Feedback
ella
Duur adoptie- en pleegouderverlof
Het adoptieverlof en langdurig pleegouderverlof (wanneer het zeker is dat het minderjarig kind van bij de aanvang voor een periode van minstens 6 maanden in hetzelfde gezin zal verblijven) bedragen 6 weken per adoptie- of pleegouder vanaf 2019.
Om de 2 jaar komt er telkens een week bij tot het maximum van 17 weken bereikt is tegen 2027.
 
Elke adoptie- en pleegouder kan 6 weken opnemen en de bijkomende 1 tot 5 weken kunnen onderling verdeeld worden tussen beide adoptie- en pleegouders.
 
Verdeling van de bijkomende weken
Een koninklijk besluit legt nu het bewijsmiddel vast van de verdeling van de bijkomende weken.
 
Wanneer er twee adoptie- of pleegouders zijn, bezorgt de werknemer uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptie- of pleegouderverlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer.
Die verklaring bevat ofwel de verdeling van deze weken tussen de twee adoptie- of pleegouders ofwel de toewijzing van deze week of weken aan de enige adoptie- of pleegouder die van dit recht gebruik maakt.
 
Deze bepalingen treden in werking op 18 maart 2019.
 
Pleegouderverlof: gewaarborgd loon
Een koninklijk besluit bepaalt dat de eerste drie dagen van het pleegouderverlof ten laste van de werkgever zijn.
 
Deze bepaling treedt in werking op 18 maart 2019. Dat betekent dat de werkgever voor de dagen pleegouderverlof opgenomen voor 18 maart (dus vanaf 1 januari tot 17 maart 2019) geen gewaarborgd loon moet betalen. Er is voor die periode een recht op pleegouderverlof, maar geen recht op loon ten laste van de werkgever. Het ziekenfonds zal  tussenkomen voor die dagen.
 
Na de eerste 3 dagen ten laste van de werkgever, zal de ziekteverzekering tussenkomen. Hier is het nog wachten op een koninklijk besluit dat de modaliteiten voor de ziekte-uitkering zal vastleggen. Die bepalingen zullen vanaf 1 januari 2019 in werking treden.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Deze uitbreiding geldt eveneens in de publieke sector. Weliswaar geldt het adoptie- en pleegzorgverlof zoals hier besproken enkel voor de contractuele personeelsleden.
Bron:
Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof, B.S., 18 maart 2019.Koninklijk besluit van 1 maart 2019 betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders, B.S., 18 maart 2019.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.