Feedback
ella
Voor sommige werkgevers loopt op 31 augustus de eenvoudige procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van de coronacrisis (‘corona-werkloosheid’) af. Zij zullen opnieuw gebruik moeten maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. De regering wil een versoepeling voor die economische werkloosheid invoeren, vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020.
 
Welke werkgevers?
 
De nieuwe regels zijn bedoeld voor ondernemingen die geen gebruik meer kunnen maken van de corona-werkloosheid. Bepaalde werkgevers zullen immers wel tot eind 2020 corona-werkloosheid kunnen inroepen. Momenteel is echter nog niet duidelijk welke dit precies zullen zijn.
 
De sociale partners en de regering overleggen nog over de criteria. Zullen alle werkgevers uit bepaalde sectoren (horeca, toerisme, events, …) nog corona-werkloosheid kunnen inroepen? Of zal het eerder gaan om werkgevers, ongeacht de sector, die eerder al corona-werkloosheid ingeroepen hebben? Of komt er nog een ander onderscheid?
 
Versoepeling voor arbeiders en bedienden
 
Voor de werkgevers die opnieuw aangewezen zijn op tijdelijke economische werkloosheid (TEWL), komt er in elk geval vanaf 1 september een versoepeling. Die zal zowel voor het regime voor arbeiders, als dat voor bedienden gelden.
 
Voor arbeiders komt er enkel een uitbreiding van de maximale duurtijd van de TEWL. Andere aspecten wijzigen niet.
 
Type TEWL
huidige max. duur
max. duur vanaf 1 sep 2020
volledige schorsing
4 weken
8 weken
gedeeltelijke schorsing (grote schorsing)
3 maanden
18 weken
 
Wanneer de maximumduur bereikt is, moet de werkgever gedurende minstens één week een zogenaamde verplichte werkweek (regeling van volledige arbeid) invoeren.
 
Voor bedienden zijn er drie wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:
 
1. Nieuwe doelgroep
 
Om in aanmerking te komen voor de versoepeling van de TEWL voor bedienden, zal een werkgever moeten aantonen dat:
  • hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag voor TEWL bedienden een substantiële daling van minstens 10% van de omzet of de productie heeft, in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019;
  • én hij de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand aanbiedt.
 
Net als in de huidige regeling moet de onderneming gebonden zijn door een  sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, ondernemingscao of ondernemingsplan. De tekst moet aan welbepaalde inhoudelijke vereisten voldoen. 
 
Mogelijk verlengen de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad de overkoepelende cao nr. 147 over TEWL voor bedienden. Op die manier zouden ze de ondernemingen die (nog) niet gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan tegemoet kunnen komen.
 
2. Geen goedkeuring commissie ‘ondernemingsplan’ vereist
 
Voor ondernemingen die zich beroepen op de vereenvoudigde TEWL op basis van een ondernemingsplan, wordt een bijkomende administratieve vereenvoudiging ingevoerd.
 
Het ondernemingsplan hoeft niet meer toegestuurd te worden aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen bij de FOD WASO. Het plan moet niet goedgekeurd te worden door de ‘commissie ondernemingsplannen’.
 
3. Verhoging maximum krediet

Ondernemingen kunnen gedurende een maximum aantal kalenderweken per kalenderjaar gebruik maken van TEWL voor bedienden (het zogenaamde maximum krediet).
 
Dit maximum wordt tijdelijk uitgebreid.
 
Type TEWL
huidig krediet per kalenderjaar
krediet 1 sep tot 31 dec 2020, voor kalenderjaar 2020
volledige schorsing
16 weken
16 weken + 8 weken
gedeeltelijke schorsing
26 weken
26 weken + 8 weken
 
Nog veel onduidelijkheden
 
De eerste ontwerptekst met deze versoepelingen werd ondertussen door de ministerraad goedgekeurd. De versoepelingen zouden in werking treden vanaf 1 september 2020 en aflopen op 31 december 2020.
 
We geven in deze nieuwsbrief wat meer detail. Toch zijn er nog erg veel openstaande vragen. Het is onder meer nog niet duidelijk hoe volgende aspecten zullen verlopen:
  • de voorafgaande stappen voor de werkgever om TEWL aan te vragen (termijn, bewijs, formulier, elektronische aangifte, …);
  • de toelaatbaarheidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voldoende arbeidsdagen) en de uitkering van de werknemer;
  • de precieze verplichtingen voor de werkgever op vlak van opleidingsaanbod (nieuw in de versoepelde regeling, maar enkel voor bedienden);
  • de eventuele verlenging van de NAR-cao nr. 147;
 
Hopelijk binnenkort meer details
 
Ook na de zomermaanden zullen veel werkgevers nog een beroep moeten doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De eerste stappen voor een vereenvoudigde regeling van economische werkloosheid zijn ondertussen genomen.
 
Toch zijn er nog veel vragen. Een werkgever kan zich momenteel nog niet grondig voorbereiden op de situatie na 31 augustus.
 
We hopen in de loop van juli, uiterlijk begin augustus, u in detail te kunnen informeren.
Bron:

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.