Feedback
ella
In de gespecialiseerde HR-pers doet een bericht de ronde dat de regels voor studentenarbeid omwille van het risico op coronabesmetting binnenkort gevoelig strenger zullen worden. Onder meer werkgevers in retail en horeca zouden volgens de welzijnswetgeving minder beroep kunnen doen op studenten. In die sectoren hebben jobstudenten immers regelmatig contact met klanten.
 
Europa voorziet inderdaad een verstrenging.  Maar we vernemen dat de impact beperkt zal tot jobs waarin sprake is van een verhoogd risico op blootstelling aan het virus, vergeleken met het 'normale' risico in de publieke ruimte.  Spreken van een algemene verstrenging voor alle studentenjobs is te verregaand.
 
Verstrenging
 
Een Europese Richtlijn verhoogt de risicocategorie van het virus dat de COVID-19 pandemie veroorzaakte. Door deze verhoging is er wel degelijk een mogelijke impact op studentenarbeid. Studenten mogen niet werken in een omgeving waar een verhoogd risico is op blootstelling aan het virus.
 
Van dit verbod kan de werkgever alleen afwijken als:
  • de student minstens 18 jaar is;
  • de student een studierichting volgt die overeenstemt met de verboden beroepsactiviteit;
  • de werkgever de nodige preventiemaatregelen heeft genomen;
  • de student werk levert in het bijzijn van een ervaren werknemer;
  • er vooraf advies is ingewonnen bij de preventieadviseur en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.
 
De vijf voorwaarden moeten tegelijk vervuld zijn.
 
Concreet gevolg
 
Een Europese Richtlijn heeft geen directe werking. Het is met andere woorden nog wachten op de omzetting ervan in de Belgische wetgeving. Voorlopig is daar nog geen sprake van. Tot zolang wijzigt er niets.
 
We vernamen dat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wel snel al een verduidelijking op haar website zal publiceren. Bovendien vernamen we dat er enkel een impact zal zijn wanneer de risicoanalyse wijst op een verhoogd risico op blootstelling. Het zou dan gaan om een verhoogd risico ten opzichte van het ‘normale’ risico in de publieke ruimte.
 
Dat moet blijken uit de risicoanalyse die steeds verplicht is bij studentenarbeid. Bijvoorbeeld in bepaalde jobs in de zorgsector of laboratoria kan daar zeker sprake van zijn.
 
Conclusie
 
De Europese regels moeten nog in Belgische wetgeving omgezet worden. We vernamen dat de impact beperkt zal zijn. Alleen bij een verhoogd risico op blootstelling aan het coronavirus zullen strengere regels gelden. In bijvoorbeeld een kantooromgeving, maar ook in retail of horeca zou er weinig of geen impact zijn. Alles hangt natuurlijk af van de risicoanalyse.  Contacteer daarvoor uw externe dienst voor preventie en bescherming.
 
Zodra de FOD meer duidelijkheid schept, brengen we u op de hoogte.  
 
Opgelet!
De Europese Richtlijn treedt pas in werking op 24 juni 2020, en heeft geen rechtstreekse werking. De Belgische overheid heeft tot 24 november 2020 de tijd om de Richtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. Europa dringt aan op een snelle omzetting door de Lidstaten.
 
Gevolgen voor de werkgever
Wijst uw risicoanalyse op een verhoogd risico op blootstelling aan het virus op de werkvloer, dan moet u nagaan of u studenten aan het werk mag stellen. Laat u hiervoor bijstaan door uw preventieadviseur en uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
Bron:
Richtlijn (EU) 2020/739 van de Commissie van 3 juni 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opneming van SARS-CoV-2 in de lijst van biologische agentia waarvan bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1833 van de Commissie
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.