Feedback
ella
De sociale partners hebben samen met de Waalse regering een kaderakkoord bereikt over de budgetten en de besteding ervan voor de Waalse non-profit instellingen. Het kaderakkoord geldt voor de periode 2021 tot 2024, en geldt voor de private én de publieke non-profit instellingen.
Dit akkoord vormt het kader voor de Waalse non-profit sectoren om nu verder eigen maatregelen uit te werken.

In de private sectoren zal dat via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) in de paritaire comités gebeuren. Voor de publieke sectoren via protocollen in het Comité C.
Van zodra de cao’s en protocollen volgen, volgt de consolidatie tot het definitieve Akkoord voor de non-profit 2021 – 2024 door de Waalse Regering en de sociale partners.
 
Twee grote doelstellingen
 
De Waalse regering heeft budget vrijgemaakt om:
  • bijkomende aanwervingen te realiseren;
  • de barema’s van de geregionaliseerde sectoren af te stemmen op die van de federale gezondheidssectoren.
 
Met het akkoord streven de sociale partners naar een duidelijke herwaardering voor het personeel en een verbetering van hun werkomstandigheden. Daar moeten de bijkomende aanwervingen toe bijdragen.
 
Daarnaast stemmen ze voor een aantal sectoren de barema’s af op die van de federale gezondheidssectoren. Zo vergroten ze de attractiviteit als werkgever van de geregionaliseerde gezondheidssectoren.   
 
Verdeling van de beschikbare budgetten
 
Voor de rusthuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen en de revalidatiecentra wordt het nieuwe loonmodel 'IFIC' ingevoerd in de loop van 2022.
 
Voor de beschutte werkplaatsen, gehandicaptensector, gezinshulp, sociale restaurants, nachtopvang, regionale diensten voor tewerkstelling en sociale inschakelingsdiensten komen er eigen specifieke maatregelen.
 
En tenslotte zijn er voor de rusthuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen ook maatregelen voor bijkomende tewerkstelling voorzien.
 
Uitvoering van het kaderakkoord
 
Het is nu aan de verschillende sectoren (paritaire comités) en aan het Comité C om dit akkoord verder uit te voeren. Het kaderakkoord bevat een aantal aandachtspunten. De laagste lonen, de invoering van IFIC en de verbetering van de werkomstandigheden zijn er enkele van.

We verwachten de komende tijd dus heel wat cao’s in de private sector en protocollen voor de publieke tegenhangers. Die teksten zullen bepalen wat er precies in de verschillende instellingen zal veranderen.
 
Gevolgen voor de werkgever
Het nieuw Waals sociaal akkoord biedt het kader voor grote veranderingen in de non-profit sector in de komende jaren. Het is nu uitkijken naar cao’s en protocollen in uitvoering van dit akkoord.

Van zodra de nodige cao’s zijn gesloten, kan u de gevolgen ervan voor uw instelling raadplegen via Ella.
Bron:
Accord Cadre Tripartite Intersectoriel dus secteur non - marchand Wallon 2021-2024 du 26 mai 2021

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.