Feedback
ella
Op 1 juni 2022 treedt het nieuw verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Marokko in werking.
 
Het nieuwe verdrag vervangt het oude dat van de jaren 60 dateert. Het was dus aan vernieuwing toe.
 
Doelstellingen
 
Het nieuwe verdrag heeft volgende doelstellingen:
 
  • dubbele onderwerping aan de sociale zekerheid vermijden;
 
  • de opgebouwde socialezekerheidsrechten in de twee landen waarborgen, voor de werknemers die tijdens hun loopbaan aan één van de twee nationale sociale zekerheidswetgevingen onderworpen waren, of die van de ene wetgeving naar de andere overstapten;
 
  • de gelijke behandeling met de eigen onderdanen waarborgen;
 
  • de overgang van het ene socialezekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.
 
Wat moet je weten over dit verdrag?
 
  • Het verdrag is van toepassing op alle personen die onderworpen zijn (geweest) aan de wetgeving van één van de twee landen. Het toepassingsgebied is dus niet meer beperkt tot de onderdanen van de twee landen.
 
  • Alleen werknemers vallen onder het verdrag. De tekst voorzien geen specifieke bepalingen voor zelfstandigen.
 
  • Anders dan het oude verdrag, bevat het nieuwe verdrag regels over gelijktijdige tewerkstellingen. In geval van gelijktijdige tewerkstelling als werknemer in België en Marokko, is de loontrekkende uitsluitend onderworpen aan het sociaalzekerheidsregime van het land waar hij/zij gewoonlijk verblijft.
 
  • Het Verdrag voorziet speciale regels voor het reizend of varend personeel van een onderneming, maar ook voor het personeel van consulaten. 
 
  • Detachering van werknemers is nog steeds mogelijk maar nu voor een maximumtermijn van 24 maanden in tegenstelling tot 12 maanden zoals bepaald in het oude verdrag. Indien beide landen hiermee akkoord zijn, kan deze periode verlengd worden tot maximum 5 jaar.
 
Gevolgen voor de werkgever
Vanaf 1 juni 2022 is een nieuw sociaalzekerheidsverdrag van toepassing op werknemers die gedetacheerd worden van België naar Marokko, en omgekeerd.
 
Ook werknemers die gelijktijdig in België en Marokko werken, vallen onder dit nieuw verdrag.
Bron:
Belgisch–Marokkaans verdrag inzake sociale zekerheid treedt in werking | Informatie en onlinediensten voor burgers – socialezekerheid.be (socialsecurity.be)

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.