Feedback
ella
Door de meest recente maatregelen van de overheid in de strijd tegen het coronavirus is het sinds 18 maart 2020 in principe verboden om zich op de openbare weg of in openbare plaatsen te begeven.
Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen. Voorbeelden zijn: naar de winkel gaan om eten te kopen of naar de dokter gaan.
Ook professionele verplaatsingen met inbegrip van het woon-werkverkeer zijn in principe toegelaten.
 
Beperkte toelating
 
'In principe' betekent: er zijn uitzonderingen.
 
Een andere maatregel zegt namelijk dat telewerk verplicht is bij alle niet-essentiële bedrijven. Waardoor dus ook woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen voor de werknemers van die bedrijven verboden zijn.
 
Hierop geldt weer een uitzondering.
Niet elke functie bij een niet-essentieel bedrijf laat immers telewerk toe. Denk maar aan een arbeider die een machine bedient in een fabriek.
Deze werknemer mag zich wel naar het werk verplaatsen. De werkgever moet dan maatregelen nemen om social distancing te garanderen. Niet alleen op de werkvloer maar ook als hij gemeenschappelijk vervoer naar en van het werk organiseert.
 
Voor bedrijven van de cruciale sectoren en essentiële diensten geldt het verplicht telewerken nietDe wet raadt dit echter, in de mate van het mogelijke, toch aan.
Deze werknemers mogen zich dus wel naar het werk verplaatsen. Werkgevers zijn ook dan uiteraard verplicht om de regels van social distancing toe te passen.
 
Samengevat: woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen zijn:
 
 • niet toegelaten voor werknemers van alle niet-essentiële bedrijven.Zij moeten verplicht thuis werken.
  Uitzondering: indien telewerk wegens hun functie niet mogelijk is, zijn woon-werk- en professionele verplaatsingen wel toegelaten;
 • wel toegelaten voor werknemers van bedrijven van de cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
Wat is een bedrijf van de cruciale sectoren en essentiële diensten?
 
De cruciale sectoren en essentiële diensten (waar telewerk niet verplicht is) zijn opgenomen in de wet. Dit is een limitatieve lijst.
 
Als een bedrijf tot één van deze sectoren of diensten behoort, is het dus een bedrijf van de cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
Alle andere bedrijven zijn niet-essentiële bedrijven.
 
De lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten is te raadplegen op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200323-covid-19.pdf
 
Verantwoording van verplaatsing is verplicht
 
Personen die zich ondanks het verbod toch op de openbare weg of openbare plaatsen begeven, moeten deze verplaatsing bij een politiecontrole kunnen verantwoorden. Overtredingen kunnen bestraft worden met een geldboete.
 
Ook werknemers die woon-werk- of professionele verplaatsingen doen, moeten zich kunnen verantwoorden.
Een verantwoording kan zijn dat hun functie geen thuiswerk toelaat of dat zij werken bij een bedrijf dat behoort tot een essentiële dienst of cruciale sector.
 
Strikt gezien zijn werknemers niet verplicht om over een specifiek attest of een verklaring van hun werkgever te beschikken.
Toch voorziet SD Worx een modeldocument waarin een werkgever kan verklaren dat werknemers gerechtvaardigd zijn om woon-werk- of professionele verplaatsingen te doen omdat:
 
 • hun functie niet toelaat dat zij van thuis uit werken of
 • omdat zij werken bij een bedrijf dat behoort tot een cruciale sector of een essentiële dienst die in de wet is opgesomd.
 
U kan het attest downloaden op https://www.sd.be/ellawebsite/nl/model/388
 
En in Frankrijk?
 
Ook in Frankrijk gelden sinds dinsdag 17 maart 2020 strenge maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Mensen mogen zich evenmin buitenshuis begeven, met een beperkt aantal uitzonderingen.
Eén van de uitzonderingen is ook hier woon-werkverkeer wanneer telewerken niet mogelijk is.
 
Personen die zich toch verplaatsen moeten verplicht een attest op zak hebben om aan te tonen dat zij onder één van de uitzonderingen vallen. De Franse overheid voorziet twee attesten (te raadplegen en downloaden op de website van de Franse regering):
 
 • "Justificatif de déplacement professionel”: noodzakelijk voor woon-werkverplaatsingen.
  Met dit attest bevestigt de werkgever dat woon-werkverkeer voor zijn werknemer noodzakelijk is omdat zijn functie niet in aanmerking komt om te telewerken.
  Het is voldoende dat de werkgever dit éénmaal bezorgt aan de betrokken werknemer voor de gehele periode waarin de maatregelen gelden.
 • Attestation de déplacement dérogatoire”: noodzakelijk voor privéverplaatsingen.
  Met dit attest verklaart een burger op eer dat hij zich verplaatst voor één van de uitzonderingsgevallen. De burger moet dit bij elke verplaatsing opnieuw invullen.
 
Dit heeft ook gevolgen voor Belgische werkgevers die werknemers tewerkstellen:
 
 • die wonen op het Franse grondgebied maar werken in België (grensarbeiders) of
 • die in België wonen maar werkzaamheden verrichten in Frankrijk (bv. vrachtwagenchauffeurs).
 
Deze werknemers moeten bij verplaatsingen op het Franse grondgebied in het bezit zijn van een “justificatif de déplacement professionel”.
 
Certificaat van de Belgische overheid om de grens over te steken
 
Er is momenteel geen sprake van een algemene sluiting van de grenzen tussen alle EU-landen. Toch stelt de FOD Werk al een attest ter beschikking dat dient als bewijs dat het nodig is om de grens over te steken in het kader van de COVID19 situatie. U kan het attest en bijkomende info vinden op de website https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk
 
Gevolgen voor de werkgever
Werknemers die zich naar het werk begeven, zullen hun verplaatsing op de openbare weg bij een controle moeten verantwoorden.
 
Zij kunnen dit enkel geldig:
 • als hun functie niet toelaat dat zij van thuis uit werken of
 • als zij werken bij een bedrijf dat behoort tot een cruciale sector of een essentiële dienst die in de wet is opgesomd.
 
SD Worx voorziet een modeldocument waarin de werkgever kan verklaren dat werknemers om één van deze redenen gerechtvaardigd zijn om woon-werk- of professionele verplaatsingen te doen. U kan het attest downloaden op https://www.sd.be/ellawebsite/nl/model/388
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Deze principes gelden eveneens voor overheidsinstellingen.
Bron:
Ministerieel besluit van 18-03-2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, B.S. 18 maart 2020, 16037

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.