Feedback
ella
De oude Waalse wetgeving op de sociale inspectie was voorbijgestreefd en toe aan een actualisatie.
De nieuwe regelgeving bevat onder andere een betere omschrijving van de bevoegdheden en plichten van de sociale inspecteurs wanneer zij controles uitvoeren.
Het Waalse Gewest beschikt, net als het federale niveau en de andere gewesten van het land, over zijn eigen sociale inspectie. Deze is onder meer belast met de controle van de naleving van de Waalse regelgeving op:
  • de subsidies (bijvoorbeeld voor opleidingscheques);
  • de erkenningen (bijvoorbeeld voor dienstenchequebedrijven of uitzendbureaus).
U vindt hierna de hoofdlijnen van de geactualiseerde regelgeving:
  • de sociale inspectie krijgt betere en aangepaste hulpmiddelen om de controles uit te voeren;
  • de nieuwe wetsbepalingen zijn beter afgestemd op die van het Sociaal Strafwetboek en van het Wetboek van Strafvordering;
  • de rechten van de werkgevers en werknemers bij verhoor door de sociale inspecteurs zijn beter bepaald;
  • de wetgeving bepaalt onder welke voorwaarden de sociale inspecteurs toegang hebben tot de bewoonde ruimten;
  • de Waalse inspecteurs mogen de verzamelde informatie uitwisselen met andere inspectiediensten die in het land actief zijn, zowel op federaal als op gewestelijk niveau;
  • de regels op de administratieve boetes zijn geharmoniseerd en afgestemd op die in het Sociaal Strafwetboek.
De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 juli 2019.
 
Gevolgen voor de werkgever
Waalse werkgevers die van hun Gewest subsidies of een erkenning krijgen, kunnen een bezoek van de sociale inspectie krijgen. 
De sociale inspectie beschikt nu over geactualiseerde wetgeving om de controles nog efficiënter te laten lopen.
Bron:
Waals decreet van 28/02/19 betreffende de controle op de wetgevingen m.b.t de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen, BS van 09/04/19Waals besluit van 04/04/19 tot uitvoering van het decreet van 28/02/19 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringenWaals besluit van 04/04/19 tot uitvoering van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.