Feedback
ella
De verblijfsvergunningen van derdelanders zitten vanaf 11 oktober 2021 in een nieuw jasje.
 
Derdelanders zijn personen die niet beschikken over:
 • een nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (EER);
 • de Zwitserse nationaliteit.
 
Nieuwe letters en benaming op verblijfsvergunning
 
Een aantal verblijfsvergunningen zijn beter bekend onder de letter die vermeld staat op het document.
 
We geven u een overzicht van de wijzigingen die van toepassing zijn voor attesten, afgeleverd vanaf 11 oktober 2021.
 
Voor twee verblijfsvergunningen wijzigt de letter op de kaart. Voor andere kaarten wijzigt enkel de benaming.
 
Afgeleverd vóór 11/10/2021
Afgeleverd vanaf 11/10/2021
 
A. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister - Tijdelijk verblijf
 
A. Beperkt verblijf
B. Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
B. Onbeperkt verblijf
 
 
C. Identiteitskaart voor vreemdeling
K. Vestiging
 
D. EU-langdurig ingezetene
L. EU-langdurig ingezetene
 
Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
F. Familielid EU Art. 10 RL 2004/38/EG
 
 
Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
F+. Familielid EU Art. 20 RL 2004/38/EG
 
 
 
Nieuwe lay-out
 
Een nieuwe lay-out van deze verblijfsvergunningen is nodig om te voldoen aan de nieuwe uniforme modellen die de Europese Unie heeft bepaald.
Verblijfsvergunningen van andere landen zullen dus sterk op de Belgische gelijken.
 
Een Belgische vergunning zal links bovenaan de afkorting voor België, 'BEL', bevatten.
 
Volgende verblijfsvergunning zullen er dus anders uitzien:
 • A. Beperkt verblijf;
 • B. Onbeperkt verblijf;
 • H. Europese blauwe kaart;
 • K. Vestiging (de vroegere C-kaart);
 • L. EU-langdurig ingezetene (de vroegere D-kaart);
 • F. Familielid EU Art. 10 RL 2004/38/EG;
 • F+. Familielid EU Art. 20 RL 2004/38/EG (duurzame verblijfskaart);
 • M. Artikel 50 VEU (voor Britten na de Brexit);
 • M. Artikel 50 VEU (voor Britten met duurzaam verblijf na de Brexit);
 • N. Artikel 50 VEU - grensarbeider.
 
De website van de Dienst Vreemdelingenzaken bevat een overzicht van deze documenten.
Momenteel zijn hier nog de oude documenten opgenomen. We veronderstellen dat ze eerstdaags een nieuw overzicht zullen opmaken.
 
Toegang tot de arbeidsmarkt blijft ongewijzigd
 
De nieuwe lay-out wijzigt niets aan de toegang tot de arbeidsmarkt voor derdelanders.
 
Het blijft dus steeds nodig om na te kijken wat er vermeld staat bij het veld 'Toegang tot de arbeidsmarkt' op de verblijfsvergunning zelf.
Mogelijke opties zijn: 'beperkt', 'onbeperkt' of 'geen'.
 
Wijziging geldigheidsduur
 
De F+, K- en L- kaarten zullen voortaan geldig zijn voor 10 jaar in plaats van 5 jaar.
 
Huidige verblijfsvergunningen
 
Verblijfsvergunningen die nog niet vervallen zijn, blijven geldig tot hun geldigheidsduur verstrijkt.
 
Enkel de huidige kaarten F en F+, waarvan de geldigheidsduur verstrijkt na 3 augustus 2026, zullen niet langer geldig zijn na deze datum.
 
Personen met EER- of Zwitserse nationaliteit
 
Personen met een EER- of Zwitserse nationaliteit krijgen vanaf 10 mei 2021 al een verblijfsdocument met een nieuwe lay-out.
 
Gevolgen voor de werkgever
Een werkgever kan zich bij tewerkstelling van derdelanders tijdelijk met verschillende verblijfsvergunningen geconfronteerd zien.
 
Of een werknemer al dan niet mag werken, zal nog steeds afhangen van de vermelding bij het veld 'Toegang tot de arbeidsmarkt' op de verblijfsvergunning.
 
Verder blijft de werkgever verplicht om een kopie van de verblijfsvergunning van de derdelander in zijn dossier te bewaren. Dit is dus ook nodig voor de nieuwe verblijfsvergunningen.
Bron:
Koninklijk besluit 3 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 11 oktober 2021, 106.235.Ministerieel besluit 6 oktober 2021 betreffende de modernisering van de verblijfstitels afgegeven aan de onderdanen van derde landen en aan de familieleden van een burger van de Europese Unie, BS 11 oktober 2021, 106.285.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.