Feedback
ella
Sinds augustus 2021 kunnen de werkgevers die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis een coronapremie toekennen onder de vorm van consumptiecheques.
 
Volgens de huidige bepalingen moet de coronapremie uiterlijk 31 december 2021 aan de werknemer uitgereikt worden.
 
Deze deadline van 31 december 2021 komt met rasse schrede dichterbij voor de sectoren en werkgevers die nog een coronapremie (of een hoger bedrag dan sectoraal bepaald), willen toekennen.
 
Bovendien hebben de uitgiftebedrijven ook nog tijd nodig om bestellingen te verwerken en de bestelde consumptiecheques tijdig aan de werknemers af te leveren.
 
Om tegemoet te komen aan deze krappe deadline, keurde de ministerraad van 3 december 2021 een ontwerp van koninklijk besluit (KB) goed dat sleutelt aan de toekenningsvoorwaarden van de coronapremie. Deze ontwerptekst ligt momenteel ter advies voor bij de Raad van State.
 
Toekenning
Volgens de ontwerptekst moet de toekenning van de coronapremie vervat liggen in een collectieve arbeidsovereenkomst, op sectoraal of op ondernemingsniveau, die uiterlijk 31 december 2021 gesloten wordt.
 
Is er geen syndicale delegatie in de onderneming aanwezig, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor geen cao gesloten wordt, dan kan de toekenning van de coronapremie vervat zijn in een individuele schriftelijke overeenkomst. Ook deze individuele overeenkomst moet uiterlijk 31 december 2021 gesloten zijn.
 
Aflevering
De datum van uiterlijke aflevering van de coronapremie, wordt opgeschoven. De coronapremie, onder de vorm van consumptiecheques, moet uiterlijk 31 maart 2022 in handen van de werknemer zijn.
 
Keuze voor elektronisch circuit
De coronapremie wordt toegekend onder de vorm van consumptiecheques. Voor deze consumptiecheques is de aflevering mogelijk op papier of elektronisch.
 
Kiest de werkgever om de coronapremie toe te kennen onder de vorm van elektronische consumptiecheques, dan moet hij deze keuze formaliseren in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Is er geen syndicale delegatie of betreft het een personeelscategorieën waarvoor geen cao gesloten wordt, dan wordt de keuze geformaliseerd in een individuele schriftelijke overeenkomst.
 
Het formaliseren van de keuze voor elektronische consumptiecheques moet uiterlijk op 31 maart 2022.
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. De ontwerptekst ligt momenteel ter advies voor bij de Raad van State.
 
We volgen dit op de voet op en zullen jou hierover informeren.
 
Gevolgen voor de werkgever
Voor vragen met betrekking tot de praktische toepassing van deze maatregelen, verwijzen we graag naar de communicatie die u hierover nog zal ontvangen of inmiddels ontvangen heeft.
Bron:
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Sinds augustus 2021 kunnen de werkgevers die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis een coronapremie toekennen onder de vorm van consumptiecheques.
 
Mits het respecteren van een aantal voorwaarden, is deze coronapremie vrij van de gewone socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. De premie is wel onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%.
 
De belangrijkste voorwaarden zijn :
  • de toekenning van de coronapremie ligt vervat in een collectieve arbeidsovereenkomst, op sectoraal of op ondernemingsniveau. De toekenning kan ook vervat liggen in een individueel schriftelijk akkoord voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging of voor personeelscategorieën waarvoor geen cao gesloten wordt;
  • de coronapremie wordt onder de vorm van consumptiecheques uiterlijk 31.12.2021 aan de werknemer uitgereikt;
  • het totale bedrag van de coronapremie mag maximum 500 EUR bedragen.
De coronapremie kent op sectoraal vlak een groot succes. Dat blijkt uit heel wat sectorakkoorden die voorzien in de toekenning ervan.
 
Voor heel wat sectoren zijn de sectorale onderhandelingen echter nog volop aan de gang.
 
De werkgever heeft ook de mogelijkheid om op ondernemingsniveau een coronapremie toe te kennen.
 
Hij kan er ook voor kiezen om een coronapremie toe te kennen die hoger is dan het bedrag voorzien bij sectorale cao.
Hiervoor moet de werkgever een ondernemings-cao sluiten. Is er geen syndicale delegatie in de onderneming aanwezig, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor geen cao gesloten wordt, dan sluit de werkgever een individuele schriftelijke overeenkomst.
 
De deadline van 31 december 2021 om de coronapremie uit te reiken, komt met rasse schrede dichterbij voor de sectoren en werkgevers die nog een coronapremie (of een hoger bedrag dan sectoraal bepaald), willen toekennen.
 
Bovendien hebben de uitgiftebedrijven ook nog tijd nodig om bestelling te verwerken en de bestelde consumptiecheques tijdig aan de werknemers af te leveren.
Om tegemoet te komen aan deze korte deadline, keurde de ministerraad van 3 december 2021 een ontwerp van koninklijk besluit (KB) goed dat sleutelt aan de toekenningsvoorwaarden van de coronapremie. Deze ontwerptekst ligt momenteel ter advies voor bij de Raad van State.
 
Volgens de ontwerptekst moet de toekenning van de coronapremie vervat liggen in een collectieve arbeidsovereenkomst, op sectoraal of op ondernemingsniveau, die uiterlijk 31 december 2021 gesloten wordt.
 
Is er geen syndicale delegatie in de onderneming aanwezig, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor geen cao gesloten wordt, dan kan de toekenning van de coronapremie vervat zijn in een individuele schriftelijke overeenkomst. Ook deze individuele overeenkomst moet uiterlijk 31 december 2021 gesloten zijn.
 
Let op!
Wordt de toekenning van de coronapremie opgenomen in een cao of individuele overeenkomst, die gesloten wordt na 31 december 2021, dan verliest de coronapremie zijn gunstig regime.
De coronapremie krijgt dan het karakter van loon en is als zodanig onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
De datum waarop de werkgever de coronapremie moet afleveren, wordt opgeschoven.
 
De coronapremie, onder de vorm van consumptiecheques, moet uiterlijk 31 maart 2022 in handen van de werknemer zijn.
 
Let op!
De werkgever kan de coronapremie tot 31 maart 2022 afleveren, maar de premie wordt wel op de sociale documenten van 2021 opgenomen.
Het gaat om de loonfiche en individuele rekening.
Tot slot, de coronapremie wordt toegekend onder de vorm van consumptiecheques. Deze consumptiecheques kunnen afgeleverd worden op papier of elektronisch.
 
Kiest de werkgever om de coronapremie toe te kennen onder de vorm van elektronische consumptiecheques, dan moet hij deze keuze formaliseren in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Is er geen syndicale delegatie of betreft het personeelscategorieën waarvoor geen cao gesloten wordt, dan formaliseert hij de keuze in een individuele schriftelijke overeenkomst.
 
Momenteel zijn er slechts enkele sectoren die via sectorale cao een expliciete keuze gemaakt hebben voor elektronische consumptiecheques.
Het gaat om de bouw (PC 124), de chemie (PC 116 en 207) en de toeristische attracties (PC 333).
Werkgevers die onder deze paritaire comités vallen, moeten geen bijkomende actie ondernemen.
 
De werkgever voor wie een sectorale cao geen expliciete keuze maakt voor elektronische consumptiecheques, zal wel actie moeten ondernemen.
 
Wil de werkgever de coronapremie in de onderneming onder de vorm van elektronische consumptiecheques toekennen, dan moet hij deze keuze vastleggen in een ondernemings-cao of individuele schriftelijke overeenkomst.
 
Kiest de werkgever om de coronapremie toe te kennen op papier, zijn er geen bijkomende formaliteiten vereist.
 
Het formaliseren van de keuze voor de toekenning van elektronische consumptiecheques moet uiterlijk 31 maart 2022 gebeuren.
 
Wordt de keuze voor elektronische consumptiecheques niet geformaliseerd in een cao of individuele overeenkomst, tegen uiterlijk 31 maart 2022, dan wordt de coronapremie beschouwd als loon. Dit betekent dat de coronapremie onderworpen zal zijn aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.
 
Let op!
Voor de toekenning van de coronapremie zelf blijft de deadline van het sluiten van de cao of individuele  schriftelijke overeenkomst 31 december 2021.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.