Dit omwille van de leeftijd van het kind. In dat geval is het in principe beter om gewoon ouderschapsverlof op te nemen.
 
Het hangt van de persoonlijke situatie van de werknemer af of het corona-ouderschapsverlof voordeliger is of niet.
Bron:
De Vlaamse overheid voorziet geen aanmoedigingspremie bij corona-ouderschapsverlof.
De Vlaamse aanmoedigingspremie-zorgkrediet is een aanvullende uitkering van de Vlaamse overheid. Werknemers in de privésector of social profitsector krijgen deze premie bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA bij het nemen van tijdskrediet of één van de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof). Weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden verschillen naargelang de werknemer werkt in de privésector of de social profitsector.  
 
Enkel werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest kunnen een Vlaamse aanmoedigingspremie-zorgkrediet krijgen. 
Werknemers tewerkgesteld in de Vlaamse socialprofitsector, komen eveneens in aamerking bij een tewerkstelling in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Zij moeten werken in 1 van de volgende sectoren: 
  • de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt;
  • de Vlaamse socioculturele sector.
 
Maximum 1 jaar aanmoedigingspremie zorg gedurende de ganse loopbaan
 
De aanmoedigingspremie-zorg wordt tijdens de volledige loopbaan gedurende maximaal 1 jaar toegekend. Dit krediet van 1 jaar vermindert niet proportioneel in functie van het stelsel waarmee de werknemer de loopbaan onderbreekt (voltijds, 1/2de, 1/5de).
 
Werknemers die corona-ouderschapsverlof opnemen ontvangen een uitkering die 25% hoger ligt dan bij het 'gewone' ouderschapsverlof. Voor alleenwonende ouders en ouders van een kind met een handicap ligt de uitkering zelfs 50% hoger dan bij het 'gewone' ouderschapsverlof. Een alleenwonende ouder is de ouder die uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen die hij ten laste heeft.
 
De uitkering voor corona-ouderschapsverlof mag echter niet hoger zijn dan het gederfde brutoloon.
Toch is het corona-ouderschapsverlof niet altijd voordeliger dan het gewone ouderschapsverlof voor werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest en de Vlaamse social profit.

Veel werknemers met corona-ouderschapsverlof krijgen een lagere uitkering dan werknemers met gewoon ouderschapsverlof. Juist omdat bij het gewone ouderschapsverlof naast de uitkering van de RVA mogelijks een Vlaamse aanmoedigingspremie voorzien is.

Denk hier aan werknemers tewerkgesteld in de Vlaamse social profitsector. Zij krijgen een aanzienlijk hoger bedrag bij het gewone ouderschapsverlof (RVA-uitkering + aanmoedigingspremie) dan bij het Corona-ouderschapsverlof (enkel RVA-uitkering). De aanmoedigingspremie is in de social profit immers vrij hoog.
 
Voorbeeld 1
Een werknemer (geen alleenwonende ouder) werkt in de Vlaamse social profit en neemt 1/5de ouderschapsverlof.
Hij ontvangt een RVA-uitkering van 144,45 euro bruto, aangevuld met een aanmoedigingspremie van 171,60 euro bruto. Dit is samen 316,05 euro bruto.
Indien dezelfde werknemer 1/5de corona-ouderschapsverlof opneemt ontvangt hij een RVA-uitkering van 180,56 euro bruto.
 
Voorbeeld 2
Een werknemer (geen alleenwonende ouder) is tewerkgesteld in de privésector in het Vlaamse Gewest en neemt 1/5de ouderschapsverlof.
Hij ontvangt een RVA-uitkering van 144,45 euro bruto, aangevuld met een aanmoedigingspremie van 68,64 euro bruto. Dit is samen 213,09 euro bruto.
Indien dezelfde werknemer 1/5de corona-ouderschapsverlof opneemt ontvangt hij een RVA-uitkering van 180,56 euro bruto.
Het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid zet nu standaard de dossiers die in mei en juni 2020 lopen met de aanvragen voor een aanmoedigingspremie bij deeltijds ouderschapsverlof stop op 30 april 2020 of annuleert deze. Dit om onterechte betalingen en terugvorderingen te vermijden. Immers, de regelgeving voorziet geen aanmoedigingspremie bij corona-ouderschapsverlof.

Nieuwe aanvraag indienen mogelijk bij gewoon ouderschapsverlof - geen verlies krediet
Een werknemer die 'gewoon' ouderschapsverlof opnam kan een nieuwe aanvraag indienen, ook voor de periode mei en juni. Hij is zijn krediet aan aanmoedigingspremie niet kwijt.
 
Een werknemer die zijn tijdskrediet of ouderschapsverlof tijdelijk heeft geschorst om corona-ouderschapsverlof te nemen kan een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen voor de periode na het corona-ouderschapsverlof.
 
Hoewel het gewone ouderschapsverlof financieel voordeliger kan zijn dan corona-ouderschapsverlof, willen we er toch een kanttekening bij maken.
 
Werknemer verliest totaal krediet aan aanmoedigingspremie niet

Het corona-ouderschapsverlof is een extra verlof. Het komt bovenop het gewone ouderschapsverlof.
De werknemer verliest zijn krediet van de aanmoedigingspremie niet. De aanmoedigingspremie voor zorg wordt tijdens de volledige loopbaan gedurende maximaal 1 jaar toegekend.
 
Bovendien geldt de aanmoedigingspremie niet bij opname van het ouderschapsverlof in weken. Werknemers die maar 2 weken corona-ouderschapsverlof opnemen zijn dus ook beter af met het corona-ouderschapsverlof. 
 
Probleem indien jongste kind de leeftijd van 12 jaar nadert

Het probleem stelt zich voornamelijk bij werknemers wiens jongste kind de leeftijd van 12 jaar nadert.

Mogelijks kunnen zij later geen gebruik meer maken van het 'gewone' ouderschapsverlof (met een uitkering van de RVA + aanmoedigingspremie).
Dit omwille van de leeftijd van het kind. Het ouderschapsverlof moet immers ingaan vooraleer het kind 12 jaar wordt.
 
In dat geval kan het beter zijn om gewoon ouderschapsverlof op te nemen of verder te zetten.
 
Persoonlijke situatie is doorslaggevend

Het hangt van de persoonlijke situatie van de werknemer af of hij beter corona-ouderschapsverlof opneemt dan wel gewoon ouderschapsverlof.
Hierbij kan men zich ondermeer volgende vragen stellen:
  • nadert het jongste kind de leeftijd van 12 jaar?
  • voldoet de werknemer aan de voorwaarden voor de toekenning van een aanmoedigingspremie? Hiervoor verwijzen we naar de website van het Departement Werk en Sociale Economie.
  • heeft de werknemer zijn totaal krediet aan aanmoedigingspremie voor zorg al uitgeput? Een werknemer die bijvoorbeeld al een jaar 1/5de ouderschapsverlof heeft opgenomen, zal sowieso geen recht meer hebben op deze aanmoedigingspremie. Ook niet als hij gewoon ouderschapsverlof opneemt.
  • Wil de werknemer slechts 1 tot 3 weken ouderschapsverlof opnemen? Bij opname in weken voorziet de Vlaamse overheid immers geen aanmoedigingspremie bij gewoon ouderschapsverlof.
  • Gaat het om een alleenwonende werknemer? 
  • Wat zijn de persoonlijke plannen van de werknemer? Immers, de werknemer kan ook een aanmoedigingspremie krijgen bij verlof voor medische bijstand. Mogelijks wil hij zijn krediet daarvoor opsparen? Of nog: wil hij zijn 'gewoon' ouderschapsverlof helemaal niet uitputten in de toekomst, maar gewoon nu een maand ouderschapsverlof nemen? Allemaal zaken waarmee men rekening moet houden.
 
Vergeet ook niet dat het corona-ouderschapsverlof een extra verlof is. Wie daarna nog een beroep kan en wil doen op 'gewoon' ouderschapsverlof verliest dus niets.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.