Feedback
ella
Op 15 juli 2021 sloten de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) de noodzakelijke cao’s, inzake de bijzondere SWT-stelsels met betrekking tot:
 • het recht op een bedrijfstoeslag; en
 • de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
 
Een uitgebreide toelichting kunnen jullie vinden in onze nieuwsbrief van 27 juli 2021.
 
Naar aanleiding hiervan vroegen de sociale partners aan de bevoegde minister om het juridisch kader omtrent SWT aan te passen.
Vooral voor de NAR-cao’s over vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid in de bijzondere SWT-stelsels (CAO nrs. 153, 154 & 155) was een ingreep nodig.
 
In een recent koninklijk besluit (KB) komt men hieraan tegemoet.
Naast juridisch technische aanpassingen, legt het besluit de grenzen vast waarbinnen de werknemer, die op SWT vertrekt, een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kan aanvragen.
 
We hernemen hieronder de belangrijkste principes.
 
Principe: aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar
 
Werknemers die op SWT vertrekken, moeten aangepast beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
 
Aangepast beschikbaar zijn, betekent onder meer:
     - ingeschreven zijn als werkzoekende;
     - passend werk of opleiding aanvaarden;
     - ….
Ze moeten niet actief zoeken naar werk. De aangepaste beschikbaarheid loopt in principe tot de leeftijd van 65 jaar.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een vrijstelling van die verplichting aanvragen.
 
Voorwaarden vrijstelling in de bijzondere SWT-stelsel (nieuw)
 
Het recente KB legt de nieuwe voorwaarden vast voor zij die op SWT vertrekken in de bijzondere stelsels:
 • nachtarbeid, bouw en zwaar beroep (60 jaar en 33 jaar beroepsverleden);
 • zwaar beroep (60 jaar en 35 jaar beroepsverleden);
 • zeer lange loopbaan (60 jaar en 40 jaar beroepsverleden).
 
Dit gebeurt ook voor SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
 
Bijzondere SWT-stelsels zwaar beroep (2 stelsels) en zeer lange loopbaan.
 
In deze bijzondere SWT-stelsels kan een werknemer een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen voor zover:
 • er een NAR-cao (algemeen verbindend verklaard) bestaat, die de voorwaarden voor de vrijstelling vastlegt.
  Vandaag beschikken we over de NAR-cao's nr.153 (periode 01 juli 2021 tot 31december 2022) en 155 (periode 01 januari.2023 tot 31 december 2024);
 • de NAR-cao’s van bepaalde duur zijn van maximum 2 jaar en geen stilzwijgend verlengingsbeding bevatten.
  De huidige cao’s  nr. 153 en 155 voldoen aan die vereiste;
 • de werknemer ontslagen is tijdens de geldigheidsduur van die NAR-cao's;
 • het bevoegde paritair comité een sectorale cao heeft gesloten voor de geldigheidsduur van de NAR-cao. De sectorale CAO vermeldt uitdrukkelijk dat ze gesloten is in toepassing van de NAR CAO.
 
In die omstandigheden kunnen werknemers een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen mits zij:
 • de leeftijd van 62 jaar bereiken; of
 • 42 jaar beroepsverleden bewijzen.  
 
Zij kunnen de aanvraag ook doen als hun opzeggingstermijn verstrijkt nà de geldigheidsduur van de NAR-cao.
 
Let wel!
In dat geval moet hun opzeggingstermijn aflopen binnen de geldigheidsduur van een sectorale cao, gesloten in toepassing van een NAR-cao, die de sectorale cao tijdens dewelke de werknemer werd ontslagen, verlengt.
 
SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.
 
In geval van SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kan een werknemer een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen voor zover:
 • er een NAR-cao (algemeen verbindend verklaard) bestaat, die de voorwaarden voor de vrijstelling vastlegt.
  Vandaag beschikken we over de NAR-cao’s nr.154 (periode 01 januari 2021 tot 31 december 2022) & 155 (periode 01 januari 2023 tot 31 december 2024);
 • de NAR-cao's van bepaalde duur zijn van maximum 2 jaar en geen stilzwijgend verlengingsbeding bevatten.
  De huidige cao’s 154 en 155 voldoen aan die vereiste;
 • de werknemer ontslagen is tijdens de geldigheidsduur van die NAR-cao's;
 • de ondernemings-cao of het collectief akkoord gesloten in het kader van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering uitdrukkelijk vermeldt dat ze gesloten is in toepassing van de NAR-cao.
  Deze vereiste is niet van toepassing indien de cao of het akkoord gesloten werd tussen 31 december 2020 en 10.09.2021
 
In die omstandigheden kunnen werknemers een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen mits zij:
 • de leeftijd van 62 jaar bereiken; of
 • 42 jaar beroepsverleden bewijzen.  
 
Zij kunnen de aanvraag ook indienen als hun opzeggingstermijn verstrijkt nà de geldigheidsduur van de NAR-cao. Let wel, in dat geval moet hun opzeggingstermijn aflopen binnen de geldigheidsduur van een cao, gesloten in toepassing van een NAR-cao, die de cao tijdens dewelke de werknemer werd ontslagen, verlengt.
 
Volledig overzicht
 

SWT- stelsels
Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid
 
Leeftijds- of loopbaanvereisten
 
periode 2021 - 2022
 
Leeftijds- of loopbaanvereisten
 
 
periode 2023 - 2024
 
CAO nr.17 (62 jaar)
 
43 jaar beroepsverleden
 
43 jaar beroepsverleden
 
 
 • Nachtarbeid, bouw en zwaar beroep
  (33 jaar beroepsverleden)
 • Zwaar beroep (35 jaar beroepsverleden)
 • Zeer lange loopbaan
 
 
 
Enkel indien sector-cao uitdrukkelijk verwijst naar NAR-cao nr. 153.
 
Vanaf 01.07.2021 tot 31.12.2022: 
 
 • leeftijd van 62 jaar; of
 • beroepsverleden van 42 jaar 
 
 
Enkel indien sector-cao uitdrukkelijk verwijst naar NAR-cao nr. 155.
 
Vanaf 01.01.2023 tot 31.12.2024: 
 
 • leeftijd van 62 jaar; of
 • beroepsverleden van 42 jaar 
 
Opgelet! 
CAO nr. 155 is beperkt tot werknemers ontslagen, uiterlijk op 30.06.2023 met de leeftijd van 60 jaar uiterlijk op die datum én op einde van de arbeidsovereenkomst.
 
 
Mindervaliden
(CAO nr.150)
 
     
Geen voorwaarden
     
Geen voorwaarden
 
Erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
 
Enkel indien ondernemings-cao uitdrukkelijk verwijst naar NAR-cao nr. 154:
 
Vanaf 01.01.2021 tot 31.12.2022
 
 • leeftijd van 62 jaar; of
 • 42 jaar beroepsverleden 
 
Enkel indien ondernemings-cao uitdrukkelijk verwijst naar NAR-cao nr. 155:
 
vanaf 01.01.2023 tot 31.12.2024:
 
 • leeftijd van 62 jaar; of
 • 42 jaar beroepsverleden 
 
Opgelet! 
CAO nr. 155 is beperkt tot werknemers ontslagen, uiterlijk op 30.06.2023 met de leeftijd van 60 jaar uiterlijk op die datum én op einde van de arbeidsovereenkomst én bij mededeling voornemen collectief ontslag.
 
 
Bron:
Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.