Feedback
ella
Het nieuwe vennootschapsrecht behoudt het gunstige systeem van kapitaalsverhoging voor het personeel van NV's.
 
De korting is vrijgesteld van belasting en socialezekerheidsbijdragen.
 
De korting mag maximaal 20% bedragen en is onderworpen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de aandelen op naam toegekend worden en zijn ze niet overdraagbaar gedurende een periode van 5 jaar.
 
Het Wetboek definieert nu ook uitdrukkelijk het begrip personeelslid. In de praktijk wordt het toepassingsgebied uitgebreid.
 
Onder 'personeel' verstaat men:
 
  • elke natuurlijke persoon die met een vennootschap of met haar dochtervennootschap(pen) door een arbeidsovereenkomst, een managementovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst is verbonden;
  • elke rechtspersoon die met een vennootschap of met haar dochtervennootschap(pen) door een managementovereenkomst of een gelijkaardige overeenkomst is verbonden, waarbij die rechtspersoon door één enkele natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd, die er tevens de controlerende vennoot of aandeelhouder van is;
  • de leden van het bestuursorgaan van een vennootschap of haar dochtervennootschap(pen), met inbegrip van rechtspersonen van wie de vaste vertegenwoordiger ook de controlerende vennoot of aandeelhouder is.
 
Het personeelsbegrip houdt voortaan rekening met het gebruik van managementvennootschappen door zowel de leden van de bestuursorganen als andere leiders of kaderpersoneel.
 
Opgelet!
De wet is gestemd in de Kamer. We wachten enkel nog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron:
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, nrs 3119/1 tot 17

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.