Feedback
ella
Sinds 2 november 2020 is telewerk opnieuw verplicht. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers en hun werknemers. Er is op dit vlak geen onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële bedrijven.
 
De wetgeving voorziet slechts twee uitzonderingen. Het verplichte telewerk geldt niet wanneer telewerk onmogelijk is:
  • door de aard van de functie; of
  • omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening.
 
De overheid voerde de controles op de naleving van deze verplichting op.
De sociale inspectiediensten startten in januari 2021 met flitscontroles in de dienstensectoren.
 
De overkoepelende Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt op zijn website aan dat deze flitscontroles in de dienstensectoren ook nog in februari 2021 verder gezet worden.
 
Gevolgen voor de werkgever
De telewerkverplichtig wordt streng gecontroleerd. Een gewaarschuwd werkgever is er twee waard.
 
Mogelijk risico
Stelt een sociaal inspecteur een inbreuk vast op het verplicht telewerk, dan riskeert de werkgever een sanctie van niveau 2:
 
hetzij een administratieve geldboete:
hetzij een strafrechtelijke geldboete:
25 - 250 EUR
50 - 500 EUR
Inclusief opdeciemen: 200 - 2.000 EUR
inclusief opdeciemen: 400 - 4.000 EUR
 
De geldboete is te vermenigvuldigen met het aantal werknemers voor wie men de inbreuk vaststelt.
 
Werkbaarheidscheques
Naar aanleiding van de coronacrisis breidde de Vlaamse regering het toepassingsgebied van de werkbaarheidscheques uit.
 
Zo kunnen Vlaamse werkgevers deze cheques ook aanwenden voor de ontwikkeling van een duurzaam telewerkbeleid.
 
SD Worx is een erkend dienstverlener en kan u hierin dus begeleiden.
 
Ondersteuning
Wenst u verdere ondersteuning rond alle aspecten van telewerk? Contacteer dan onze consultants via LegalConsulting@sdworx.com of  KMOconsultancy@sdworx.com.
Bron:
https://www.siod.belgie.be/nl/flitscontroles-telewerk-de-tertiaire-sector-januari-en-februari-2021
Ondanks het verplicht telewerk en de aangekondigde controles op deze verplichting, blijkt uit de verkeerscurves dat we ons toch steeds vaker verplaatsen.
 
Deze indirecte parameter zou er kunnen op wijzen dat we minder telewerken.
 
De inspectiediensten kondigden eerder al flitscontroles op het verplicht telewerk aan in januari. Deze flitscontroles zullen ook in februari verder gezet worden.
 
Daarom zetten we graag alles nog eens even op een rijtje.
Sinds 2 november 2020 is telewerk opnieuw verplicht. Deze verplichting geldt nog steeds.
 
Bij sommige werkgevers leeft het misverstand dat het verplicht telewerk enkel van toepassing is voor de werkgevers die tot de niet-essentiële sectoren behoren. Niets is minder waar. Telewerk is verplicht voor alle werkgevers en hun werknemers.
 
Uitzondering
 
De wetgeving voorziet slechts twee uitzonderingen. Het verplichte telewerk geldt niet wanneer telewerk onmogelijk is:
  • door de aard van de functie; of
  • omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening.
 
De werkgever moet aan elke werknemer die niet kan telewerken een attest of 'elk ander bewijsstuk' bezorgen. Dat moet de noodzaak van aanwezigheid op de werkvloer bevestigen.
 
In de praktijk stellen we vast dat de inspectie vaak een attest opvraagt. Een voorbeeldattest vind je hier.
 
Is telewerk niet mogelijk, dan moet de werkgever ook de regels met betrekking tot social distancing (1,5 meter afstand tussen elke werknemer) maximaal garanderen.
 
De ondernemingen en diensten die activiteiten uitoefenen van vitaal en essentieel belang, passen de veiligheidsregels in de mate van het mogelijke toe.
 
De veiligheidsregels vindt u terug in de ‘generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’. Bekijk ook de afspraken die er eventueel zijn op sectoraal vlak.
De sociale inspectiediensten startten in januari 2021 met flitscontroles in de dienstensectoren.
 
De overkoepelende Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt op zijn website aan dat deze flitscontroles in de dienstensectoren ook in februari 2021 verder gezet worden.
 
Checklist en 'kritische functies'
 
Op de website van SIOD kan je een checklist terugvinden. Deze checklist geeft je een idee wat een inspecteur zoal kan vragen bij een controle.
Voor dienstenchequebedrijven hanteren de sociale inspecteurs een specifieke checklist.
 
We stellen vast dat de inspectie bij controle een lijst opvraagt van werknemers voor wie telewerk onmogelijk is door de aard van de functie of omwille van de continuïteit van de onderneming, activiteit of dienstverlening.
Een lijst van zogenaamde ‘kritische functies’.
 
Deze lijst zou opgesteld moeten worden in overleg met het comité of bij gebrek hieraan in overleg met de syndicale afvaardiging. Is er ook geen syndicale afvaardiging, zou deze lijst het resultaat moeten zijn van het overleg met de werknemers zelf en het overleg met de bevoegde diensten voor preventie en bescherming op het werk.
 
We vinden deze verplichting terug in de checklist, hoewel deze verplichting geen wettelijke basis kent.
 
De FOD WASO publiceerde eerder op zijn website een beslissingsboom die het werkgevers mogelijk maakte om te bepalen of een functie al dan niet kritisch is. Dit kaderde in de verplichte quarantaine voor werknemers die terugkeren uit een rode zone. Voor werknemers met een kritische functie en voor wie telewerk onmogelijk was, gold de verplichte quarantaine niet.
Deze beslissingsboom zou een hulpmiddel kunnen zijn voor het verplicht telewerk. Jammer genoeg stellen we vast dat deze beslissingsboom niet meer terug te vinden is op de website van de FOD WASO.
 
De boodschap van de regering en de inspectiediensten is alvast duidelijk. Zet als werkgever zoveel als mogelijk in op verplicht telewerk.
 
Om de kritische functies te bepalen, raden we het volgende aan:
  • voer een risicoanalyse uit in samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
    Enkel functies waarvoor telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering komen in aanmerking;
  • doe dit ook in overleg met het CPBW, of bij gebrek hieraan met de syndicale afvaardiging. Is er geen CPBW of syndicale afvaardiging, ga dan in overleg met de betrokken werknemers. Een akkoord is strikt genomen niet nodig;
  • informeer je werknemers en de overlegorganen over de kritische functies waarvoor telewerk niet mogelijk is;
  • bezorg aan de werknemers die niet kunnen telewerken een attest en voorzie in een veilige arbeidsplaats in overeenstemming met de generieke gids en eventuele afspraken op sectoraal vlak.
 
Controle op telewerk in andere sectoren?
 
Aangekondigde flitscontroles telewerk in de dienstensectoren, betekent niet dat andere sectoren de telewerkverplichting niet moeten naleven.
Telewerk is verplicht voor alle werkgevers en hun werknemers. De SIOD heeft de regionale arrondissementscellen gevraagd om alle coronamaatregelen blijvend te controleren.
Een gewaarschuwd werkgever is er twee waard. Niet elke overtreding leidt onmiddellijk tot een boete.  Alles hangt af van de ernst ervan. Maar de mogelijke boete kan hoog oplopen! 
 
Stelt een sociaal inspecteur een inbreuk vast op het verplicht telewerk, dan riskeert de werkgever een sanctie van niveau 2.
 
Dit komt neer op:
 
Hetzij een administratieve geldboete:
Hetzij een strafrechtelijke geldboete:
25 - 250 EUR
50 - 500 EUR
Inclusief opdeciemen: 200 - 2.000 EUR
inclusief opdeciemen: 400 - 4.000 EUR
 
De geldboete is te vermenigvuldigen met het aantal werknemers voor wie men de inbreuk vaststelt.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.