Feedback
ella
Situering
 
De verspreiding van het coronavirus COVID-19 leidt tot afwezigheden. Werknemers vallen ziek of worden in quarantaine geplaatst. Dit kan de continuïteit in het gedrang brengen.
In het bijzonder in de sector van de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen .
 
Deze instellingen moeten dan ook alternatieve maatregelen nemen om er voor te zorgen dat:
  • het werk er tijdens de COVID-19-epidemie goed wordt georganiseerd en
  • deze essentiële diensten voldoende werknemers hebben om te kunnen blijven functioneren.
 
Het vrijwilligerswerk kan hier een grote hulp zijn.
 
Wat is vrijwilligerswerk?
 
De vrijwilligerswet beschouwt een activiteit als vrijwilligerswerk wanneer deze tegelijk voldoet aan 4 voorwaarden.
De acitiviteit:
  • is onbezoldigd en niet verplicht;
  • wordt verricht ten behoeve van anderen, een groep of organisatie of de samenleving als geheel;
  • gebeurt voor een feitelijke vereniging of een private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  • mag niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie worden uitgevoerd in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid.
 
Het is met name de derde voorwaarde 'zonder winstoogmerk' die het voor de commerciële ouderenzorg onmogelijk maakte om beroep te doen op vrijwilligers.
 
Tijdelijke uitbreiding toepassingsgebied
 
De regering wil aan hun verzuchtingen tegemoet komen. Daarom breidt men het toepassingsgebied van de vrijwillgerswet vanaf 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 uit tot 'de organisaties die:
  • niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht én 
  • door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden'.
 
Om mogelijke perverse effecten te voorkomen, sluit men deze organisaties uit voor de periodes waarin zij een werknemer die in tijdelijke werkloosheid wordt gesteld, vervangen door een vrijwilliger in de functie die deze werknemer uitoefende.
 
Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid om voor andere functies binnen de organisatie alsnog een beroep te doen op vrijwilligers.
Bron:
Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.