Feedback
ella
Sinds 1 oktober 2020 kunnen alle ondernemingen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid overmacht corona volgens een eenvoudige procedure. De maatregel werd reeds meermaals verlengd. Diverse media melden dat er een verlenging zou komen tot 31 december 2021. Van zodra we een formele bevestiging ontvangen, informeren we u opnieuw.
 
We vatten de huidige principes hier nog even samen.
 
Voor alle ondernemingen getroffen door coronacrisis
 
Corona-werkloosheid geldt voor alle ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De procedure geldt ongeacht de eigenlijke reden. Zowel dus voor situaties van overmacht (bijvoorbeeld verplichte sluiting), als voor werkgebrek ingevolge de coronacrisis (economische reden).
 
Eenvoudige procedure voor corona-werkloosheid
 
De werkgever kan corona-werkloosheid bij de RVA aanvragen met een maandelijkse aangifte ASR scenario 5.
 
Hierin meldt hij:
 • 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid’;
 • ‘coronavirus’ als reden van de overmacht (of 'quarantaine' of 'opvang kind');
 • de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is met code 5.4.
 
Voor klanten van het sociaal secretariaat SD Worx volstaat het de juiste code voor de werkloosheidsdagen in het payrollpakket aan te geven.
 
Voor de specifieke overmachtssituaties is het belangrijk dat de werkgever de nodige attesten bijhoudt. Deze dienen dan als bewijs in geval van controle. Hij moet de attesten niet  bezorgen aan de RVA.
 
Daarnaast moet de werkgever de voorafgaande meldingsplicht van tijdelijke werkloosheid aan de werknemer ook nog steeds naleven.
 
De andere normale formaliteiten vallen weg: 
 • de voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid overmacht aan de RVA en kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand;
 • de aangifte ASR 2 (om het recht op tijdelijke werkloosheid in hoofde van de werknemer vast te stellen);
 • de afgifte aan de werknemer van een controlekaart, met daaraan gekoppeld de verplichtingen inzake het validatieboek.
 
Andere vormen van tijdelijke werkloosheid: geen controlekaart
 
Voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid dan corona-werkloosheid blijven de vereiste formaliteiten van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer.
 
In alle stelsels van tijdelijke werkloosheid vervalt de verplichting voor de werkgever om een controlekaart (C3.2.A – controleformulier) aan de werknemer te bezorgen. Dit geldt ook in de bouwsector.
 
Hogere tijdelijke werkloosheidsuitkering
 
De werkloosheidsuitkering bedraagt voor alle tijdelijk werklozen 70% van het geplafonneerd brutoloon.
Het geldt ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid (bijvoorbeeld ook bij slecht weer).
 
5,63 euro per werkloosheidsdag bij overmacht, uitgezonderd medische overmacht

Voor tijdelijke werkloosheid overmacht komt daar 5,63 euro per werkloosheidsdag bij, ten laste van de RVA. Met tijdelijke werkloosheid overmacht bedoelt men:
 • coronawerkloosheid;
 • tijdelijke werkloosheid overmacht wegens een andere reden dan corona (bijvoorbeeld brand in het bedrijf), met uitzondering van medische overmacht. 
 
Geen wachttijd
 
Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen hoeft de werknemer geen wachttijd te vervullen. De vrijstelling van wachttijd geldt zowel voor corona-werkloosheid als voor tijdelijke werkloosheid om economische reden (arbeiders en bedienden).
 
Ook de versoepeling op het vlak van de vergoedbaarheidsvoorwaarden blijft van toepassing voor tijdelijk werklozen. Dit houdt in dat:
 • de tijdelijk werkloze een bestaande bijkomstige activiteit verder kan uitoefenen zonder aangifte. De inkomsten beïnvloeden de werkloosheidsuitkeringen niet;
 • werknemers die een wettelijk pensioen ontvangen (ook 65-plussers) tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen krijgen.
  Het pensioen beïnvloedt de werkloosheidsuitkering niet.
Bron:
Diverse Media

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.