Feedback
ella
De coronacrisis heeft ook fiscale gevolgen op het vlak van grensoverschrijdende tewerkstellingen. Veel werknemers kunnen de grens niet meer oversteken om in het buitenland te werken.
 
Fiscale situatie van Belgische en Nederlandse grensarbeiders
 
België en Nederland hebben een dubbelbelastingverdrag gesloten. 
Op basis daarvan wordt het beroepsinkomen van een werknemer in principe belast in het land waar hij/zij tewerkgesteld is (mits een aantal uitzonderingen).
 
Door het coronavirus zijn Nederlandse en Belgische grensarbeiders echter vaak verplicht om van thuis uit te werken.
 
De geldende verdragen tussen België en Nederland voorzien geen uitzondering voor dit soort van overmachtssituaties. Als gevolg daarvan zijn de betrokken grensarbeiders plots niet meer belastbaar in het land waar ze normaal werken, maar wel in het land waar ze wonen.
 
België en Nederland sluiten een akkoord over grensarbeiders die thuis werken omwille van Corona.
 
België en Nederland hebben daarover nu een apart akkoord over gesloten.
 
Concreet beschouwt men de thuiswerkdagen van grensarbeiders vanaf 11 maart tot 31 mei 2020 als dagen die betrokkenen presteren in het land waar men normaal gezien tewerkgesteld is. Daardoor blijft het werkland dus belasting heffen op het inkomen dat de grensarbeider verdient tijdens de dagen dat hij thuiswerkt.
 
Indien nodig kunnen België en Nederland beslissen om het akkoord te verlengen na 31 mei 2020.
 
Tenslotte maakten België en Nederland ook afspraken over de belastbaarheid van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die werknemers ontvangen omwille van Corona.
 
Akkoorden met de andere buurlanden?
 
België overlegt momenteel ook met de andere buurlanden om te vermijden dat grensarbeiders negatieve gevolgen ondervinden van de crisis.
 
Met Frankrijk en Luxemburg zouden er al afspraken zijn gemaakt voor een soepele toepassing van de grensarbeidersregeling, maar voorlopig hebben we hier nog niet meer nieuws over.
 
 
Gevolgen voor de werkgever
Een Belgische werkgever mag verder Belgische bedrijfsvoorheffing inhouden voor zijn Nederlandse grensarbeiders die momenteel omwille van Corona van thuis uit (in Nederland) werken.
 
Hetzelfde principe is van toepassing voor een Nederlandse werkgever die Belgische grensarbeiders tewerkstelt en die omwille van Corona tijdelijk thuis (in België) werken.
Bron:
De Standaard - 4 mei 2020

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.