Feedback
ella

Index & loon december 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex november : 115,20
4 Maandelijks indexgemiddelde november : 111,27
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober-november : 110,900
4 Maandelijks indexgemiddelde september-oktober-november : 110,563
Inflatie op jaarbasis ( november 2021 / november 2020 ) : 5,64
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

100.00Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
CAO -

Toekenning van een eindejaarspremie (jaarlijkse premie) : 31 x basisuurloon. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2021.

Niet van toepassing indien de onderneming recurrente gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2016 en/of in 2017-2018 heeft ingevoerd die in 2020 nog steeds van toepassing zijn.

CAOA

CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de reële lonen voor zover gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen worden toegekend in 2021-2022 op ondernemingsvlak (uitgezonderd bonussen CAO nr.90, coronapremies en automatische loonsverhogingen in toepassing van collectieve ondernemingsbarema's).

CAO -

Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :

- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN

- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 9900) met ten minste 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de arbeiders in dienst op 30.11.2021 en bedraagt :

- 125 EUR indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5 % gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019;

- 250 EUR indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10 % gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata prestaties en gelijkgestelde periodes tussen 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata voor deeltijdse werknemers.

De eventuele coronapremie toegekend op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht.

De syndicale delegatie (of bij gebrek hieraan, de arbeiders) zal uiterlijk op 31.12.2021 schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning van de coronapremie.


102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR (feest van Sinterklaas).

Vanaf 6 december 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAO -

Inhaalpremie in de vorm van ecocheques van 150 EUR.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Een corona-premie van 350 EUR. Referentieperiode: 01.01.2021 - 31.10.2021. Voor elke maand tijdens de referentieperiode waarin de werknemer ten minste 1 volledige dag heeft gewerkt, ontvangt hij 35 EUR.

De corona-premie wordt in elektronische vorm toegekend, tenzij op bedrijfsniveau wordt besloten deze op papier toe te kennen.

Vanaf 1 december 2021 .


102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR (stelsel 38u/week)

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Toekenning coronapremie van 300 EUR. Pro rata het werkregime en voor de werknemers die in dienst of uit dienst zijn getreden in de periode van 01.01.2021 - 31.12.2021. Werknemers die op 01.01.2021 langer dan een jaar afwezig zijn geweest, hebben geen recht op de premie.

Toekenning in elektronische vorm tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist om de coronapremie in papieren vorm toe te kennen.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Toekenning coronapremie van 200 EUR voor de periode die niet door de sectorale CAO-verhoging per 01.12.2021 wordt gedekt.

Toekenning in elektronische vorm, tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist de coronapremie in papieren vorm toe te kennen.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding.

Vanaf 1 december 2021 .


102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR (40 uur/week) en 0,0820 EUR (39 u/week)

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Eenmalige inhaalpremie van 145 EUR bruto

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 500 EUR


102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie 300 EUR. Pro rata het werkregime en voor de werknemers die in dienst of uit dienst getreden zijn in de periode van 01.01.2021 - 31.12.2021. Werknemers die op 01.01.2021 langer dan een jaar afwezig zijn geweest, hebben geen recht op de premie.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm toegekend.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 200 EUR voor de periode die niet door de loonsverhoging wordt gedekt.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm.

Vanaf 1 december 2021 .


102.04Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
CAO -

Toekenning van een premie van 17,35 EUR ter gelegenheid van het feest van "Sinte Barbara". Uitbetaling met het loon van de week waarin het feest valt.

IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie 300 EUR. Pro rata het werkregime en voor de werknemers die in dienst of uit dienst getreden zijn in de periode van 01.01.2021 - 31.12.2021. Werknemers die op 01.01.2021 langer dan een jaar afwezig zijn geweest, hebben geen recht op de premie.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm toegekend.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 200 EUR voor de periode die niet door de loonsverhoging wordt gedekt.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm.

Vanaf 1 december 2021 .


102.04Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
CAO -

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR (feest van Sinterklaas).

Vanaf 6 december 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie 300 EUR. Pro rata het werkregime en voor de werknemers die in dienst of uit dienst getreden zijn in de periode van 01.01.2021 - 31.12.2021. Werknemers die op 01.01.2021 langer dan een jaar afwezig zijn geweest, hebben geen recht op de premie.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm toegekend.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 200 EUR voor de periode die niet door de loonsverhoging wordt gedekt.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm.

Vanaf 1 december 2021 .


102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
CAO -

Toekenning premie ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-Barbara".

Vanaf 31 december 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAO -

Eenmalige inhaalpremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst. Pro rata het arbeidsregime en voor werknemers die in de loop van 2021 in dienst getreden zijn.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 250 EUR aan de arbeiders in dienst.

Vanaf 1 december 2021 .


102.06Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
CAO -

Toekenning van een coronapremie van 500 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata de gewerkte periode in de referteperiode. Toekenning in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau beslist wordt ze in papieren vorm toe te kennen). Bestelling uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


102.06Witzandgroeven ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
CAO -

Toekenning van een coronapremie van 500 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties in de referteperiode. Pro rata tewerkstellingsregime. Uitreiking in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau beslist wordt ze in papieren vorm toe te kennen) op uiterlijk 31.03.2022.

Vanaf 1 december 2021 .


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
CAO -

Coronapremie van 50 EUR per gepresteerde maand (minimum 1 dag) tussen 01.01.2021 en 31.10.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,01

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAOA

CAO-verhoging 0,08 EUR/uur.

De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Eenmalige inhaalpremie van 125 EUR voor de werknemers in dienst. Pro rata het arbeidsregime en de datum van indiensttreding in de loop van 01.01.2021 - 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 250 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 31.10.2021. Pro rata per gewerkte maand = minstens 1 gewerkte dag per maand waarbij arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd loon, economische werkloosheid en weerverlet gelijkgesteld zijn.

De coronapremie toegekend op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht van de sectorale coronapremie.

Vanaf 1 december 2021 .


102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
CAO -

Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR, ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-Barbara", aan alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn. Uitreiking uiterlijk op 31 december 2021.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode kalenderjaar 2021. Pro rata deeltijdse werknemers. Voor ondernemingen met een negatieve cash-flow in 2020, mogelijkheid tot vrijstelling mits akkoord van het paritair subcomité.

Niet van toepassing voor ondernemingen die een gelijkwaardig voordeel toekennen, vastgelegd in ondernemings-cao uiterlijk 15.11.2021 gesloten. Bij gebrek aan syndicale delegatie mits akkoord van het paritair comité.

IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
CAO -

Coronapremie aan werknemers in dienst op 30.11.2021. Bedrag vastgesteld op basis van de rendabiliteit in de onderneming in 2020 uitgedrukt in ROCE :

- 300 EUR indien ROCE tussen 0 en 5%

- 400 EUR indien ROCE = 5% en < 7,5%

- 500 EUR indien ROCE = 7,5%

Pro rata voor deeltijdse werknemers.

Mogelijkheid om te vervangen door een bedrijfsspecifiek voordeel, mits ondernemingsakkoord of cao uiterlijk 24.12.2021.


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
CAO -

Toekenning van een eenmalige brutopremie van 200 EUR aan de werknemers in dienst op 1 november 2021.

Geconventioneerde ondernemingen kunnen een gelijkwaardig voordeel toekennen, vast te leggen in CAO.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 500 EUR aan de werknemers in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode van 01.01.2021 - 31.10.2021. Werknemers die in dienst komen tijdens de referteperiode hebben recht op 50 EUR per maand dat zij in dienst zijn tijdens de referteperiode.

Werknemers die na 01.01.2021 in SWT of pensioen gegaan zijn, hebben recht op de volledige coronapremie.

De coronapremie wordt toegekend onder de vorm van elektronische consumptiecheques, tenzij op ondernemingsniveau beslist wordt om ze toe te kennen in papieren vorm.

Geconventioneerde ondernemingen kunnen de premie onder de vorm van een gelijkwaardig voordeel toekennen.

Vanaf 1 december 2021 .

IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2021

Vorige lonen x 1,006695 of basislonen 2021 x 1,0066950149


106.02Paritair Subcomité voor de betonindustrie
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning coronapremie van 400 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. Referteperiode 01.12.2020 - 30.11.2021. Toekenning in elektronische vorm. Terugvorderbaar bij het Fonds.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Eenmalige toekenning van ecocheques voor 100 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. Referteperiode 01.01.2021 - 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Toekenning van een gelijkwaardig voordeel is mogelijk.

Vanaf 1 december 2021 .


106.03Paritair Subcomité voor de vezelcement
IndexA

Vorige lonen x 1,02


107.00Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters
CAO -

Toekenning coronapremie van 400 EUR. Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties tijdens de referteperiode van 01.11.2020 tot en met 31.10.2021. Pro rata de tewerkstellingsbreuk.

Recuperatie van een kost van 250 EUR bij het Fonds is mogelijk.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021 in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau gekozen wordt voor een papieren vorm).

Vanaf 1 december 2021 .


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
CAO -

Coronapremie van 200 EUR. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden in de periode van 01.11.2020 - 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Toekenning uiterlijk op 31.12.2021. Totale kost is recupereerbaar bij het Sociaal Fonds.


110.00Paritair Comité voor de textielverzorging
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona gedurende de eerste drie kwartalen van 2021. Terugbetaling door het Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

CAO -

Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021. Voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen met :

- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

OF

- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

- via aanvraag tot afwijkingsprocedure mits akkoord syndicale delegatie.

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

CAO -

Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021. Voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen met :

- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

OF

- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

- via aanvraag tot afwijkingsprocedure mits akkoord syndicale delegatie.

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .


111.03Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten
CAO -

Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021. Voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen met :

- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

OF

- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

- via aanvraag tot afwijkingsprocedure mits akkoord syndicale delegatie.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

Vanaf 1 december 2021 .


112.00Paritair Comité voor het garagebedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021 . Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2021.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning coronapremie van 200 EUR (basispremie), te verhogen met 175 EUR (variabel deel) voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) in het boekjaar 2020.

Toekenning aan arbeiders met een arbeidsovereenkomst op 30.11.2021 en met minstens 60 effectieve arbeidsdagen in de referteperiode van 01.01.2021 tot en met 30.11.2021. Pro rata tewerkstellingsbreuk op 30.11.2021 en voor arbeiders die minder dan 60 effectieve arbeidsdagen hebben.

Toerekening van het variabel deel op de reeds toegekende coronapremie is mogelijk.

Verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau is mogelijk (in totaal max. 500 EUR). Voor ondernemingen die reeds het maximumbedrag van 500 EUR aan coronapremie toekenden: omzetting van de basispremie van 200 EUR in een gelijkwaardig voordeel is mogelijk via ondernemingsCAO.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.


113.00Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
CAO -

Coronapremie van 200 EUR (zonder criteria) betaald vóór 31/12/2021.

CAOA

CAO-verhoging met 0,12 EUR/uur.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Aanpassing ploegenpremies uitgedrukt in vaste bedragen met 0,4 %.

Vanaf 1 november 2021 .


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
CAO -

Eenmalige ecocheques van 55 EUR. Voor arbeiders in dienst gedurende de referteperiode van 01.01.2021 tot 31.10.2021 en nog steeds in dienst op 01.11.2021. Pro rata in functie van de tewerkstelling en het tewerkstellingsregime

CAO -

Coronapremie van 250 EUR. Toe te kennen aan de arbeiders in dienst op 15.12.2021 en die minstens 50 opeenvolgende effectief gewerkte of gelijkgestelde dagen hebben in de referteperiode van 01.01.2021 - 15.12.2021. Pro rata tewerkstellingsregime.

Niet van toepassing op ondernemingen die uiterlijk 15.12.2021 op ondernemingsniveau een akkoord gesloten hebben over de toekenning van de coronapremie.

IndexA

Vorige lonen x 1,005

IndexA

Opnieuw vorige lonen x 1,005

Door de stijging van het indexcijfer zijn er twee indexschijven overschreden.


115.00Paritair Comité voor het glasbedrijf
CAO -

Niet voor PsC 115.03: Toekenning coronapremie van 150 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens één effectieve prestatiedag in de periode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata.

Reeds toegekende coronapremie in 2021 wordt in mindering gebracht.

Omzetting in een gelijkwaardig voordeel mogelijk via ondernemingsCAO.

Niet van toepassing indien de onderneming een akkoord gesloten heeft op uiterlijk 17.12.2021 over een alternatieve invulling van de enveloppe van 0,4 % voor 2021-2022 en over de coronapremie.


115.03Spiegelmakerij
CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens één effectieve prestatiedag in de periode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata.

Reeds toegekende coronapremie in 2021 wordt in mindering gebracht.

Omzetting in een gelijkwaardig voordeel mogelijk via ondernemingsCAO.

Niet van toepassing indien de onderneming een akkoord gesloten heeft op uiterlijk 17.12.2021 over een alternatieve invulling van de enveloppe voor 2021 (binnen de grenzen van de loonnorm 2021-2022) en over de coronapremie.

CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques voor 125 EUR. Referteperiode van 01.12.2020 tot en met 30.11.2021.

Betaalbaar in december 2021.

Niet van toepassing indien de onderneming een akkoord gesloten heeft op uiterlijk 17.12.2021 over een alternatieve invulling van de enveloppe voor 2021 (binnen de grenzen van de loonnorm 2021-2022) en over de coronapremie.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 125 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Betaling op uiterlijk 31.07.2021.

Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten vóór 31.10.2011 voorziet in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 1 juli 2021 .


115.09Aanvullend P.C. Glas
CAO -

Niet voor PsC 115.03: Toekenning coronapremie van 150 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens één effectieve prestatiedag in de periode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata.

Reeds toegekende coronapremie in 2021 wordt in mindering gebracht.

Omzetting in een gelijkwaardig voordeel mogelijk via ondernemingsCAO.

Niet van toepassing indien de onderneming een akkoord gesloten heeft op uiterlijk 17.12.2021 over een alternatieve invulling van de enveloppe van 0,4 % voor 2021-2022 en over de coronapremie.


116.00Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel van toepassing voor niet-geconventioneerde ondernemingen: toekenning van een coronapremie (waarderingspremie) van 200 EUR aan alle werknemers in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode.

Aanrekening van premies die reeds expliciet werden toegekend in het kader van corona in 2021 is mogelijk.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.

CAO -

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

Invoering bestaanszekerheidsvergoeding voor zwangere werkneemsters bij verplichte werkverwijdering (volledige schorsing).

CAOS

CAO-verhoging minimumaanvangsuurloon en minimumuurloon vanaf 12 maanden anciënniteit met 0,10 EUR (in stelsel 40 u/week) voor arbeiders die aan schaalloon worden betaald

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index en CAO-verhoging minimum ploegenpremies.


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning van een coronapremie (waarderingspremie) van 500 EUR aan alle werknemers in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode. Gunstigere modaliteiten zijn mogelijk op ondernemingsniveau.

Toekenning onder elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 500 EUR aan alle werknemers in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode.

Aanrekening van coronapremies die reeds expliciet werden toegekend in 2021 is mogelijk.

Gunstigere modaliteiten zijn mogelijk op ondernemingsniveau.

Toekenning onder elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


116.00Vernis- en verfindustrie ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,006695 of basislonen 2019 x 1,1127

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 500 EUR aan werknemers in dienst op 01.12.2021 met minstens één dag effectieve prestatie in de periode van 01.01.2021 tot 30.11.2021. Pro rata arbeidsregime op 01.12.2021.

Aanrekening van reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau is mogelijk.

Toekenning in elektronische vorm (tenzij anders beslist wordt op ondernemingsniveau) op uiterlijk 31.03.2022.

Vanaf 1 december 2021 .


118.00Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.01Maalderijen, roggebloem
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.02Bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.03Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.04Maïsstijfsel, rijststijfsel, aardappelmeel, maïsmeelfabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.05Koekjes-, industriële banketbakkerijen, beschuitfabrieken, peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.06Suiker-, suikerraffinaderijen, kandij-, invertsuiker, citroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.07Brouwerijen, mouterijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.08Drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en wijn, likeuren en aperitieven, vruchtenstokerijen, fruitstokerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.09Groenteconserven, watervrije groenten, zuurkool en in zout ingelegde groenten, bereiding van droge bevroren en overbevroren groenten
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.10Jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, geconfijte vruchten, pectinefabrieken, bevroren en overbevroren vruchten, stroopfabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.11Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.12Melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijs
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.13Olie- en margarinefabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.14Chocoladefabrieken, suikerbakkerijen, broodsmeersel
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.15Kunstijs, koelhuizen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.16Visconservenfabrieken, verduurzaamde vis, haringstokerijen, overbevroren vis
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.17Koffiebranderijen, cichoreibranderijen, cichoreidrogerijen, bereiding van poederkoffie
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.18Zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, en bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.19Dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soepen en allerhande bereidingen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.20Enkel, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken veevoeder, voedingsmeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, veevoeders van dierlijke oorsprong zoals meel van beenderen, bloed, vis, visafval, drogerij van producten voor veevoeder
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.21Aardappelverwerkende industrie
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


118.22Aardappelschilbedrijven
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


119.00Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2021. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning éénmalige brutopremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst op 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Pro rata het aantal maanden onder contract in 2021. Uitbetaling tegelijk met de eindejaarspremie.

Omzetting mogelijk via bedrijfsakkoord in sectoraal voorziene voordelen of een ander gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning coronapremie. Het bedrag varieert naargelang:

- het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst op het moment van de betaling van de premie; en

- de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.

Enkel voor werknemers in dienst op 29.10.2021. Referteperiode 01.04.2020 - 31.03.2021: pro rata aantal maanden onder contract. Deeltijdse werknemers pro rata.

Werknemers in dienst na 31.03.2021 hebben geen recht.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.

Niet van toepassing op:

- de ondernemingen met < 50 werknemers met een negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 2020; en

- de ondernemingen met 50 werknemers of meer met een negatieve bedrijfswinst in 2020.


119.03Slagerijen
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2021. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning éénmalige brutopremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst op 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Pro rata het aantal maanden onder contract in 2021. Uitbetaling tegelijk met de eindejaarspremie.

Omzetting mogelijk via bedrijfsakkoord in sectoraal voorziene voordelen of een ander gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning coronapremie. Het bedrag varieert naargelang:

- het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst op het moment van de betaling van de premie; en

- de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.

Enkel voor werknemers in dienst op 29.10.2021. Referteperiode 01.04.2020 - 31.03.2021: pro rata aantal maanden onder contract. Deeltijdse werknemers pro rata.

Werknemers in dienst na 31.03.2021 hebben geen recht.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.

Niet van toepassing op:

- de ondernemingen met < 50 werknemers met een negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 2020; en

- de ondernemingen met 50 werknemers of meer met een negatieve bedrijfswinst in 2020.


119.04Handel bieren en drinkwaters
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2021. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning éénmalige brutopremie van 130 EUR aan de werknemers in dienst op 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Pro rata het aantal maanden onder contract in 2021. Uitbetaling tegelijk met de eindejaarspremie.

Omzetting mogelijk via bedrijfsakkoord in sectoraal voorziene voordelen of een ander gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning coronapremie. Het bedrag varieert naargelang:

- het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst op het moment van de betaling van de premie; en

- de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.

Enkel voor werknemers in dienst op 29.10.2021. Referteperiode 01.04.2020 - 31.03.2021: pro rata aantal maanden onder contract. Deeltijdse werknemers pro rata.

Werknemers in dienst na 31.03.2021 hebben geen recht.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.

Niet van toepassing op:

- de ondernemingen met < 50 werknemers met een negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 2020; en

- de ondernemingen met 50 werknemers of meer met een negatieve bedrijfswinst in 2020.


120.00Paritair Comité voor de textielnijverheid
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus voor 2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


120.00Nationaal barema voor enkele ploeg ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus voor 2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


120.00Gent - Eeklo ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Sint-Niklaas - Dendermonde - Aalst ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Ronse - Oudenaarde ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Brussel - Waals-Brabant - Namen – Henegouwen - Doornik - Ath - Luik - Luxemburg ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Vlaams-Brabant - Limburg ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Moeskroen ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
CAO -

Toekenning van een coronapremie van 500 EUR. Referteperiode 01.11.2020 - 31.10.2021. Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties tijdens de referteperiode. Pro rata tewerkstellingsbreuk. Geen recht op coronapremie bij ontslag om dringende redenen tijdens de referteperiode.

Reeds toegekende coronapremies op ondernemingsniveau worden geacht begrepen te zijn in de sectorale coronapremie.

Terugvordering bij het Fonds mogelijk.

Toekenning in elektronische vorm op uiterlijk 31.01.2022.

Vanaf 1 december 2021 .


120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 30,00 EUR aan werknemers die op 30.11.2021 in dienst zijn.

CAO -

Coronapremie van 250 EUR aan de werknemers in dienst op 01.11.2021 die op dat ogenblik minstens 1 maand anciënniteit hebben. Pro rata arbeidsregime.


121.00Paritair Comité voor de schoonmaak
CAO -

Toekenning coronapremie 500 EUR door Sociaal fonds. Pro rata de prestaties tijdens de referteperiode 01.04.2020 - 30.03.2021. Het Sociaal fonds doet de aangifte coronapremie bij de RSZ en betaalt de bijzondere werkgeversbijdrage.


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques voor 130 EUR aan arbeiders die in de periode van 01.01.2021 tot en met 15.12.2021 minstens één verloonde of gelijkgestelde dag hebben bij een werkgever uit PC 124.00.

Ondernemingen die reeds het maximumbedrag van 250 EUR toekennen aan ecocheques moeten een gelijkwaardig voordeel toekennen.

Toekenning op uiterlijk 15.12.2021.

CAOA

CAO-verhoging per categorie

CAO -

Coronapremie van 150 EUR toe te kennen aan de arbeiders met minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in het 2de kwartaal 2020 en die nog in dienst zijn op het ogenblik van betaling. Deze premie wordt verhoogd met 150 EUR door de ondernemingen die in 2020 geen verlies hebben gemaakt (code 9901). De coronapremie wordt toegekend uiterlijk 15 december 2021 onder de vorm van elektronische consumptiecheques.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
CAOA

CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 0,06 EUR (in stelsel 38u/week). De CAO-verhoging van 0,4 % geldt ook voor de vaste premies.

CAO -

Toekenning coronapremie van 125 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. Referteperiode van 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde dagen en deeltijdsen pro rata in de referteperiode.

CAO -

Aanpassing werkgevertussenkomst beroepsverplaatsing met privévoertuig

Vanaf 1 december 2021 .


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
CAOA

CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 0,06 EUR (in stelsel 38u/week). De CAO-verhoging van 0,4 % geldt ook voor de vaste premies.

CAO -

Toekenning coronapremie van 125 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. Referteperiode van 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde dagen en deeltijdsen pro rata in de referteperiode.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
CAOA

CAO-verhoging 0,4 % met een minimum van 0,06 EUR (in stelsel 38u/week). De CAO-verhoging van 0,4 % geldt ook voor de vaste premies.

CAO -

Toekenning coronapremie van 125 EUR aan arbeiders in dienst op 30.11.2021. Referteperiode van 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde dagen en deeltijdsen pro rata in de referteperiode.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
CAO -

Arbeiders: Toekenning coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 01.11.2020 tot en met 31.10.2021.

Pro rata voor : deeltijdse tewerkstelling indien < 4/5de en in functie van het aantal maanden in dienst indien minder dan 6 maanden. Toekenning op uiterlijk 31.12.2021. Op ondernemingsniveau is een gunstigere regeling mogelijk.

Deze premie van 300 EUR (verhoogd met de patronale bijdragen) is terugvorderbaar bij het Fonds.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Bedienden :

Enkel van toepassing op werkgevers:

- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en

- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders.

Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2021 x 15,31% voor bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2021 tot december 2021. Pro rata effectieve en gelijkgestelde dagen.

Betaalbaar in december 2021.

CAOA

Arbeiders: CAO-verhoging 0,4 %

CAO -

Bedienden: Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen:

- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN

- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 9900) met ten minste 5 % in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 en bedraagt:

- 125 EUR indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5 % gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019;

- 250 EUR indien de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10 % gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata prestaties en gelijkstelde periodes tussen 01.12.2020 en 30.11.2021. Pro rata voor deeltijdse bedienden.

Reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht.

De syndicale delegatie (of bij gebrek hieraan de werknemers) zal uiterlijk 15.12.2021 schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning van de coronapremie.

CAOA

Bedienden: CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing voor de reële lonen voor bedienden die gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen op ondernemingsvlak krijgen in de periode 2021-2022. Deze alternatieven moeten ook recurrent zijn vanaf uiterlijk 01.01.2023.

Ondernemingen met syndicale afvaardiging: een bedrijfsakkoord over het gelijkwaardig voordeel is vereist tegen uiterlijk 20.12.2021. Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging: de werkgever informeert de bediende schriftelijk en individueel over de toepassing van het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 20.12.2021.

Niet van toepassing voor het GGMMI.


127.00Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
CAO -

Toekenning van een coronapremie van 2,25 EUR / effectief gewerkte dag in de referteperiode van 01.10.2020 - 30.09.2021. Met een maximum van 500 EUR.


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
CAO -

Coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :

- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN

- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 9900) met ten minsten 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 en bedraagt :

- 100 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019;

- 200 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata voor deeltijdse werknemers.

De coronapremie wordt toegekend onder de vorm van elektronische consumptiecheques, tenzij er op ondernemingsniveau wordt beslist deze in papieren vorm toe te kennen.

Vanaf 1 december 2021 .


130.00Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
IndexM

Vorige lonen x 1,02


130.00Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )
IndexM

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 125 EUR aan werknemers in dienst op 01.12.2021. Pro rata maanden tewerkstelling en arbeidsregime.

Vanaf 1 december 2021 .


130.00Dagbladen ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )
IndexM

Vorige lonen x 1,02

Vanaf maandag 13 december 2021.

CAO -

Toekenning coronapremie van 250 EUR aan werknemers die in dienst zijn op 30.11.2021. Referteperiode 01.12.2020 tot 30.11.2021.

Pro rata prestaties en gelijkgestelde periodes in de referteperiode. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.

Niet van toepassing indien een akkoord op ondernemingsniveau een ander equivalent voordeel voorziet.


132.00Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
CAO -

Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.

In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, cadeaucheques of een combinatie ervan.

Referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021.

Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Toekenning coronapremie van 250 EUR op uiterlijk 31.12.2021. De coronapremie wordt toegekend onder de vorm van elektronische consumptiecheques.

Referteperiode 01.12.2020 tot en met 30.11.2021. Pro rata onvolledige prestaties tijdens de referteperiode. Pro rata deeltijdsen.

Mogelijkheid tot verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau (tot max. 500 EUR).


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
CAO -

Coronapremie van 500 EUR voor werknemers die minstens 1 maand anciënniteit hebben in de onderneming tijdens de referteperiode van 01.01.2021 - 30.09.2021. Pro rata het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode en in functie van de arbeidsregeling. Uiterlijk 31 december 2021 uitgereikt.

Vanaf 1 december 2021 .


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
CAO -

Coronapremie van 500 EUR voor werknemers die minstens 1 maand anciënniteit hebben in de onderneming tijdens de referteperiode van 01.01.2021 - 30.09.2021. Pro rata het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode en in functie van de arbeidsregeling. Uiterlijk 31 december 2021 uitgereikt.

Vanaf 1 december 2021 .


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
CAO -

Coronapremie van 500 EUR voor werknemers die minstens 1 maand anciënniteit hebben in de onderneming tijdens de referteperiode van 01.01.2021 - 30.09.2021. Pro rata het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode en in functie van de arbeidsregeling. Uiterlijk 31 december 2021 uitgereikt.

Vanaf 1 december 2021 .


136.00Papier- en kartonbewerking ( Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking )
CAO -

Coronapremie van 200 EUR voor werknemers die gewerkt hebben tijdens de periode 13.03.2020 - 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata.

De coronapremie wordt in elektronische vorm toegekend, tenzij op ondernemingsniveau beslist wordt om deze in papieren vorm toe te kennen.

Niet-recurrente financiële voordelen toegekend vanaf 13.03.2020 n.a.v. de coronacrisis worden in mindering gebracht. Niet van toepassing op de ondernemingen die een tussenkomst FBZ genoten voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.

Niet van toepassing op ondernemingen met ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm van 0,4 %, de retro-activiteit en de coronapremie.


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexS

Vorige lonen x 1,0079


140.00Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2021 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2021 .


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2021 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2021 .


140.00Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2021 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2021 .


140.01Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index -

Index voorschot eindejaarspremie.

CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques voor 225 EUR aan het rijdend personeel in dienst op 01.12.2021. Referteperiode van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Toekenning uiterlijk op 25.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 230 EUR aan het rijdend personeel in dienst op 01.12.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.10.2021. Toekenning volgens de modaliteiten van de sectorale eindejaarspremie (evenwel zonder pro rata het arbeidsregime).

Toekenning in elektrische vorm (tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist ze in papieren vorm toe te kennen) op uiterlijk 25.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


140.01Opérateur de Transport en Wallonie (OTW) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index -

Index voorschot eindejaarspremie.

CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques voor 170 EUR aan het rijdend personeel. Referteperiode van 01.01.2021 tot en met 31.10.2021. Toekenning ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index -

Index voorschot eindejaarspremie.

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 1 EUR per effectief gewerkte dag aan het rijdend personeel. Referteperiode 15.05.2020 - 15.05.2021.

Toekenning in elektrische vorm (tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist ze in papieren vorm toe te kennen) op uiterlijk 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


140.01Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index -

Index voorschot eindejaarspremie.


140.01Garagepersoneel ( Autobussen en autocars )
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.12.2021.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 200 EUR aan het garagepersoneel. Referteperiode 01.01.2021 - 31.10.2021. Pro rata aantal effectief gewerkte dagen tijdens de referteperiode.

Toekenning in elektrische vorm (tenzij op ondernemingsniveau wordt beslist ze in papieren vorm toe te kennen) op uiterlijk 31.03.2022.

Vanaf 1 december 2021 .


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2021 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2021 .


140.02Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2021 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2021 .


140.02Garagepersoneel ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2021 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2021 .


140.03Rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben het (totale) voorziene bedrag toe te kennen in geschenkcheques: toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel van 40 EUR (of van het saldo).


140.03Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben het (totale) voorziene bedrag toe te kennen in geschenkcheques: toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel van 40 EUR (of van het saldo).


140.03Garagepersoneel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Aan de arbeiders die op 31 december 2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in de onderneming, toekenning van een eenmalige geschenk in speciën of in de vorm van geschenkencheques van 40 EUR ter gelegenheid van Nieuwjaar.

Ondernemingen die niet de mogelijkheid hebben het (totale) voorziene bedrag toe te kennen in geschenkcheques: toekenning van een ander gelijkwaardig voordeel van 40 EUR (of van het saldo).


140.04Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens
CAO -

Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 1,65 EUR/gewerkte dag in de periode van 01.03.2020 - 31.05.2021 voor werknemers in dienst op het moment van uitbetaling (uiterlijk 15.12.2021). Totaalbedrag maximum 500 EUR.


140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing
IndexA

Vorige lonen x 1,0322

Niet voor het garagepersoneel.

Index -

Vorige verblijfs- en verwijderingsvergoeding x 1,0322.

Aanpassing flexibiliteitspemie. Niet voor het garagepersoneel.


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2021.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning coronapremie van 80 EUR (basispremie) aan werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens 60 dagen effectieve prestaties in de referteperiode van 01.11.2020 tot en met 31.10.2021. Pro rata tewerkstellingsbreuk op 30.11.2021 en voor arbeiders met minder dan 60 dagen effectieve prestaties.

Deze basispremie wordt verhoogd met een variabele premie voor werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens 3 maanden anciënniteit op 30.11.2021. Het bedrag van de variabele premie hangt af van het aantal dagen afwezigheid in de referteperiode (met uitzondering van gelijkgestelde afwezigheden).

Aanrekening van een reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau is mogelijk.

Betere afspraken ondernemingsniveau zijn mogelijk (max. 500 EUR in totaal).

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.


142.02Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen
CAO -

Toekenning van een coronapremie van 75 EUR (basispremie) aan werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens één dag effectieve prestaties in de referteperiode van 01.11.2020 tot en met 31.10.2021. Pro rata tewerkstellingsbreuk op 30.11.2021.

Deze basispremie wordt verhoogd met een variabele premie voor werknemers in dienst op 30.11.2021 met minstens 3 maanden anciënniteit op 30.11.2021. Het bedrag van de variabele premie hangt af van het aantal dagen afwezigheid in de referteperiode (met uitzondering van gelijkgestelde afwezigheden).

Aanrekening van een reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau is mogelijk. Betere afspraken ondernemingsniveau zijn mogelijk (max. 500 EUR in totaal).

Toekenning in elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) op uiterlijk 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


142.03Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
CAO -

Toekenning coronapremie aan arbeiders in dienst op 03.12.2021. Het bedrag varieert in functie van het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen (DMFA code 1 of code 2) in de referteperiode van 01.11.2020 tot 31.10.2021.

Verrekening met de reeds betaalde coronapremie of premie ter compensatie van extra inspanningen tijdens de Covid-19 crisis op ondernemingsniveau in 2021 is mogelijk onder voorwaarden.

Toekenning op uiterlijk 31.12.2021.


142.04Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten
CAO -

Toekenning coronapremie aan arbeiders in dienst op 19.11.2021. Het bedrag varieert in functie van het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen in de referteperiode 01.03.2020 tot 31.05.2021.

Verrekening met de reeds betaalde coronapremie of premie ter compensatie van extra inspanningen tijdens de Covid-19 crisis op ondernemingsniveau in 2021 is mogelijk onder voorwaarden.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
CAO -

Coronapremie van 260 EUR voor de werknemer tewerkgesteld in de pakhuizen en in dienst op 30 november 2021 en er minstens 80 effectief gewerkte dagen zijn in de referteperiode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021. Pro rata deeltijdse werknemers.

Vanaf 1 december 2021 .


144.00Paritair Comité voor de landbouw
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep:

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders die gedurende de ganse referteperiode gewerkt hebben. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021.

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.00Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.01Bloementeelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.03Boomkwekerij
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.04Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021 samen met de getrouwheidspremie.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

CAO -

Coronapremie van 175 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.05Fruitteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.06Groenteteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


145.07Paddestoelen-/truffelteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2021 (bij omzetting voor 2021).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Coronapremie van 150 EUR onder de vorm van elektronische consumptiecheques. Berekend et besteld door het Fonds. Uitreiking uiterlijk 31 december 2021. Bij laattijdige uitreiking heeft de werknemer recht op een netto premie, ter vervanging van de coronapremie.


146.00Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
CAOA

CAO-verhoging 0,4 %

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Invoering kledijvergoeding.

Vanaf 1 december 2021 .


149.01Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
CAO -

Toekenning coronapremie van 300 EUR, te verhogen met 100 EUR voor ondernemingen zonder bedrijfsverlies (code 9901) in het boekjaar 2020 op het niveau van de TBE.

Toekenning aan arbeiders met een arbeidsovereenkomst op 30.11.2021 en met minstens één dag effectieve prestaties in het tweede kwartaal van 2020.

Pro rata tewerkstellingsbreuk op 30.11.2021.

Beperkte toerekening op een reeds toegekende coronapremie mogelijk.

Mogelijkheid tot verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau (in totaal max. 500 EUR).

Toekenning op uiterlijk 15.12.2021.

CAOP

CAO-verhoging 0,4 %

Deze CAO-verhoging is niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.03.2022 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 0,4 % van de loonmassa.

CAO -

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding.


149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2021 tot 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2021.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

Vanaf 15 december 2021 .

CAO -

Toekenning van een coronapremie van 200 EUR aan arbeiders met een arbeidsovereenkomst op 30.11.2021 en minstens 60 effectieve arbeidsdagen in de referteperiode van 01.01.2021 tot en met 30.11.2021.

Pro rata tewerkstellingsbreuk op 30.11.2021 en voor arbeiders met minder dan 60 effectieve arbeidsdagen in de referteperiode.

Toerekening op een reeds toegekende coronapremie mogelijk.

Mogelijkheid tot verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau (in totaal max. 500 EUR). Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.


149.03Paritair Subcomité voor de edele metalen
CAO -

Ondernemingen die in toepassing van het sectorakkoord voor PC 200 een coronapremie toekennen aan de bedienden, moeten minstens dezelfde coronapremie toekennen aan de arbeiders. Volgens dezelfde modaliteiten als vastgelegd in het PC 200 (uitgezonderd voor de berekening van de gelijkgestelde periodes).

Voor andere ondernemingen wordt de toekenning van een coronapremie aanbevolen.


149.04Paritair Subcomité voor de metaalhandel
CAO -

Toekenning coronapremie van 250 EUR (basispremie), te verhogen met 100 EUR (variabel deel) voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) in het boekjaar 2020.

Toekenning aan arbeiders met een arbeidsovereenkomst op 15.11.2021 en met minstens 60 effectieve arbeidsdagen in de referteperiode van 01.01.2021 tot en met 15.11.2021. Pro rata tewerkstellingsbreuk op 15.11.2021 en voor arbeiders die minder dan 60 effectieve arbeidsdagen hebben.

Toerekening van het variabel deel op de reeds toegekende premies in het kader van Covid-19 is mogelijk mits procedure. Uitzondering op het variabel deel kan toegestaan worden aan ondernemingen die het slecht hebben gedaan mits procedure.

Verhoging van de coronapremie op ondernemingsniveau is mogelijk (in totaal max. 500 EUR). Voor ondernemingen die reeds het maximumbedrag van 500 EUR aan coronapremie toekenden: omzetting van de basispremie van 250 EUR in een gelijkwaardig voordeel is mogelijk via ondernemingsCAO.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.


152.01Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Aanvullende eindejaarspremie van 20%.

Uitgezonderd de hogescholen, zonale busbegeleiders.

Vanaf 31 december 2021 .
2. Bedienden

200.00Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
CAO -

Enkel van toepassing op werkgevers:

- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en

- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling hebben en waarvoor geen subsectorale CAO aanvullend pensioen van toepassing is die gelijkwaardig is aan deze van de arbeiders.

Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2021 x 15,31% voor bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2021 tot december 2021. Pro rata effectieve en gelijkgestelde dagen.

Betaalbaar in december 2021.

CAO -

Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :

- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN

- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 9900) met ten minsten 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 en bedraagt :

- 125 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019;

- 250 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata voor deeltijdse werknemers.

De syndicale delegatie of bij gebrek hieraan de werknemers zullen uiterlijk 1512.2021 schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning van de coronapremie.

CAOA

CAO-verhoging 0,4 %.

Niet van toepassing voor de reële lonen voor bedienden die gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen op ondernemingsvlak krijgen in de periode 2021-2022. Deze alternatieven moeten ook recurrent zijn vanaf uiterlijk 1/1/2023.

Ondernemingen met syndicale afvaardiging: een bedrijfsakkoord over het gelijkwaardig voordeel is vereist tegen uiterlijk 30 november 2021. Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging: de werkgever informeert de bediende schriftelijk en individueel over de toepassing van het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 30 november 2021.

Niet van toepassing voor het GGMMI.


201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning eenmalige brutopremie van 56 EUR aan alle voltijdse werknemers in dienst op 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie.

CAO -

Toekenning coronapremie aan werknemers in dienst op 30.11.2021. De coronapremie bedraagt:

Voor bedrijven die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben gekend:

- 300 EUR voor werknemers van algemene voedingswinkels en supermarkten;

- 150 EUR voor werknemers van andere ondernemingen of deelsectoren.

Voor bedrijven die alleen in 2020 een positieve bedrijfswinst hebben gekend:

- 150 voor werknemers van algemene voedingswinkels en supermarkten;

- 75 EUR voor werknemers van andere ondernemingen of deelsectoren.

Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties in de referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Pro rata in functie van het contractuele arbeidsregime.

Reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht.

Schriftelijke communicatie door de werkgever aan de syndicale afvaardiging (of bij gebrek hieraan, de werknemers) omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 31.12.2021.


202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
CAO -

Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021.

CAO -

Coronapremie van 500 EUR voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30.09.2021 en op het moment van uitbetaling. Voor werknemers van de bedrijven Match en Mestdagh bedraagt de coronapremie 200 EUR.

Voor deeltijdse werknemers pro rata effectieve en gelijkgestelde uren tussen 01.01.2021 - 31.10.2021.

Uitbetaling samen met eindejaarspremie 2021.

CAO -

Toekenning éénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30.09.21. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met de eindejaarspremie in december 2021.

IndexA

Vorige lonen x 1,01


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Toekenning coronapremie aan werknemers in dienst op 30.11.2021. De coronapremie bedraagt:

- voor bedrijven die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben gekend: 300 EUR

- voor bedrijven die alleen in 2020 een positieve bedrijfswinst hebben gekend: 150 EUR

Pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties in de referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Pro rata in functie van het contractuele arbeidsregime.

Reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau wordt in mindering gebracht.

Schriftelijke communicatie door de werkgever aan de syndicale afvaardiging (of bij gebrek hieraan, de werknemers) omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 31.12.2021.

CAO -

Toekenning eenmalige brutopremie van 56 EUR aan alle voltijdse werknemers in dienst op 30.11.2021. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie.


203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
CAO -

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste.

Vanaf 6 december 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAO -

Coronapremie van 35 EUR per gewerkte maand die minstens 1 gewerkte dag omvat (bepaalde afwezigheden gelijkgesteld) in de periode van 01.01.2021 - 31.10.2021.

Gepensioneerden en bruggepensioneerden die in de periode van 01.01.2021 - 31.10.2021 minstens 1 dag gewerkt hebben, genieten een coronapremie van 350 EUR.

Vanaf 1 december 2021 .


207.00Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel van toepassing voor niet-geconventioneerde ondernemingen voor bedienden met functies opgenomen in de sectorale functieclassificatie: toekenning van een coronapremie (waarderingspremie) van 200 EUR aan alle werknemers in dienst op 01.11.2021. Referteperiode loopt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode.

Aanrekening van premies die reeds expliciet werden toegekend in het kader van corona in 2021 is mogelijk.

Toekenning uiterlijk op 31.12.2021.

CAO -

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid om economische redenen).

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

CAOS

CAO-verhoging 17,333 EUR voor de minimum ervaringsmaandlonen

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie.

De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

CAO -

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de sectorale functieclassificatie: Invoering bestaanszekerheidsvergoeding voor zwangere werkneemsters bij verplichte werkverwijdering (volledige schorsing).


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.

CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden:

Toekenning van een coronapremie (waarderingspremie) van 500 EUR aan alle werknemers in dienst op 01.11.2021.

Referteperiode 01.01.2021 - 31.12.2021. Pro rata arbeidsregime tijdens de referteperiode. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden over de referteperiode. Gunstigere modaliteiten zijn mogelijk op ondernemingsniveau.

Toekenning onder elektronische vorm (tenzij andere beslissing op ondernemingsniveau) uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 1 december 2021 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie : 200 EUR aan werknemers in dienst op 30.11.2021. Pro rata deeltijdsen. Te betalen in december 2021. Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Deze premie kan vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel mits een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.01.2022. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

CAO -

Coronapremie van 300 EUR voor werknemers in dienst op 30.11.2021.

Voor ondernemingen met bedrijfswinst (code 9901) voor het boekjaar 2020, te verhogen met :

- 200 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 gelijk of groter is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

OF

- 100 EUR wanneer de brutomarge van het boekjaar 2020 maximaal 10% lager is dan de gemiddelde bruto-marge over de boekjaren 2018 en 2019.

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Pro rata deeltijdse werknemers. Opting-out via ondernemings-cao mogelijk.

Niet van toepassing voor bedrijven :

- die bedrijfsverlies (code 9901) leden in de boekjaren 2019 en 2020 met een daling van de bruto marge van minimaal 10% in het boekjaar 2020 ten opzichte van de gemiddelde bruto marge over de boekjaren 2018 en 2019;

OF

- via aanvraag tot afwijkingsprocedure mits akkoord syndicale delegatie.


211.00Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
CAO -

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie:

Toekenning van een coronapremie van 500 EUR aan werknemers in dienst op 01.12.2021 met minstens één dag effectieve prestatie in de periode van 01.01.2021 tot 30.11.2021. Pro rata arbeidsregime op 01.12.2021.

Aanrekening van reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau is mogelijk.

Toekenning in elektronische vorm (tenzij anders beslist wordt op ondernemingsniveau) op uiterlijk 31.03.2022.

Vanaf 1 december 2021 .


214.00Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode van 1.11.2020 - 31.10.2021.

Pro rata : deeltijdse werknemers, prestaties en gelijkgestelde afwezigheden en werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst treden.

Toekenning uiterlijk 15 december 2021.

Terugvordering van de werkgeverskost mogelijk bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.


215.00Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
CAO -

Coronapremie van 200 EUR. Pro rata effectieve prestaties en gelijkgestelde afwezigheden in de periode van 01.11.2020 - 31.10.2021. Deeltijdsen pro rata. Toekenning uiterlijk op 31.12.2021. Totale kost is recupereerbaar bij het Sociaal Fonds.


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Coronapremie van 500 EUR aan de bedienden in dienst op 30.11.2021 die minstens 6 maanden anciënniteit hebben op deze datum en minstens vijf effectieve prestatiedagen kunnen aantonen in de periode van 1.11.2021 en 30.11.2021. Pro rata het arbeidsregime op 30.11.2021. De premie wordt onder elektronische vorm toegekend.

Vanaf 1 december 2021 .


220.00Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
CAO -

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80,00 EUR.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:

- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 0,3% van de loonmassa;

- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

NIET van toepassing voor ondernemingen die deze premie hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel door een ondernemingsCAO tegen 31.12.2020.

CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR. Enkel voor ondernemingen met winst in het laatst afgesloten boekjaar(bedrijfsresultaat EBIT overeenkomend met code 9901 in de jaarrekening). Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.

Referteperiode : 01.01.2020 - 31.12.2020. Volgens de toekenningsmodaliteiten eindejaarspremie. Pro rata deeltijdse werknemers.


222.00Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
CAO -

Coronapremie van 200 EUR voor werknemers die gewerkt hebben tijdens de periode 13.03.2020 - 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata.

De coronapremie wordt in elektronische vorm toegekend, tenzij op ondernemingsniveau beslist wordt om deze in papieren vorm toe te kennen.

Niet-recurrente financiële voordelen toegekend vanaf 13.03.2020 n.a.v. de coronacrisis worden in mindering gebracht. Niet van toepassing op de ondernemingen die een tussenkomst FBZ genoten voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de eindejaarspremie 2020.

Niet van toepassing op ondernemingen met ondernemingsakkoord gesloten op uiterlijk 17.12.2021 en neergelegd op uiterlijk 31.12.2021 over de loonnorm van 0,4 %, de retro-activiteit en de coronapremie.


224.00Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning premie van 100 EUR bruto pro rata het aantal volledige maanden dienst tijdens de periode van 01.01.2021 tot en met 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 24.12.2021 via ondernemingsakkoord of -CAO een gelijkwaardig voordeel hebben gegeven in het kader van de harmonisering van de statuten arbeiders/bedienden. Geen omzetting noodzakelijk indien dit in het kader van het akkoord 2019-2020 reeds werd gedaan.

Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Vanaf 27 december 2021 .

CAO -

Coronapremie aan werknemers in dienst op 30.11.2021. Bedrag vastgesteld op basis van de rendabiliteit in de onderneming in 2020 uitgedrukt in ROCE :

- 300 EUR indien ROCE tussen 0 en 5%

- 400 EUR indien ROCE = 5% en < 7,5%

- 500 EUR indien ROCE = 7,5%

Pro rata voor deeltijdse werknemers.

Mogelijkheid om te vervangen door een bedrijfsspecifiek voordeel, mits ondernemingsakkoord of cao uiterlijk 24.12.2021.


225.01Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Aanvullende eindejaarspremie van 20%.

Niet van toepassing op de hogescholen.

Niet van toepassing op de bedienden die tewerkgesteld zijn als opvoeder in een internaat of als administratief medewerker.

Niet van toepassing op de zonale busbegeleiders.

Vanaf 1 december 2021 .


226.00Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Uitbetaling in het begin van de maand december 2021.

Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2020 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

CAO -

Coronapremie van 40 EUR voor de bedienden op 23.11.2021 in

dienst en zes maanden ononderbroken (gewaarborgd) loon genoten in de periode van 24.05.2021 - 23.11.2021.

Coronapremie van 250 EUR voor de bedienden op 23.11.2021 in dienst en in de referteperiode 1.03.2020 - 31.05.2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen. Pro rata voor deeltijdse werknemers. Het aantal effectief gewerkte dagen wordt ook prorata berekend in functie van het arbeidsregime.

Beide coronapremies zijn cumuleerbaar (= max. 290 EUR coronapremie).

De werkgevers die reeds een coronapremie, of ander gelijkwaardig voordeel in het kader van corona, hebben toegekend in 2021 kunnen deze verrekenen.

CAOA

CAO-verhoging 0,4% van de barema's, de werkelijke wedden en de bedrijfsweddeschalen.


227.00Paritair Comité voor de audiovisuele sector
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 270,61 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2021. (Uiterlijk 13.01.2022 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend pensioen, eco-cheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de federatie.
3. Arbeiders en bedienden

301.00Paritair Comité voor het havenbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 december 2021.

CAOS

Voor havenarbeiders, vaklui logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: CAO verhoging 0,4 %.

CAO -

Coronapremie van 350 EUR voor de havenarbeiders rang A en B die erkend waren tijdens de referteperiode in de loop van 01.03.2020 - 28.02.2021 en nog steeds erkend zijn op 01.12.2021. Havenarbeiders die na 01.03.2020 met pensioen zijn gegaan of overgegaan zijn naar een stelstel van de verminderd arbeidsgeschikten hebben ook recht op de coronapremie.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische of papieren vorm.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 245 EUR voor de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat die tijdens de referteperiode van 01.03.2020 - 28.02.2021 verbonden waren met een arbeidsovereenkomst en een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op het einde van de referteperiode. Werknemers die vrijwillig ontslag nemen of ontslagen worden om dringende redenen, verliezen het recht op een coronapremie.

De logistieke werknemers met veiligheidscertificaat moeten op 1 december 2021 nog inschreven zijn.

Werknemers die na 01.03.2021 met pensioen zijn gegaan of overgegaan zijn naar het stelsel van de verminderd arbeidsgeschikten, behoudend het recht op de coronapremie.

De coronapremie word toegekend in elektronische vorm.

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Coronapremie van 350 EUR voor de vaklui die inschreven waren tijdens de referteperiode die loopt van 01.03.2020 - 28.02.2021 en nog ingeschreven zijn op 01.12.2021. De vaklui die na 01.03.2020 met pensioen zijn gegaan of overgegaan zijn naar een stelstel van de verminderd arbeidsgeschikten hebben ook recht op de coronapremie.

De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm.

Vanaf 1 december 2021 .


301.01Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 december 2021.

CAOS

Voor havenarbeiders, vaklui logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: CAO verhoging 0,4 %.


301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 december 2021.

CAOS

Voor havenarbeiders, vaklui logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: CAO verhoging 0,4 %.


301.03Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 december 2021.

CAOS

Voor havenarbeiders, vaklui logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: CAO verhoging 0,4 %.


301.05Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 7 december 2021.

CAOS

Voor havenarbeiders, vaklui logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: CAO verhoging 0,4 %.


302.00Paritair Comité voor het hotelbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers pro rata. Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2021, kan bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.


303.03Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
CAO -

Arbeiders: toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie. Uitbetaling samen met het loon van december.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 116,09 EUR. Prorata regels.

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

CAO -

Toekenning premie van 219,89 EUR bruto. Prorata regels. Uitbetaling met de loonafrekening van december 2021 . Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Tevens indexatie sector-eigen premie.


306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: Jaarlijkse wederkerende premie van 150,00 EUR, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2021. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien.

CAO -

Coronapremie van 450 EUR. Pro rata deeltijdse tewerkstelling of onvolledige prestaties tijdens de periode van 01.01.2021 - 31.12.2021. De coronapremie wordt uiterlijk 31 december 2021 uitgereikt in elektronische vorm.

Vanaf 1 december 2021 .


310.00Paritair Comité voor de banken
CAO -

Alle banken: wederkerende premie van 148,74 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2021 aan voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minimum 1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2021. Modaliteiten te bepalen op ondernemingsniveau. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan een ander gelijkwaardig voordeel bepaald worden.

Vanaf 31 december 2021 .


311.00Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
CAO -

Coronapremie van 250 EUR voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30.09.2021 en op het moment van uitbetaling. Enkel toe te kennen door de ondernemingen die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) hebben gekend.

Voor deeltijdse werknemers pro rata effectieve en gelijkgestelde uren tussen 01.01.2021 - 31.10.2021

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.

CAO -

Toekenning éénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30.09.21. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met de eindejaarspremie in december 2021.


312.00Paritair Comité voor de warenhuizen
CAO -

Coronapremie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30.09.2021 en op het moment van uitbetaling. De coronapremie bedraagt :

- 500 EUR voor de werknemers van Carrefour;

- 250 EUR voor werknemers van Hema;

- 200 EUR voor werknemers van Cora.

Voor deeltijdse werknemers pro rata effectieve en gelijkgestelde uren tussen 01.01.2021 - 31.10.2021.

Uitbetaling samen met de eindejaarspremie 2021.

CAO -

Toekenning éénmalige brutopremie van 70 EUR aan alle voltijdse werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30.09.21. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met de eindejaarspremie in december 2021.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


313.00Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2021.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2021.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 109,24 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2021.

CAO -

Toekenning coronapremie van 100 EUR (basispremie). Deze basispremie wordt verhoogd met 100 EUR (voorwaardelijke premie) behalve:

- indien de brutomarge van het bedrijf in 2020 lager is dan in 2019; of

- indien de omzet van het bedrijf (code 70) in 2020 lager is dan in 2019; of

- indien er geen winst is in het bedrijf (code 9901) in 2020.

Toekenning aan werknemers in dienst op 01.12.2021 met effectieve of gelijkgestelde prestaties in de referteperiode van 01.11.2020 tot 31.10.2021. Pro rata aantal volledige kalendermaanden onder contract in de referteperiode. Deeltijdsen pro rata.

Reeds betaalde coronapremie op ondernemingsniveau kan in mindering worden gebracht.

Toekenning in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau anders wordt beslist).

Vanaf 1 december 2021 .


314.00Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
CAO -

Enkel bedienden: jaarlijkse premie van 173,36 EUR. Uitbetaling met het loon van december. Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Deeltijdsen pro rata. Omzetting naar een gelijkwaardig voordeel mogelijk op vraag van de individuele werknemer en na overleg met de bediendenvertegenwoordiging.


318.01Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Waals Gewest: Werknemers met een arbeidersstatuut, uitgezonderd de gezinshelpers en de thuisoppassen. Bedrag eindejaarstoelage voor 2021: (386,38 EUR + 211,69 EUR) = 598,07 EUR + 0,0889 EUR per gesubsidieerd uur.

CAO -

Waals Gewest: Werknemers met een bediendenstatuut die toegewezen zijn aan gezins- en bejaardenhelpers. Bedrag eindejaarstoelage voor 2021: (510,52 EUR + 398,00 EUR) = 908,52 EUR.


318.01Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Bedrag eindejaarstoelage voor 2021: 976,84 EUR (namelijk 399,38 EUR + 161,40 EUR + 64,00 EUR + 352,06 EUR).

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 387,96 EUR (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM) Brussels Hoofdstedelijk gewest: Bedrag eindejaarstoelage voor 2021: 850,70 EUR (dit is 399,38 EUR + 161,40 EUR + 289,92 EUR).

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

- Dienstenchequemedewerkers: werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel: bedrag voor 2021 is 366,29 EUR.

Vanaf 1 december 2021 .

CAOS

Aanpassing barema’s B2B ter, A1, A2, A3, B1B, K5, K3, K2 en K1.

Vanaf 1 december 2021 .


319.00Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
CAO -

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 913,87 EUR (namelijk 399,37 EUR + 224,57 EUR + 289,93 EUR).

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .


319.02Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 403,57 EUR.


319.02Waalse Gewest: Gehandicaptenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Gehandicaptensector Waals gewest:

Toekenning van een attractiviteitspremie 566,54 EUR voor het jaar 2021 aan de houders van de functies van hoofdopvoeder (loonschaal 21) en van groepschef (loonschaal 22). Uiterlijk 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Agence pour une vie de qualité (AVIQ): Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 877,06 EUR (namelijk 511,84 EUR + 365,22 EUR (verhoging van de eindejaarspremie t.g.v. het social profit kaderakkoord 2018-2020)).

CAO -

Sector Agentschappen voor sociale huisvesting: Bedrag voor 2021 is 899,95 EUR (namelijk 511,84 EUR + 388,11 EUR (verhoging van de eindejaarspremie t.g.v. het social profit kaderakkoord 2018-2020)).

CAO -

Sector Opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen: Jaarlijkse index voor het foraitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 899,95 EUR (namelijk 511,84 EUR + 388,11 EUR (verhoging van de eindejaarspremie t.g.v. het social profit kaderakkoord 2018-2020)).


319.02Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Voor de AAJ en SASPE:

Toekenning eenmalige ecocheques ten laatste op 31.12.2021. Referteperiode loopt van 01.01.2021 tot 31.12.2021. Voor een voltijdse werknemer ecocheques ter waarde van 250EUR. Pro rata voor de deeltijdse werknemers, en werknemers die in de referteperiode in of uit dienst treden.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 403,57 EUR.


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 966,03 EUR (namelijk 403,57 EUR + 161,40 EUR + 49,00 EUR (omzetting eco-cheques in een jaarlijkse premie) + 352,06 EUR (COCOF)).

+ éénmalige verhoging voor 2021: 387,96 EUR (ANM 2021)

Vanaf 1 december 2021 .


320.00Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
CAO -

Toekenning van een coronapremie van 250 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 30.11.2021. Pro rata contractuele arbeidstijd en periode in dienst tijdens de referteperiode. De premie wordt uiterlijk met het loon van de maand december 2021 betaald.

CAOA

CAO-verhoging 0,4 %

CAO -

Eenmalige brutopremie van 125 EUR. Deeltijdsen pro rata. Omzetbaar in gelijkaardig netto voordeel op ondernemingsniveau.


321.00Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
CAO -

Toekenning coronapremie van 300 EUR aan werknemers in dienst op 25.11.2021 met effectieve of gelijkgestelde prestaties in de referteperiode van 01.11.2020 tot 31.10.2021. Pro rata aantal volledige kalendermaanden onder contract in de referteperiode. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing op studenten onderworpen aan de solidariteitsbijdragen.

Vanaf 1 december 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,02


323.00Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
CAO -

Coronapremie van 280 EUR aan alle werknemer in dienst op 01.10.2021. Ongeacht het statuut of tewerkstellingsregime. Uiterlijk 31.12.2021 toe te kennen.


324.00Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 40,00 EUR, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. Toekenning in de loop van december 2021.

CAOA

CAO-verhoging 0,4 %


325.00Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdse werknemers pro rata. Referteperiode van 01.11.2020 tot 31.10.2021. Uitbetaling ten laatste 31.12.2021.

Niet van toepassing indien via ondernemingsCAO of paritair akkoord in een gelijkwaardig voordeel wordt voorzien, uiterlijk op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
CAO -

Coronapremie van 250 EUR aan alle werknemers in actieve dienst op 01.12.2021, ongeacht het arbeidsregime van de werknemer. De coronapremie die reeds voor 01.12.2021 op ondernemingsniveau werd toegekend, kan aangerekend worden op de sectorale coronapremie.

Vanaf 1 december 2021 .

IndexS

Vorige lonen x 1,006695 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,112700

IndexS

Vorige lonen x 1,006695 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,112700

CAOA

Enkel voor gebaremiseerde werknemers: CAO-verhoging 0,4 % (nieuwe statuten) voor de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst op 01.12.2021 (nieuwe basislonen)

Vanaf 1 januari 2021 .

CAOA

Enkel voor gebaremiseerde werknemers: CAO-verhoging 0,4 % voor de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst op 01.12.2021 (waarborgCAO) (nieuwe basislonen)

Vanaf 1 januari 2021 .


327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
CAO -

Toekenning eindejaarspremie: bedrag 2021 is 260,00 EUR bovenop 3,16% van het brutoloon in de referteperiode.

Vanaf 20 december 2021 .

CAO -

Toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2021 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2021).


327.03Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Toekenning geschenkcheques 40,00 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2021.

Vanaf 2021 ten laste van de werkgever.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Jaarlijkse index van de eindejaarstoelage.

Gewaarborgd aan langdurig zieken:

Bedrag voor 2021 is 162,64 EUR.

Vanaf 1 december 2021 .

CAOA

Voor de uurlonen 0,55 EUR/uur, voor de maandlonen 90,56 EUR/maand

Vanaf 1 december 2021 .


327.03Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO) ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 110,62 EUR.


328.03Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
CAO -

Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode.

Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht.

Referteperiode van 01.01.2021 tot 31.12.2021.

Toekenning ten laatste op 31.12.2021.

Vanaf 31 december 2021 .


329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 22/06/2020):

Sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk:

jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 549,90 EUR.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occassioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

Vanaf 1 december 2021 .

CAOR

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 8/11/2021):

Sectoren sociaal-cultureel volwassenwerk; jeugdwerk; cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheekwerkvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen; amateurkunsten; cultureel erfgoed; kunstenorganisaties; participatiebevordering; sportwerk:

Maandelijkse loontoeslag van 1,1% op de reële lonen.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

Vanaf 1 januari 2021 .


329.01Socioprofessionele inschakeling in Brussel ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
CAO -

Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 366,35 EUR.


329.01Basiseducatie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
CAO -

Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 827,26 EUR.


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
CAO -

Waals Gewest: de lokale integratie-initiatieven, de diensten voor vertalen en tolken in een sociale context, de Interfederatie van de CISP ASBL, de InterMire ASBL, de "PMTIC"-centra, de Regenbooghuizen en hun federatie

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 383,69 EUR.


329.02Franstalige Gemeenschap : Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, PointCulture, jongerenorganisaties, lokale televisiestations, centra voor expressie en creativiteit, coördinatie van de huiswerkhulp, projecten van buitenschoolse opvang ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap, behorende tot het toepassingsgebied van CAO van 26.06.2018: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 399,3808 EUR.


329.02Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

De Brusselse instellingen behorende tot het toepassingsgebied van CAO van 16.12.2019: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 912,16 EUR (namelijk 400,49 EUR + 161,40 EUR + 350,27 EUR).

+ éénmalige verhoging voor 2021: 389,73 EUR (ANM 2021).

Vanaf 1 december 2021 .


329.02Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l'Emploi ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Centres Régionaux d’Intégration pour les populations d’origine étrangère, Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle, Missions Régionales pour l’Emploi.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 494,28 EUR (namelijk 110,59 EUR + 383,69 EUR).


329.02Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Aangepaste vormingscentra en centra voor socioprofessionele inschakeling die zijn erkend door de AViQ.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 897,51 EUR (namelijk 403,22 EUR + 110,57 EUR + 383,72 EUR).


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

Bedrag voor 2021 in de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren is 366,35 EUR.

CAO -

Voor de volgende werkgevers die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest

- maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées (appelées dans l’Accord Non Marchand wallon « habitations protégées pour patients psychiatriques »)

- des homes pour personnes âgées (y appelées les « maisons de repos »)

- des maisons de repos et de soins

- des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés « centres de soins de jour »)

- des centres de rééducation fonctionnelle (y appelés « conventions de revalidation fonctionnelle »),

Verhoging van het forfaitaire bedrag, indexeerbaar. Bedrag voor 2021: 366,35 EUR + 381,87 EUR = 748,22 EUR.


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

Bedrag voor 2021 in de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren is 366,35 EUR.

CAO -

Voor de volgende werkgevers die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest

- maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées (appelées dans l’Accord Non Marchand wallon « habitations protégées pour patients psychiatriques »)

- des homes pour personnes âgées (y appelées les « maisons de repos »)

- des maisons de repos et de soins

- des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés « centres de soins de jour »)

- des centres de rééducation fonctionnelle (y appelés « conventions de revalidation fonctionnelle »),

Verhoging van het forfaitaire bedrag, indexeerbaar. Bedrag voor 2021: 366,35 EUR + 381,87 EUR = 748,22 EUR.

CAO -

Waalse gezondheidscentra: jaarlijkse index van de aanvulling op de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 111,13 EUR.

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:

Bedrag voor 2021:

Algemeen: 366,35 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 366,35 EUR + 289,93 EUR = 656,28 EUR

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ambulante sectoren:

Bedrag voor 2021:

Algemeen: 399,4079 EUR + 161,40 EUR = 560,81 EUR.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 399,4079 EUR + 289,93 EUR + 161,40 EUR = 850,74 EUR.

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Franse Gemeenschapscommissie: 399,4079 EUR + 352,06 EUR + 161,40 EUR = 912,87 EUR.

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 387,96 EUR (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index 2,48% voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 1.057,56 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index 2,48% voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 1.057,56 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)


330.02Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven
CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Ambulante sectoren:

Algemeen: Bedrag voor 2021 is 560,81 EUR (nl. 161,40 EUR + 399,4079 EUR).

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Ambulante sectoren:

Bedrag voor 2021:

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 399,4079 EUR + 289,93 EUR + 161,40 EUR = 850,7379 EUR

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:

Bedrag voor 2021:

Algemeen: 366,35 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 366,35 EUR + 289,93 EUR = 656,28 EUR

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
CAO -

Jaarlijkse index van het bedrag van de eindejaarspremie.

Bedrag voor 2021 is 416,16 EUR.

CAOS

CAO-verhoging 5,5%

Vanaf 1 november 2021 .


330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen
CAO -

WAALS GEWEST - Platformen palliatieve zorgen:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 = 748,22 EUR.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

Platformen palliatieve zorgen Waals Gewest: index van het forfaitair gedeelte van de attractiviteitspremie 2021 is 691,22 EUR.

Vanaf 31 december 2021 .

CAO -

VLAAMSE GEMEENSCHAP - Ouderenzorg: Assistentiewoningen:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 1.057,56 EUR.

CAO -

WAALS GEWEST - Ouderenzorg: Zelfstandige serviceflats:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 366,35 EUR + 381,87 EUR (= totaal 748,22 EUR).

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:

Bedrag voor 2021:

Algemeen: 366,35 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 366,35 EUR + 289,93 EUR = 656,28 EUR

**Nog niet toepassen: De éénmalige verhoging voor 2021: 510,07 (ANM 2021) is nog niet definitief.**

Vanaf 1 december 2021 .


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAO -

(Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B)

-Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage (eindfase is nog niet van toepassing). Bedrag voor 2021 is 141,77 EUR.


331.00Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B: index eindejaarspremie 2021 (rekening houdend met de gefaseerde invoering)

Voor 2021 is het bedrag vastgesteld op

+3/12de van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 4 (= rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 40,70% van 141,77 EUR),

+1/12de van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 5 (oude) -bijlage 1 (= rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 55,53% van 141,77 EUR) én

+8/12de van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 5 (nieuwe) -bijlage 2 VIA 6 (= rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 55,53% van 141,77 EUR).

Vanaf 31 december 2021 .


332.00Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Waals Gewest:

Centra voor levens- en gezinsvragen:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 886,28 EUR (nl. 109,96 EUR + 399,41 EUR + 376,91 EUR).

CAO -

Franse Gemeenschap:

Equipes SOS-enfants:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 399,41 EUR

CAO -

Waals Gewest:

Ontmoetingsruimten en Diensten voor hulpverlening aan rechtsonderhorigen:

Bedrag eindejaarstoelage voor 2021 is 109,96 EUR.

CAO -

Franse Gemeenschap:

Diensten voor gezondheidspromotie op school:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 399,3035 EUR.

CAO -

Waals Gewest:

Coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 853,22 EUR (nl. 109,96 EUR + 366,35 EUR + 376,91 EUR).

CAO -

Waals Gewest:

De diensten voor schuldbemiddeling, de centra en diensten voor de bevordering van de gezondheid en de andere diensten voor sociale en gezondheidshulp:

Bedrag eindejaarstoelage voor 2021 is 376,91 EUR.

CAO -

Waals gewest

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor maatschappelijk werk, de verenigingen die gespecialiseerd zijn in verslavingen, de diensten voor sociale inschakeling:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 486,87 EUR (nl. 109,96 EUR + 376,91 EUR).

CAO -

Waals Gewest:

Centra voor tele-onthaal:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 886,27 EUR (nl. 109,96 EUR + 399,40 EUR + 376,91 EUR).

CAO -

Brussels Hoofdstedelijk gewest - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM)

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 560,81 EUR (nl. 399,4079 EUR + 161,40 EUR).

CAO -

Ambulante sectoren: Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is:

- Algemeen: 399,4079 EUR

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 850,74 EUR (nl. 399,4079 EUR + 289,93 EUR + 161,40 EUR).

- Franse Gemeenschapscommissie: 912,87 EUR (nl. 399,4079 EUR + 352,06 EUR + 161,40 EUR).


332.00Milieux d'accueil de l'enfance ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Franse Gemeenschap:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 399,3824 EUR.


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (COCOF): Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor teleonthaal, de actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten die erkend en gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is 912,8636 EUR (nl. 399,4079 EUR + 161,40 EUR + 352,0557 EUR).

CAO -

Ambulante sectoren: toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2020 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2021). Deeltijdsen prorata.

CAO -

Ambulante sectoren: Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2021 is:

- Algemeen: 399,4079 EUR

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 850,74 EUR (nl. 399,4079 EUR + 289,93 EUR + 161,40 EUR).

- Franse Gemeenschapscommissie: 912,87 EUR (nl. 399,4079 EUR + 352,06 EUR + 161,40 EUR).


333.00Paritair Comité voor toeristische attracties
CAO -

Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 296,40 EUR (arbeiders) en 338,75 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2021. Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn toegekend.

CAO -

Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2021: 359,92 EUR.

CAO -

Toekenning coronapremie van 75 EUR. Pro rata gepresteerde en gelijkgestelde dagen tussen 01.01.2021 en 31.10.2021. Reeds toegekende coronapremie op ondernemingsniveau kan aangerekend worden. Mogelijkheid voor ondernemingen om een hogere coronapremie te voorzien (in totaal maximum 500 EUR). Toekenning op uiterlijk 31.12.2021.

CAOA

CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de reële lonen indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen voor 01.11.2021 op ondernemingsniveau zouden zijn toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze over de andere voordelen.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Aanpassing jongerenbarema's.

Vanaf 1 november 2021 .

CAO -

Ondernemingen met 50 werknemers of meer: verlenging voor onbepaalde duur van de toegekende voordelen van de onderhandelingsenveloppe van 250 EUR.

Vanaf 1 januari 2021 .


336.00Paritair comité voor de vrije beroepen
CAO -

Eenmalige coronapremie toe te kennen door de ondernemingen :

- die een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 en 2020; EN

- waarbij er sprake is van een omzetstijging (code 70) of stijging van de brutomarge (code 9900) met ten minsten 5% in 2020 ten opzichte van 2019.

De coronapremie wordt toegekend aan de werknemers in dienst op 30.11.2021 en bedraagt :

- 125 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 5% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019;

- 250 EUR in de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) met ten minste 10% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Pro rata voor deeltijdse werknemers.

De syndicale delegatie of bij gebrek hieraan de werknemers zullen schriftelijk geïnformeerd worden over de toekenning van de coronapremie.


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
CAO -

Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2021 is 647,90 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2021 zal gebeuren in het uitbetalingsjaar 2021.

Vanaf 31 december 2021 .


339.01Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest
CAO -

Coronapremie van 300 EUR. Referteperiode 01.01.2021 - 31.10.2021. Pro rata bij onvolledige referteperiode en deeltijdse tewerkstelling. De premie bedraagt in alle gevallen minstens 100 EUR.

De coronapremie wordt in principe in elektronische vorm toegekend.

De werkgevers die reeds een gelijkaardig voordeel hebben toegekend op ondernemingsvlak, moeten de sectorale coronapremie niet toekennen. Zij brengen het paritair comité 339.01 schriftelijk op de hoogte van het geleverde gelijkaardig voordeel tegen 15 februari 2022. Zij geven ook aan welk eenwaardig voordeel er zal toegekend worden ter vervangen van de coronapremie.

Vanaf 1 december 2021 .


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
CAO -

Toekenning coronapremie van 150 EUR aan werknemers tewerkgesteld in 2021. Pro rata aantal begonnen maanden tewerkstelling in 2021. Deeltijdsen pro rata.

Geen verrekening mogelijk van reeds toegekende coronapremies in 2021 en consumptiecheques voor 2020.

Toekenning in elektronische vorm (tenzij op ondernemingsniveau anders wordt beslist).

Vanaf 1 december 2021 .


341.00Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CAO -

Coronapremie aan de werknemers in dienst op datum van uitbetaling van 375 EUR.

Pro rata voor werknemers met onvolledige prestaties tijdens de referteperiode van 01.01.2021 - 31.12.2021. De coronapremie wordt toegekend in elektronische vorm.

Uiterlijk 31.12.2021 informeert de werkgever schriftelijk de syndicale afvaardiging, of bij gebrek hieraan, de werknemers.

De coronapremie die na 1 juli 2021 reeds op ondernemingsniveau werd toegekend, wordt in mindering gebracht van de sectorale coronapremie.

Vanaf 1 december 2021 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.