Feedback
ella
Zelftesten op de werkvloer is mogelijk. Het afnemen van deze testen is echter steeds vrijblijvend voor de werknemers. Voor een volledig overzicht over de soorten testen en de mogelijkheden voor de werkgevers verwijzen we naar de tabel van de FOD WASO op basis van de meest actuele richtlijnen.
 
Sommige werkgevers willen werknemers een zelftest laten afnemen op de werkvloer wanneer ze na hun vakantie terugkeren. De kans op besmetting op de werkvloer kan immers stijgen nu telewerk niet langer verplicht is.
 
Zelftesten in een arbeidsrelatie is echter aan strenge regels onderworpen. Daarom zetten we ze kort op een rijtje.
 
Zelftesten binnen een arbeidsrelatie
 
Een werkgever die op de werkvloer coronatesten wil gebruiken, moet zijn arbeidsarts contacteren.
 
Enkel de arbeidsarts is immers bevoegd om zo'n testbeleid uit te werken.
 
Bovendien zijn deze testen op vrijwillige basis. Dit geldt dus ook voor zelftesten.
 
Zelftesten buiten de arbeidsrelatie
 
Werkgevers kunnen zelftesten aankopen bij de apotheker en deze dan aan hun werknemers aanbieden.
 
Het afnemen van de zelftest is volledig vrijblijvend. De werknemer beslist zelf of hij de test wil afnemen of niet. Een werkgever kan de werknemer dus niet dwingen om een zelftest af te nemen voordat hij bijvoorbeeld aan zijn werk begint.
 
Daarnaast mag de werkgever geen gevolgen verbinden aan het al dan niet afnemen van de zelftest. Wanneer een werknemer geen zelftest wil ondergaan, moet de werkgever hem toch op de werkvloer toelaten.
 
De werkgever mag de uitslag van de zelftests niet verwerken. In principe mag hij zelfs de uitslag niet weten.
 
Ten slotte moet de werkgever de nodige instructies voor het gebruik van de zelftests bezorgen. Hij moet de werknemer ook informeren dat deze bij een positieve uitslag contact moet opnemen zijn behandelende arts.
 
Verder kan de werkgever aan de werknemer vragen om de arbeidsarts op de hoogte te brengen van een positief testresultaat. De werkgever kan dit niet verplichten.
 
De arbeidsarts kan dan na de melding van de werknemer:
  • andere hoogrisicocontacten bij de werkgever opsporen;
  • een quarantaineattest uitreiken aan de hoogrisicocontacten;
  • andere werknemers doorverwijzen om een test te laten afnemen;
  • zelf een test bij de werknemers afnemen.
 
Algemene preventiemaatregelen
 
Zelfs met zelftesten moet de werkgever op de werkvloer nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels, inzake social distancing, te garanderen.
 
De veiligheidsregels staan in de ‘generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’, eventueel aangevuld met specifieke maatregelen op sectoraal vlak.
 
Gevolgen voor de werkgever
De werkgever kan zelftesten aanbieden, maar de werknemer beslist zelf of hij die wil gebruiken. Hier zijn wel strenge regels aan verbonden.
 
Bovendien moet de werkgever nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels, inzake social distancing, te garanderen.
Bron:
KB 11 mei 2021 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, BS 14 mei 2021, 47.868Teststrategie: richtlijnen voor zelfafnames en zelftests door werknemers - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.