Feedback
ella
Genderneutraal bezoldigen
Sinds 2015 verplicht de loonkloofwet de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen om de twee jaar een analyse van hun bezoldigingsstructuur op te stellen. Het analyseverslag laat toe na te gaan of het bezoldigingsbeleid binnen de onderneming genderneutraal is.
 
Periode 2019-2020
Het verslag bevat in de regel twee boekjaren. Over de periode 2019-2020 moet binnenkort een verslag opgeleverd worden.
 
Deadline
Het analyseverslag moet in de loop van de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het dienst(boek)jaar bezorgd en besproken worden. Voor de meeste ondernemingen is dit voor het dienst(boek)jaar 2020: 31 maart 2021. Het verslag bevat de lonen en extralegale voordelen die de onderneming toekende in de periode 2019-2020.
 
Beknopt of uitgebreid analyseverslag
Ondernemingen met 50 tot 100 werknemers moeten een beknopt analyseverslag opmaken. Ondernemingen met minstens 100 werknemers moeten een uitgebreid analyseverslag opstellen.
De modelformulieren kan u terugvinden op de website van de FOD Waso.
 
Gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers
De berekening om na te gaan of een onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers tewerkstelt, gebeurt overeenkomstig de bedrijfsorganisatiewet. Dit betekent dat de drempel moet worden berekend zoals voor de sociale verkiezingen. De referentieperiode om het aantal werknemers te berekenen is het jaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen. De referentieperiode voor het analyseverslag van 2019-2020 is dus 2019 (de sociale verkiezingen hebben immers plaatsgevonden in 2020).
 
Aan wie?
De leden van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging ontvangen het verslag ten minste 15 dagen voor de vergadering gepland met het oog op het onderzoek van het verslag. Zij oordelen of er binnen het bedrijf een actieplan nodig is om een genderneutraal bezoldigingsbeleid te realiseren. Als dergelijk actieplan opgesteld is, dient het volgende analyseverslag een bijkomend deel te bevatten over de voortgang van het actieplan.
 
Let op!
Als er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bestaat in de onderneming, moet de onderneming geen verslag opmaken.
 
Gevolgen voor de werkgever
Klanten SD Worx
KMO-klanten kunnen een rapport ontvangen op uitdrukkelijke vraag.
Voor LE-klanten is er in eBlox een standaard rapport beschikbaar.
Bron:
Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.