Feedback
ella
De regering werkt aan een ‘Terug naar Werk’-plan om langdurig zieken efficiënter en sneller terug in het arbeidscircuit te krijgen. Het responsabiliseren van de betrokken partijen (werkgever, werknemer, ziekenfondsen) vormt hierin een belangrijke spil.
 
Werden in dit kader reeds gerealiseerd:
  • de creatie van de nieuwe functie ‘Terug Naar Werk-coördinator’ (verder TNW-coördinator) bij de ziekenfondsen. In essentie bestaat de taak van de coördinator uit ondersteuning en hulp bieden aan langdurig zieken in hun zoektocht naar werk.
 
  • de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers met een bovenmaats aantal werknemers in invaliditeit. In dit kader moest wel nog één en ander verder uitgewerkt bij KB.
 
Tijdens de ministerraad van vorige vrijdag zijn opnieuw een aantal stappen goedgekeurd. Het gaat om:
 
  • de responsabilisering van de werknemers.
 
Voor betrokken zieken die weigeren in te gaan op de uitnodigingen voor een contactmoment met de adviserend arts of de TNW-coördinator zal een inhouding van 2,5% op hun ZIV-uitkering mogelijk zijn volgens een stappenplan.
 
  • de responsabilisering van de werkgevers
 
De responsabiliseringsbijdrage voor de werkgevers wordt verder uitgewerkt en bijgestuurd . Het gaat om een bijdrage van 0,625% berekend op de lonen van het voorafgaande kwartaal voor werkgevers met een substantieel hoger aantal werknemers in invaliditeit in vergelijking met andere werkgevers.
Deze bijdrage wordt berekend en geïnd door de RSZ.
 
De criteria om het bovenmaats karakter te bepalen moesten nog bepaald worden. Dit is nu gebeurd.
Geviseerde werkgevers zijn werkgevers met een aantal werknemers in invaliditeit dat:
    • drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de globale privé-sector
    • én bovendien twee keer hoger dan het gemiddelde in de sector waartoe de werkgever behoort.
 
Daarnaast zijn nog een aantal technische en logische bijsturingen aan de basiswet goedgekeurd. Zo zullen de sociale en beschutte werkplaatsen buiten beschouwing gelaten worden.
 
Het is de bedoeling dat de maatregelen op 1 januari 2023 in werking treden.
Zodra we over ontwerpteksten beschikken, komen we hier dieper op terug.
 
Opgelet!
Deze maatregelen zijn voorlopig nog geen realiteit.  De ingangsdatum zou naar verluidt 1 januari 2023 worden.
Bron:
Persbericht van 13 mei 2022; Terug Naar Werk/Frank Vandenbroucke (belgium.be).

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.