Feedback
ella
De werkgever moet het blanco opmerkingenregister over de toetredingsakte tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen niet meer bezorgen aan de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten, indien er geen opmerkingen werden geformuleerd. Zijn er wel opmerkingen, dan blijft de plicht bestaan.
 
Situering
Een werkgever kan een collectieve loonbonus, ook wel een CAO 90 bonus genoemd, aan zijn werknemers toekennen. Met die bonus beloont de werkgever zijn werknemers voor het behalen van een vooraf vastgestelde, objectieve collectieve doelstelling.
 
Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.
 
Dit kan op een sociaal en fiscaal interessante manier gebeuren. Er zijn namelijk:
  • geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.
    Er is wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever en een persoonlijke solidariteitsbijdrage van 13,07%;
  • geen bedrijfsvoorheffing of belastingen verschuldigd.
 
In 2023 bedraagt de maximale sociale vrijstelling 3.948 EUR. De fiscale maximumgrens is 3.434 EUR.
 
De werkgever moet het bonusplan steeds invoeren met een cao of een toetredingsakte en -plan. Daarvoor moet hij onder andere de spelregels van CAO nr. 90 volgen.
 
Opmerkingenregister bij toetredingsakte en -plan
Werknemers kunnen opmerkingen maken over de toetredingsakte en plan tot invoering van een niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.
 
De werkgever moet het opmerkingenregister overmaken aan de bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten. De werkgever moet dit doen, zelfs wanneer het register geen opmerkingen bevat.
 
Dit wijzigt nu. Voortaan moet dit enkel nog opgestuurd worden wanneer er effectief opmerkingen zijn. Indien  ze geen opmerkingen bevatten, is er ook geen meerwaarde.
 
De werkgever verklaart wel nog steeds in de toetredingsakte dat er al dan niet opmerkingen werden geformuleerd.
 
Ontvankelijk van neerlegging toetredingsakte en -plan
Wanneer de griffie van de FOD Waso vaststelt dat de opmaakprocedure niet werd gevolgd, wordt de neerlegging geweigerd. Dit is niet nieuw, maar omwille van de rechtszekerheid lijst men nu uitdrukkelijk de elementen op waaruit een geldige neerlegging bestaat. Indien deze niet gerespecteerd worden, wordt de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan geweigerd of niet ontvankelijk verklaard.
 
De neerlegging wordt geweigerd wanneer zij :
  • niet tijdig is;
  • de minimale referteperiode niet respecteert. Een bonusplan moet minstens één doelstelling vastleggen die moet behaald worden tijdens een referteperiode van minstens 3 maanden om recht te hebben op de bonus;
  • niet de verplichte vermeldingen bevat, zoals CAO nr.90;
  • het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan niet bevat. De toevoeging van deze plannen is  vereist wanneer het voormelde plan doelstellingen bevat met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk, met inbegrip van die betreffende de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval en die betreffende de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen.
 
Inwerkingtreding
De bepalingen treden in werking 10 dagen na publicatie in Staatsblad, dus op 6 februari 2023.
 
Gevolgen voor de werkgever
De afschaffing van de verzending van blanco opmerkingenregisters in het kader van de invoering van een niet-recurrent resultaatsgebonden via de procedure van een toetredingsakte voordeel vormt een vermindering van de administratieve formaliteiten.
Bron:
Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen, p. 11964

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.