Feedback
ella
Vanaf 1 januari 2022 bestaat er een totaal nieuwe regeling voor buitenlandse kaderleden die vanaf die datum een tewerkstelling aanvatten in België.
 
De invoering van de nieuwe regeling gaat gepaard met het uitdoven van de oude regeling voor buitenlandse kaderleden welke gebaseerd is op een circulaire van 1983.
 
De fiscus geeft nu nadere uitleg via een nieuwe circulaire over de overgangsperiode die van toepassing is voor de buitenlandse kaderleden die reeds voor januari 2022 in België verbleven. Al naar gelang hun concrete situatie blijven ze verder onder de oude regeling vallen en dit voor een periode van 2 jaar.
 
Daarnaast geeft de fiscus mee dat er een nieuwe circulaire aankomt die de nieuwe regeling (BIBB en BBIO) uitvoerig zal bespreken.
 
1. Opheffing oude regeling
 
De circulaire voorziet het volgende qua opheffing:
 
  • een aanvraag voor de toepassing van het oude regime is niet langer ontvankelijk voor nieuwkomers die in dienst treden of gedetacheerd worden naar België vanaf 1 januari 2022;
 
  • Wanneer de aanvraagtermijn van 6 maanden op 31 december 2021 nog niet is verstreken, kan de werkgever in 2022 binnen de termijn van 6 maanden nog wel een aanvraag voor de toepassing van het oude belastingstelsel indienen. Er is geen uitstel mogelijk!
 
  • Onder het oude regime verleende de fiscus onder welbepaalde omstandigheden een erkenning vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de laattijdige aanvraag is ingediend. Dergelijke aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2022 ook niet meer.
 
2. Overgangsregeling
 
De circulaire voorziet een overgangsregeling waarbij men het volgende onderscheid kan maken:
 
Buitenlandse kaderleden zonder de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe regeling.
 
Veel buitenlandse kaderleden die momenteel in België zijn, kunnen naar alle waarschijnlijkheid niet genieten van het nieuwe regime en dus de overstap niet maken.
Bijvoorbeeld omdat hun verblijf al meer dan 5 jaar in België bedraagt of omdat hun salaris minder bedraagt dan de salarisgrens van 75,000 EUR bruto.
 
Voor hen geldt een overgangsperiode van 2 jaar nl. tot en met 31 december 2023.
 
Zij kunnen dus nog tot die datum van de voordelen van het oude regime genieten zolang de voorwaarden van toepassing zijn.
 
 
Buitenlandse kaderleden die wel de mogelijkheid hebben om over te stappen naar de nieuwe regeling.
 
Buitenlandse kaderleden die maximum 5 jaar in België verblijven op 1 januari 2022 én die voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe regime, kunnen er eventueel voor opteren om over te stappen naar de nieuwe regeling:
 
  • Doen ze dat niet, dan blijven ze vallen onder het oude regime en geldt automatisch de overgangstermijn van 2 jaar (tot 31/12/2023).
 
  • Dient de werkgever een aanvraag in en ontvangt men een positieve beslissing, dan is het nieuwe belastingstelsel van toepassing op de bezoldigingen die het buitenlands kaderlid ontvangt vanaf 01 januari 2022.
 
  • Dient de werkgever een aanvraag in maar ontvangt men een negatieve beslissing, dan zal weer automatisch de overgangstermijn van 2 jaar gelden met toepassing van het oude regime voor zover alle voorwaarden nog zijn voldaan.
 
De wet voorziet dat de werkgever tijd heeft tot 31 juli 2022 om een aanvraag in te dienen.
 
Gevolgen voor de werkgever
De werkgever zal in eerste instantie moeten nagaan welke buitenlandse kaderleden eventueel in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe regime.
 
Voor die buitenlandse kaderleden waarvoor de overstap mogelijk is, is het aangewezen om tijdig een aanvraag in te dienen. Een negatieve beslissing leidt immers niet tot het verlies van het statuut. Het buitenlands kaderlid kan immers verder ressorteren onder de toepassing van het huidige regime en dit tot 31 december 2023.
 
Onze consultants van Tax&Legal kunnen u bij deze beslissing verder bijstaan. U kan hen bereiken via TaxConsulting@sdworx.com.
Bron:
www.fisconet.be, Circulaire 2022/C/9 over de opheffing van het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.