Feedback
ella
Werkgevers die in 2020 te maken kregen met een aanzienlijke hoeveelheid tijdelijke werkloosheid overmacht door corona, kunnen rekenen op een (gedeeltelijke) financiële compensatie voor jaarlijkse vakantie in 2021. 
 
De RSZ berekende inmiddels de concrete premies voor de werkgevers met bedienden die in aanmerking komen.
 
Compensatie
 
De tijdelijke werkloosheid, omwille van corona, gedurende 2020 is voor de opbouw van vakantierechten gelijkgesteld met arbeidsprestaties.
Voor de betrokken werkgevers betekent die gelijkstelling een meerkost in 2021. Daarom werd voorzien in een (gedeeltelijke) financiële compensatie.
 
De RSZ verdeelt het budget voor de werkgevers met bedienden.
 
De compensatie is enkel mogelijk voor de werkgevers die in het 2de kwartaal 2020 een kwartaalaangifte bij de RSZ hebben ingediend met gelijkgestelde dagen en/of uren tijdelijke werkloosheid wegens corona overmacht voor hun bedienden (en/of leerling-bedienden) onderworpen aan jaarlijkse vakantie.
 
Voor elke werkgever die daaraan voldoet, heeft de RSZ een gemiddeld percentage tijdelijke werkloosheid overmacht corona berekend. De werkgevers met een gemiddelde groter dan of gelijk aan 10% kunnen een (gedeeltelijke) compensatie bekomen.
 
Bedragen bekend
 
De RSZ berekende de concrete compensatiebedragen voor werkgevers met bedienden.
 
De berekende bedragen zijn het resultaat van een berekening op macroniveau, uitgaande van het globaal beschikbare budget.
 
Meer toelichting bij de berekeningsformule kan u terugvinden in de tussentijdse instructie van 20 april 2021 op de RSZ-portaal-site.
 
In totaal zullen ongeveer 70.000 werkgevers een compensatie ontvangen voor een totaal bedrag van 93.582.741 EUR.  De meeste werkgevers ontvangen een beperkt bedrag tussen de 100 en de 200 EUR.
 
Communicatie
 
Elk sociaal secretariaat is eind vorige week geïnformeerd over de definitief toegekende compensatiebedragen voor hun klanten.  
 
De RSZ informeerde ook alle betrokken werkgevers over het exacte bedrag of de grootteorde (in geval het bedrag kleiner is dan 250 EUR) van het bedrag dat zij als compensatie ontvangen. 
 
Ook werkgevers die in de praktijk geen compensatie (bedrag = 0 EUR) toegekend krijgen, ontvangen een schrijven van de RSZ.
Er is geen compensatie wanneer er voor het 2de kwartaal 2020 geen dagen/uren tijdelijke werkloosheid voor overmacht corona zijn aangegeven of omdat uit de berekening van de RSZ blijkt dat het gemiddeld percentage kleiner is dan 10.
  
Toekenning
 
De toegekende compensatie zal als een krediet in mindering komen van de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2021. Het krediet is ook overdraagbaar naar de volgende kwartalen van 2021.
 
Nog geen gelijkstelling voor coronawerkloosheid in 2021
 
Op dit moment is er geen gelijkstelling voor de opbouw van vakantierechten geregeld. We passen dan ook geen gelijkstelling toe voor de berekeningen in de loonlijn. Dit heeft impact op de vakantierechten in 2022 en op de uitdienstberekeningen in 2021.
 
Het is nog niet duidelijk of er een gelijkstelling komt voor de coronawerkloosheid in 2021. Het is evenmin bekend of de regering een gelijkaardige compensatieregeling zou opzetten in 2022.
 
Gevolgen voor de werkgever
Werkgevers kunnen in 2021 een gedeeltelijke compensatie ontvangen voor de meerkost omwille van de gelijkstelling voor vakantie van de dagen tijdelijke werkloosheid corona in 2020.
De compensatiebedragen voor werkgevers van bedienden zijn nu bekend. 
 
De RSZ informeerde eind vorige week alle betrokken werkgevers over het bedrag of de grootteorde van het bedrag dat zij als compensatie ontvangen. 
 
Ook werkgevers die geen compensatie (bedrag = 0 EUR) toegekend krijgen, ontvangen een schrijven van de RSZ.
 
Klanten van SD Worx die effectief een compensatiebedrag genieten, mogen eerstdaags een persoonlijke communicatie verwachten van SD Worx. 
 
De brief vermeldt het exacte bedrag dat hen toekomt. Zij ontvangen een creditnota voor dit bedrag dat  in mindering komt van de verschuldigde bijdragen voor het tweede kwartaal 2021. Het krediet kan ook de volgende kwartalen van 2021  toegepast worden. 
Bron:
Info van RSZ
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.