Feedback
ella
Werkgevers verstrekken soms renteloze en/of goedkope leningen aan hun personeelsleden.
 
Fiscaal vormt dit een belastbaar voordeel van alle aard dat gelijk is aan het verschil tussen:
  • de jaarlijkse referentievoet, vastgesteld per type lening; en
  • de rentevoet die de werkgever aanrekent aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider).
 
De referentierentevoeten worden jaarlijks gewijzigd. Ze verschillen al naargelang van het type lening.
De percentages, van toepassing voor leningen toegekend in 2016, werden vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
Ten gevolge hiervan moet het voordeel van alle aard voor 2016 retroactief herzien/aangepast worden.
Deze herziening is echter niet voor alle types van leningen jaarlijks aan de orde!
 
Gevolgen voor de werkgever
Door de bekendmaking van de percentages kunnen de voordelen van alle aard, ontstaan wegens het toekennen van een goedkope of renteloze lening, aangepast/herzien worden voor leningen toegekend vanaf inkomstenjaar 2016.
 
Voor leningen toegestaan vanaf inkomstenjaar 2017 gelden deze percentages ook, en dit in afwachting van de publicatie van de correcte percentages voor 2017. Deze laatste worden pas begin 2018 bekendgemaakt.
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Indien een werkgever uit de publieke sector een renteloze of goedkope lening zou toestaan aan zijn personeelsleden, dan gelden dezelfde regels als in de privésector.
Bron:
Koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, p. 31515
De werkgever kan aan de werknemer (of bedrijfsleider) een lening toestaan tegen een intrestvoet beneden de gangbare intrest of zonder intrest.
 
Hierdoor ontstaat voor de werknemer (of bedrijfsleider) een belastbaar voordeel van alle aard.
Het belastbare voordeel is gelijk aan het verschil tussen:
  • de jaarlijkse referentierentevoet, vastgesteld per type lening; en
  • de door de werkgever aan de ontlener-werknemer (of bedrijfsleider) toegestane rente.
 
Voor de vanaf 1 januari 2016 toegekende leningen worden de volgende referentievoeten vastgelegd:
 
 
 
Hypothecaire leningen:
 
 
Referentierentevoet
 
- gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
 
 
1,65%
 
- andere leningen
 
 
1,78%
 
Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd
 
 
9,27%
 
Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd
(maandelijks lastenpercentage):
 
 
 
- leningen om aankoop wagen te financieren
 
 
0,06%
 
- andere leningen
 
 
0,13%
 
 
 
Ten gevolge van de publicatie van de percentages, kan het voordeel van alle aard voor 2016 retroactief aangepast/herzien worden.
 
Deze herziening is echter niet voor alle types van leningen jaarlijks aan de orde.
 
Hypothecaire lening met vaste rentevoet
Het voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de lening werd aangegaan en de rentevoet aangerekend aan de ontlener.
Voor een lening toegekend in de loop van 2016 moet het voordeel dus herzien worden naar aanleiding van de publicatie van de referentierentevoet begin 2017.
Van dan af ligt het percentage definitief vast gedurende de ganse looptijd van de lening.
 
Niet-hypothecaire lening - vaste looptijd
Ook hiervoor wordt het belastbaar voordeel berekend op basis van de referentierentevoet van het jaar waarin de leningovereenkomst werd gesloten.
Eens definitief vastgesteld, blijft die rentevoet van toepassing gedurende de volledige looptijd van de lening.
 
Niet-hypothecaire lening - geen welbepaalde looptijd
De referentierentevoet van een welbepaald jaar is van toepassing op de sommen waarover de ontlener tijdens datzelfde jaar heeft beschikt.
Enkel voor dit type van lening moet het voordeel van alle aard dus elk jaar opnieuw herzien worden.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.