Feedback
ella
De coronacrisis heeft ook fiscale gevolgen voor grensoverschrijdende tewerkstellingen. Veel werknemers kunnen de grens niet meer oversteken om in het buitenland te werken.
 
Eerder sloot België al een bijzonder akkoord met Frankrijk, Nederland en Duitsland om enig soelaas te bieden aan deze fiscale situatie.
 
België heeft nu ook met Luxemburg zo'n fiscaal akkoord gesloten met gelijkaardige afspraken.
 
Fiscale situatie van Belgische en Luxemburgse grensarbeiders
 
België en Luxemburg hebben een dubbelbelastingverdrag gesloten. Op basis daarvan wordt het beroepsinkomen van een werknemer in principe belast in het land waar hij/zij tewerkgesteld is (mits een aantal uitzonderingen).
 
Door het coronavirus zijn Luxemburgse en Belgische grensarbeiders echter vaak verplicht om van thuis uit te werken.
 
Hierdoor zijn de betrokken grensarbeiders plots niet meer belastbaar in het land waar ze normaal werken, maar wel in het land waar ze wonen.
 
België en Luxemburg sluiten een akkoord voor grensarbeiders die thuis werken omwille van Corona
 
België en Luxemburg hebben daarover nu een apart akkoord gesloten.
 
Concreet beschouwt men de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart tot 30 juni 2020 als dagen die betrokkenen presteren in het land waar ze normaal gezien tewerkgesteld zijn.
 
Het akkoord vermeldt expliciet dat grensarbeiders die van deze regeling gebruik willen maken de nodige gegevens moeten bijhouden.
Daaronder verstaat men onder meer een schriftelijke bevestiging van de werkgever waarin hij vermeldt welk deel van de thuiswerkdagen te wijten zijn aan Corona.
 
De dagen waarop een grensarbeider normaal gezien thuis zou gewerkt hebben en die dus niets te maken hebben met de Coronacrisis, blijven belastbaar in de woonstaat van de betrokkene.
 
Indien nodig kunnen België en Luxemburg beslissen om het akkoord na 30 juni 2020 te verlengen en dit telkens met 1 extra maand.
 
Gevolgen voor de werkgever
Een Belgische werkgever mag verder Belgische bedrijfsvoorheffing inhouden voor zijn Luxemburgse grensarbeiders die momenteel omwille van Corona van thuis uit (in Luxemburg) werken.
 
Hetzelfde principe is van toepassing voor een Luxemburgse werkgever die Belgische grensarbeiders tewerkstelt en die omwille van Corona tijdelijk thuis (in België) werken.
Bron:
Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, www.fisconetplus.be

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.