Feedback
ella
Soms valt een feestdag samen met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag). Dan moet de werkgever die feestdag binnen hetzelfde jaar vervangen door een dag waarop men normaal wel werkt in de onderneming.
Hierdoor blijft het recht op 10 feestdagen per jaar in de onderneming gewaarborgd.
 
In 2022 valt Nieuwjaar (1 januari) op een zaterdag. Het Feest van de Arbeid (1 mei) en Kerstmis (25 december) vallen op een zondag. Als zaterdag en/of zondag inactiviteitsdagen zijn in de onderneming, moet de werkgever deze feestdagen vervangen.
 
De bepaling van de vervangingsdag verloopt via een cascaderegeling en kan zowel collectief als individueel gebeuren. Wanneer men de vervangingsdag niet heeft kunnen vastleggen op één van deze niveaus, verschuift de feestdag naar de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming volgt op de feestdag (dikwijls een maandag).
 
De werkgever moet de beslissing of het akkoord over de overeengekomen vervangingsdagen op een plaats uithangen die voor het personeel zichtbaar is. Hij moet ook een kopie van dit bericht toevoegen aan het arbeidsreglement.
Een tweede kopie bezorgt de werkgever aan Toezicht Sociale Wetten binnen acht dagen nadat een akkoord is bereikt. 
 
De werkgever moet de vervangingsdagen voor 2022 vóór 15 december 2021 bekendmaken aan de werknemers.
 
Gevolgen voor de werkgever
SD Worx voorziet een modeldocument om aan deze vervangingsplicht te voldoen. Dit modeldocument is opgenomen in Ella (Kalender feestdagen 2022). U kan dit ook via uw vaste contactpersoon bekomen.
Bron:
Wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen
We geven een overzicht van de 10 wettelijke feestdagen en de dag/datum waarop deze in 2022 vallen:
 
 Nieuwjaar         
Zaterdag 1 januari 
 
 Paasmaandag   
Maandag 18 april 
 
 Feest van de Arbeid
Zondag 1 mei 
 
 Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
Donderdag 26 mei 
 
 Pinkstermaandag
Maandag 6 juni
 
 Nationale feestdag
Donderdag 21 juli 
 
 Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Maandag 15 augustus 
 
 Allerheiligen
Dinsdag 1 november 
 
 Wapenstilstand
Vrijdag 11 november 
 
 Kerstmis
Zondag 25 december 
 
Soms valt een feestdag samen met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag).
In dat geval moet de werkgever die feestdag binnen hetzelfde jaar vervangen door een dag waarop men normaal wel werkt in de onderneming.
 
Hierdoor blijft het recht op 10 feestdagen per jaar in de onderneming gewaarborgd.
 
De vervangende feestdag of vervangingsdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over. Zo gaat het recht op de betaalde rust en op de betaling van het loon voor de feestdag over op de vervangingsdag.
 
In 2022 valt Nieuwjaar (1 januari) op een zaterdag. Het Feest van de Arbeid (1 mei) en Kerstmis (25 december) vallen op een zondag.
 
De werkgever zal deze feestdagen moeten vervangen wanneer zaterdag en/of zondag inactiviteitsdagen zijn in de onderneming.
De Feestdagenwet stelt een cascaderegeling voorop om deze vervangingsdagen te bepalen.
 
De opeenvolgende mogelijkheden zijn:
  • een beslissing van het paritair comité;
    Deze beslissing moet bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard worden vóór 1 oktober van het jaar dat de feestdag voorafgaat;
  • een beslissing van de ondernemingsraad;
  • een akkoord tussen werkgever en de syndicale afvaardiging;
  • een akkoord tussen werkgever en de groep van werknemers;
  • een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer.
 
Slaag je er niet in om op een bepaald niveau een vervangende dag vast te stellen, omdat het overlegorgaan niet bestaat in de onderneming of geen beslissing neemt, dan schuift de beslissing op naar het volgende niveau.
 
Men kan beslissen om de feestdag collectief te vervangen op een welbepaalde dag of dat een vervangingsdag individueel vrij op te nemen is.
 
Wanneer men de vervangingsdag niet heeft kunnen vastleggen op één van deze niveaus, verschuift de feestdag naar de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming volgt op de feestdag (dikwijls een maandag).
De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen steeds vóór 15 december van het vorige jaar bekendmaken aan de werknemers.
Dit betekent dat de vervangingsdagen voor 2022 gekend moeten zijn vóór 15 december 2021.
 
De werkgever moet de beslissing of het akkoord op een plaats uithangen die voor het personeel zichtbaar is en een kopie van dit bericht toevoegen aan het arbeidsreglement.
Een tweede kopie bezorgt de werkgever aan Toezicht Sociale Wetten binnen acht dagen nadat een akkoord is bereikt.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.