Feedback
ella
Principe
 
De uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en de aanvullingen hierop zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (BV). Het BV-tarief bedraagt 26,75 %.
 
Tijdelijke verlaging BV-tarief tot 15% voor wettelijke uitkering tijdelijke werkloosheid
 
Het BV-tarief verlaagt van 26,75% tot 15% voor de wettelijke uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid.
 
De verlaging is niet beperkt tot tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19.
Ze geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, dus ook voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, om economische redenen, slecht weer, …
 
De verlaging is tijdelijk en geldt voor betalingen of toekenningen vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020.  Ze heeft enkel betrekking op dagen van tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode.
De uitkeringen tijdelijke werkloosheid voor de maand april die laattijdig worden uitbetaald, ondergaan nog steeds het tarief van 26,75%.
 
BV-tarief extrawettelijke aanvulling tijdelijke werkloosheid blijft 26,75%
 
Het BV-tarief voor aanvullingen bij de wettelijke uitkering voor tijdelijke werkloosheid die een werkgever of fonds toekent, blijft ongewijzigd en bedraagt 26,75%.
 
Eindbelasting wijzigt niet
 
De bedrijfsvoorheffing die men inhoudt op het moment van de toekenning, is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting. Dit voorschot wordt verrekend met deze eindbelasting.
 
De eindbelasting wijzigt niet. 
 
Zowel de uitkering van de RVA als de aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid die de werkgever betaalt, wordt in de eindbelasting belast als normaal loon.
Men voegt de uitkering samen met het normale loon en voordelen, én belast dit aan de normale, opklimmende belastingtarieven.
 
De werknemer heeft wel recht op een belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen. Wanneer het totaal netto gezamenlijk belastbaar jaarinkomen echter meer dan 29.600 EUR (inkomstenjaar 2020) bedraagt, dan valt deze belastingvermindering volledig weg.
 
Opgelet!
Deze tekst werd definitief aangenomen. Deze bespreking geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, Kamer doc. nr. 1174/009.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.