Feedback
ella
De Vlaamse regering voorziet een aanmoedigingspremie voor werknemers die mantelzorg opnemen.
Dit geldt voor werknemers uit zowel de privésector als de private social profit sector. Deze aanmoedigingspremie is voorzien vanaf 1 september 2020.
 
Retroactieve aanvraag?
 
De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremie in principe met maximaal zes maanden terugwerkende kracht uit aan werknemers uit de privésector.
Voor werknemers met een mantelzorgverlof dat aanving tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 geldt een terugwerkende kracht van maximaal 9 maanden vóór de maand waarin zij de aanvraag indienen.
Werknemers uit de private social profit moeten de aanmoedigingspremie normaal binnen de zes maanden na aanvang van het verlof aanvragen.
 
Voor werknemers met een mantelzorgverlof dat aanving tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 is dit 9 maanden.
 
Opgelet!
Het besluit is nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze bespreking geldt dus onder voorbehoud van publicatie.

Sinds 5 maart kan een werknemer wel al een aanmoedigingspremie aanvragen als deze verlof voor mantelzorg opneemt: Aanmoedigingspremies | Vlaanderen.be
 
Wat betekent dit voor de publieke sector?
Medewerkers uit de publieke sector kunnen geen aanspraak maken op een aanmoedigingspremie.
Bron:
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers
Het mantelzorgverlof is een themaverlof, naast de bestaande themaverloven (ouderschapsverlof, verlof medische bijstand, palliatief verlof).
 
Sinds 1 september 2020 kunnen werknemers een erkenning aanvragen als mantelzorger voor de toekenning van sociale rechten. Zodra die erkenning rond is, kan de werknemer mantelzorgverlof opnemen.
 
De werknemer die dit mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA. De uitkering is dezelfde als bij verlof voor medische bijstand.
 
Schematisch overzicht mantelzorgverlof:
 
Vorm *
Voltijds
1/2de
1/5de
Duur per zorgbehoevende
 
1 maand
2 maanden
2 maanden
Maximale duur beroepsloopbaan
 
6 maanden
12 maanden
12 maanden
Anciënniteitsvoorwaarde
 
Geen
Geen
Geen
Tewerkstellingsvoorwaarde
 
Geen
Voltijds
Voltijds
* Voor dezelfde persoon met zorgbehoefte kan een werknemer niet eerst een maand zijn prestaties schorsen om deze vervolgens met 2 maanden te verminderen.
Er was echter geen Vlaamse aanmoedigingspremie voorzien bij dit themaverlof.
 
Hier komt nu verandering in. Voortaan kunnen werknemers uit de privésector en de private social profit sector die mantelzorgverlof opnemen, aanspraak maken op een Vlaamse aanmoedigingspremie.
De Vlaamse aanmoedigingspremie-zorgkrediet is een aanvullende premie van de Vlaamse overheid. 
 
Werknemers in de privésector of de private Vlaamse social profitsector krijgen deze premie bovenop de onderbrekingsuitkering van de RVA bij het nemen van tijdskrediet of één van de thematische verloven. Hiertoe behoort nu ook het mantelzorgverlof. Weliswaar gebeurt dit onder bepaalde voorwaarden.
 
Enkel werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest kunnen een Vlaamse aanmoedigingspremie-zorgkrediet krijgen. 

Werknemers tewerkgesteld in de private Vlaamse social profitsector, komen eveneens in aanmerking bij een tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Zij moeten werken in 1 van de volgende sectoren: 
  • de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector die Vlaamse subsidies ontvangt;
  • de Vlaamse socioculturele sector.
Voor het bedrag van de Vlaamse aanmoedigingspremie verwijzen we naar de bedragen zorgkrediet op de website van de Vlaamse overheid.
 
De Vlaamse overheid voorziet deze aanmoedigingspremie vanaf 1 september 2020.
 
Retroactieve aanvraag?
 
De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremie in principe met maximaal zes maanden terugwerkende kracht uit aan werknemers uit de privésector.
Voor werknemers met een mantelzorgverlof dat aanving tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 geldt een terugwerkende kracht van maximaal 9 maanden vóór de maand waarin men de aanvraag indient.
 
Werknemers uit de private social profit moeten de aanmoedigingspremie normaal binnen de zes maanden na aanvang van het verlof aanvragen. Voor werknemers met een mantelzorgverlof dat aanving tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 is dit 9 maanden.

Oeps,

Onze excuses, er is iets fout gelopen.

Probeert u het later eens opnieuw.

Was deze informatie nuttig voor u?

Ja Nee

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.