Feedback
ella
1. Momenteel nog altijd geen akkoord
 
Momenteel is er nog geen akkoord over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Oorspronkelijk moesten de Britten op 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten, maar de datum werd naar 12 april 2019 verschoven aangezien de onderhandelaars in de tussentijd geen akkoord hadden bereikt.
 
Aangezien het Britse Parlement nog geen consensus heeft bereikt, heeft premier Theresa May opnieuw uitstel aan de Europese Unie gevraagd. De EU-lidstaten beraden zich vandaag over deze vraag tot uitstel. Het is dus mogelijk dat de Britten opnieuw uitstel krijgen, maar dit is niet zeker en we weten ook niet voor hoelang dit zou zijn.
 
Het zal in ieder geval geen makkelijke opdracht zijn. Alle EU-Lidstaten moeten zich namelijk akkoord verklaren met een nieuw uitstel. Indien er geen akkoord is, is het Verenigd Koninkrijk vanaf vrijdag geen lid meer van de Europese Unie en dit met alle mogelijke zware gevolgen voor de betrokken burgers en ondernemingen tot gevolg. Men spreekt dan van een harde Brexit.
 
2. Belgische Brexit-wet verschenen
 
In ieder geval bereidt België zich dan verder voor op een harde Brexit. Zo voorziet ons land maatregelen voor sociale zekerheid, verblijf en toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor Britten. 
 
Alhoewel het niet uitdrukkelijk in de wettekst opgenomen is, vraagt België wel dat het Verenigd Koninkrijk, na het verlaten van de Europese Unie, gelijkwaardige maatregelen voor Belgen voorziet.
 
De Belgische Brexit-wet verscheen vandaag in het Staatsblad.
 
De wet geeft aan de Koning ruime bevoegdheden om verdere maatregelen te nemen. De Koning kan zelfs bepalingen van de wet wijzigen of afschaffen.
 
Een koninklijk besluit moet nog bepalen wanneer de wet in werking treedt. Dit is logisch, aangezien we nog niet weten wanneer de Britten effectief de Europese Unie zullen verlaten.  
 
2.1. Sociale zekerheid
 
België blijft, tot 31 december 2020, de Europese regelgeving over sociale zekerheid verder toepassen op Britten die hier werken.
 
Dit betekent dat, tot 31 december 2020, Britten bijvoorbeeld naar ons land gedetacheerd kunnen blijven onder de Britse sociale zekerheid, de opgebouwde verzekeringstijdvakken voor pensioen of werkloosheidsuitkeringen in het Verenigd Koninkrijk mee in rekening worden genomen om het pensioen of de werkloosheidsuitkeringen in België te bepalen, …
 
Let wel! Bepaalde takken van de sociale zekerheid, zoals de gezinsbijslag, zijn omwille van de zesde staatshervorming overgedragen van de federale staat naar de deelstaten. Hiervoor moeten de deelstaten dus zelf maatregelen treffen.  
 
2.2. Verblijf en werken
 
Britten die momenteel in België wonen, kunnen hier verder blijven wonen tot 31 december 2020.
 
Voor hun tewerkstelling voorziet ons land ook een overgangsperiode. Tot 31 december 2020 zullen zij in principe geen toelating tot arbeid (single permit, arbeidskaart …) moeten aanvragen om in België te mogen werken.
Tot 31 december 2020 moet een werkgever dus geen stappen ondernemen om deze werknemers verder in België te werk te stellen.
 
De Gewesten zijn wel van plan om Britten vrij te stellen van toelating tot arbeid, indien ze hier minder dan 90 kalenderdagen komen werken in de periode tussen het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en eind 2020. Hier moeten de nodige wetteksten nog over verschijnen.
 
Britten die, na het vertrek van de Europese Unie, langer dan drie maanden in België willen wonen en werken, zullen mogelijks wel bijkomende verplichtingen moeten vervullen. Zij zullen bijvoorbeeld een toelating tot arbeid moeten aanvragen.
 
2.3. Einddatum kan vroeger
 
De Koning kan de einddatum (31 december 2020) nog vervroegen in functie van de uitkomst van de lopende onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
Bron:
Wet van 03/04/19 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.