Feedback
ella
Wetsvoorstel goedgekeurd
 
De commissie sociale zaken keurde gisteren op de valreep het wetsvoorstel inzake sociale verkiezingen goed.
 
De impact van dit wetsvoorstel is groter dan verwacht. We sommen de belangrijkste wijzigingen op.
 
1. Referteperiode: drempel vervroegt
 
Het wetsvoorstel bekrachtigt wat we reeds aankondigden: de referteperiode om de vereiste minimumtewerkstelling te berekenen, start een kwartaal vroeger.
 
Hierdoor is de referteperiode reeds op 1 oktober 2018 van start gegaan.
 
2. Referteperiode meetellen uitzendkrachten vervroegt
 
Ook uitzendkrachten tellen mee voor het bereiken van de vereiste minimumtewerkstelling. 
Vroeger werd voor hen enkel met het laatste kwartaal van de referteperiode rekening gehouden.
 
Ook hier vindt een verschuiving met één kwartaal plaats. Het bepalend kwartaal voor de volgende sociale verkiezingen start reeds op 1 april 2019.
 
Gedurende dit tweede kwartaal van 2019 (van 1 april 2019 tot 30 juni 2019) moeten ondernemingen een bijzonder register bijhouden waarin de tewerkgestelde uitzendkrachten worden ingeschreven.
 
3. Geen bijzonder register voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers
 
Voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers voorziet het wetsvoorstel evenwel in een mogelijke vrijstelling van de verplichting om dit bijzonder register bij te houden.
 
Hiervoor is wel een unaniem akkoord van de ondernemingsraad nodig. Zonder dergelijk akkoord blijft de huidige verplichting gelden.
 
4. Uitzendkrachten krijgen stemrecht bij de gebruiker
 
De belangrijkste - en meest verrassende - wijziging betreft het stemrecht van uitzendkrachten bij de gebruiker.
 
Om stemrecht te krijgen moeten de uitzendkrachten aan 2 cumulatieve voorwaarden voldoen:
  • In een referteperiode ten minste drie ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, minstens gedurende 65 werkdagen, tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten. De referteperiode loopt van de eerste dag van de zesde kalendermaand voor dag X en eindigt op dag X;
  • In de periode tussen dag X en Y-13, minstens gedurende 26 werkdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.
 
Ter herinnering: tijdens de verkiezingsprocedure zijn er twee scharnierdata:
  • dag X: de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt;
  • dag Y: de verkiezingsdag.
 
Concreet betekent dit dat de eerste referteperiode al begint te lopen op 1 augustus van  dit jaar.
 
5. Elektronisch stemmen
 
Een laatste - erg belangrijke - wijziging betreft de e-voting.
 
Voortaan kan er elektronisch vanop de werkplek of vanop een computer verbonden met het bedrijfsnetwerk,gestemd worden. Hiervoor is wel het akkoord vereist van de ondernemingsraad, het comité of, bij afwezigheid, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardigin
 
Het is wel belangrijk dat werkgevers met werknemers en hun vertegenwoordigers afspraken maken om het geheim van de stemming te garanderen en beïnvloeding tijdens het stemmen te vermijden. 
 
Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten. Amendementen zijn dus nog steeds mogelijk waardoor de regeling zoals hier beschreven nog kan wijzigen. Deze bespreking geldt tevens onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Gevolgen voor de werkgever
Stel je als onderneming veel uitzendkrachten te werk, dan heeft dit wetsvoorstel belangrijke gevolgen voor de stembusgang in je bedrijf.
 
Goed voorbereid naar de stembus?
 
SD Worx kan je doorheen de hele procedure loodsen. Voor meer informatie over de sociale verkiezingen, surf naar onze themasite www.sdworx.be/SocialeVerkiezingen.
Bron:
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, www.dekamer.be, Parlementair Document 54K3546
 

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.