Feedback
ella

Index & loon december 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex november : 109,91
4 Maandelijks indexgemiddelde november : 107,80
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober-november : 107,830
4 Maandelijks indexgemiddelde september-oktober-november : 107,837
Inflatie op jaarbasis ( november 2020 / november 2019 ) : 0,51
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

100.00Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
CAO -

Toekenning van een eindejaarspremie (jaarlijkse premie) : 31 x basisuurloon. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2020.

Niet van toepassing indien de onderneming recurrente gelijkwaardige effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in 2016 en/of in 2017-2018 heeft ingevoerd die in 2020 nog steeds van toepassing zijn.


102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR (feest van Sinterklaas).

Vanaf 6 december 2020 .


102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
CAO -

Aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding. Vanaf 1 november 2019 indexgebonden volgens het indexsysteem van de lonen.

Vanaf 1 november 2019 .


102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
CAO -

Bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 1 november 2019 indexgebonden volgens het indexsysteem van de lonen.

Vanaf 1 november 2019 .


102.04Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
CAO -

Toekenning van een premie van 17,35 EUR ter gelegenheid van het feest van "Sinte Barbara". Uitbetaling met het loon van de week waarin het feest valt.

CAO -

Bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 1 november 2019 indexgebonden volgens het indexsysteem van de lonen.

Vanaf 1 november 2019 .

CAO -

Erratum: aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding volgens CAO 13.10.2020.

Vanaf 1 januari 2019 .


102.04Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
CAO -

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR (feest van Sinterklaas).

Vanaf 6 december 2020 .

CAO -

Aanpassing ploegenpremies ingevolge CAO 13.10.2020.

Vanaf 1 april 2020 .

CAO -

Bestaanszekerheidsvergoeding vanaf 1 november 2019 indexgebonden volgens het indexsysteem van de lonen.

Vanaf 1 november 2019 .

CAO -

Erratum: aanpassing bestaanszekerheidsvergoeding volgens CAO 13.10.2020.

Vanaf 1 januari 2019 .


102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
CAO -

Toekenning premie ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-Barbara".

Vanaf 31 december 2020 .


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
CAO -

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan alle arbeiders ingeschreven in het personeelsregister op 1 december 2020.


102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
CAO -

Toekenning van een geschenkcheque van 24,79 EUR, ter gelegenheid van de feestdag van "Sinte-Barbara", aan alle werknemers die op deze datum in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn. Uitreiking uiterlijk op 31 december 2020.

Vanaf 31 december 2020 .


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van december 2020

Vorige lonen x 0,999444 of basislonen 2019 x 1,0098360656

Negatieve index.


110.00Paritair Comité voor de textielverzorging
CAO -

Toekenning van een geschenkcheque van 20,00 EUR netto.

- Voorwaarden: toekenning aan de arbeid(st)ers die effectief gewerkt hebben in de referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020 en in dienst zijn in december 2020 .

- In de ondernemingen waar deze geschenkcheques niet kunnen worden toegekend omdat de maximale bedragen van de socialezekerheidswetgeving bereikt zijn, dient voor een totaal van 40,00 EUR tijdens de periode 2019 – 2020 een gelijkwaardig netto voordeel te worden toegekend.


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Invoering aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 65 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Invoering aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 65 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.


112.00Paritair Comité voor het garagebedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020 . Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2020.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 december 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 0,999444 of basislonen 2019 x 1,0780

Negatieve index.


118.00Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.01Maalderijen, roggebloem
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.02Bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.03Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.04Maïsstijfsel, rijststijfsel, aardappelmeel, maïsmeelfabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.05Koekjes-, industriële banketbakkerijen, beschuitfabrieken, peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.06Suiker-, suikerraffinaderijen, kandij-, invertsuiker, citroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.07Brouwerijen, mouterijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.08Drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en wijn, likeuren en aperitieven, vruchtenstokerijen, fruitstokerijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.09Groenteconserven, watervrije groenten, zuurkool en in zout ingelegde groenten, bereiding van droge bevroren en overbevroren groenten
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.10Jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, geconfijte vruchten, pectinefabrieken, bevroren en overbevroren vruchten, stroopfabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.11Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.12Melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijs
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.13Olie- en margarinefabrieken
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.14Chocoladefabrieken, suikerbakkerijen, broodsmeersel
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.15Kunstijs, koelhuizen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.16Visconservenfabrieken, verduurzaamde vis, haringstokerijen, overbevroren vis
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.17Koffiebranderijen, cichoreibranderijen, cichoreidrogerijen, bereiding van poederkoffie
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.18Zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, en bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.19Dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soepen en allerhande bereidingen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.20Enkel, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken veevoeder, voedingsmeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, veevoeders van dierlijke oorsprong zoals meel van beenderen, bloed, vis, visafval, drogerij van producten voor veevoeder
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.21Aardappelverwerkende industrie
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


118.22Aardappelschilbedrijven
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55,00 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2 % van de loonmassa werd toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten voor 25.12.2017.


119.00Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2020. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2020.

Vanaf 15 december 2020 .


119.03Slagerijen
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2020. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2020.

Vanaf 15 december 2020 .


119.04Handel bieren en drinkwaters
CAO -

Jaarlijkse premie 112,20 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in de tweede helft van de maand december 2020. Niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2020.

Vanaf 15 december 2020 .


120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
CAO -

Toekenning eenmalige, niet recurrente premie van 125 EUR aan alle arbeiders die prestaties hebben geleverd tijdens de referteperiode. 62,50 EUR voor deeltijdse werknemers met een arbeidsregime van 50% of minder.

Referteperiode van 1.12.2019 tot 30.11.2020.

Arbeiders die gedurende de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, ontvangen een bedrag pro rata per begonnen maand dat ze prestaties hebben geleverd.


120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 30,00 EUR aan werknemers die op 30.11.2020 in dienst zijn.


127.00Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
CAO -

Toekenning eenmalige corona-vergoeding ter waarde van min. 250 EUR uiterlijk 31.12.2020. Verplichte toekenning aan werknemers die in de periode van 16.03.2020 - 03.05.2020 :

- hoofdzakelijk huis-aanhuisleveringen hebben verricht van huisbrandolie en/of propaangaas in bulk;

- EN het aantal effectief gewerkte dagen betreffen minstens 20 dagen van minimaal 6u.


132.00Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
CAO -

Toekenning éénmalige premie van maximum 250,00 EUR netto aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders.

In de vorm van ecocheques, invoering of verhoging werkgeversbijdragen maaltijdcheques, cadeaucheques of een combinatie ervan.

Referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020.

Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 31 december 2020 .


140.00Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning): vaststelling loon- en arbeidsvoorwaarden.

Vanaf 1 januari 2020 .


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .


140.00Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .


140.01Garagepersoneel ( Autobussen en autocars )
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.12.2020.

Vanaf 15 december 2020 .


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .


140.02Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Taxi's )
CAO -

Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning): vaststelling loon- en arbeidsvoorwaarden.

Vanaf 1 januari 2020 .


140.02Garagepersoneel ( Taxi's )
CAO -

Arbeiders:

- Toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR voor voltijdse arbeiders en deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van meer dan 50 %.

- Toekenning cadeaucheque van 17,50 EUR voor deeltijdse arbeiders met een arbeidsregime van 50 % of minder.

- Voorwaarden: 2 jaar anciënniteit in de onderneming op 01.12.2020 én minstens één effectief gepresteerde arbeidsdag in 2020 .


140.03Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2020.

Vanaf 31 december 2020 .


140.03Garagepersoneel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Voor het niet-rijdend personeel en het garagepersoneel: ondernemingen die op 01.01.2016 geen maaltijdcheques en geen ecocheques toekennen: toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ecocheques ten laatste op 31.12.2020.

Vanaf 31 december 2020 .


140.04Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens
CAO -

Toekenning ecocheque of geschenkcheque 35,00 EUR. Uitbetaling ten laatste op 31.12.2020.

Vanaf 31 december 2020 .


140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing
Index -

Vorige verblijfs- en verwijderingsvergoeding x 1,0100.

Aanpassing flexibiliteitspemie. Niet voor het garagepersoneel.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100

Niet voor het garagepersoneel.


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.12.2020.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

Vanaf 15 december 2020 .


144.00Paritair Comité voor de landbouw
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Enkel voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep:

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders die gedurende de ganse referteperiode gewerkt hebben. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020.

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Verhoging kledijvergoeding


145.00Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als deze in de boom- en bosboomkwekerijen.


145.01Bloementeelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als deze in de boom- en bosboomkwekerijen.


145.03Boomkwekerij
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.04Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020 samen met de getrouwheidspremie.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

CAO -

Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als deze in de boom- en bosboomkwekerijen.


145.05Fruitteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als deze in de boom- en bosboomkwekerijen.


145.06Groenteteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als deze in de boom- en bosboomkwekerijen.


145.07Paddestoelen-/truffelteelt
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020, samen met de eindejaarspremie.

Indien het totaal bedrag kleiner is dan 10 EUR wordt dit bedrag, verhoogd met 50%, toegevoegd aan het loon. De werkgever kan jaarlijks vóór 15 oktober aan het sociaal fonds laten weten dat hij toch opteert voor ecocheques

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht. Het Sociaal Fonds moet van deze omzetting op de hoogte worden gebracht vóór 15.10.2020 (bij omzetting voor 2020).

Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

CAO -

Verhoging kledijvergoeding voor alle subsectoren in de tuinbouw naar hetzelfde niveau als deze in de boom- en bosboomkwekerijen.


149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2020 tot 30.11.2020. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.12.2020.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

Vanaf 15 december 2020 .


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor de periode 01/11/2020 tot 31/03/2021.

Vanaf 1 november 2020 .
2. Bedienden

200.00Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
CAO -

Enkel van toepassing op werkgevers:

- wiens arbeiders aangesloten zijn bij een sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en

- wiens bedienden in dezelfde ondernemingsactiviteit geen of ongunstiger pensioenregeling hebben.

Niet van toepassing op bedienden betaald aan barema (+ verrekening pro rata boven barema): Tijdelijke jaarpremie gelijk aan het maandloon november 2020 x 15,31% voor bedienden in dienst op 1/9/2019.

Referteperiode januari 2020 tot december 2020. Pro rata effectieve en gelijkgestelde dagen. Betaalbaar in december 2020.


202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
CAO -

Jaarlijkse brutopremie 148,74 EUR. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020.


203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
CAO -

Toekenning cadeauchèque van 24,79 EUR voor het feest van Sinterklaas, verhoogd met 12,39 EUR per kind ten laste.

Vanaf 6 december 2020 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Invoering aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 65 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.


217.00Paritair Comité voor de casinobedienden
CAO -

Eenmalige premie van 60 EUR. Toekenningsvoorwaarden te bepalen op ondernemingsniveau. Toekenning uiterlijk in december 2020.


220.00Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
CAO -

Niet voor ondernemingen zonder ondernemingsCAO over een alternatieve invulling van de enveloppe van 1,1% op uiterlijk 15.12.2019:

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80,00 EUR.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:

- minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 0,3% van de loonmassa;

- niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

NIET van toepassing voor ondernemingen die deze premie hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel door een ondernemingsCAO tegen 31.12.2020.


226.00Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR per bediende. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Uitbetaling in het begin van de maand december 2020.

Een ondernemingsakkoord gesloten vóór 31.10.2019 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


227.00Paritair Comité voor de audiovisuele sector
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 265,30 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden gedurende het volledige kalenderjaar. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2020. (Uiterlijk 13.01.2021 voor werknemers tewerkgesteld gedurende een onvolledig kalenderjaar, volgens toekenning- en berekening van de jaarlijkse premie.)

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen (aanvullend pensioen, eco-cheques of maaltijdcheques) gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten werd toegekend. Bij omzetting moest dit vóór 31.03.2016 gemeld zijn aan de federatie.
3. Arbeiders en bedienden

302.00Paritair Comité voor het hotelbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.12.2019 tot 30.11.2020. Deeltijdsen en gelegenheidswerknemers pro rata. Ecocheques minder dan 10 EUR kunnen vervangen worden door een loonsverhoging, gelijk aan het toe te kennen bedrag van de ecocheques + 50%.

Via een overeenkomst op ondernemingsniveau, gesloten uiterlijk vóór 31.12.2020, kan bepaald worden de ecocheques te vervangen door de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques, of de toekenning van een gelijkwaardig voordeel op ondernemingsniveau.

Niet voor studenten voor wie de RSZ-solidariteitsbijdragen gelden.


303.03Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
CAO -

Arbeiders: toekenning van de jaarlijkse anciënniteitspremie. Uitbetaling samen met het loon van december.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 111,58 EUR. Prorata regels.

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.

CAO -

Toekenning premie van 211,35 EUR bruto. Prorata regels. Uitbetaling met de loonafrekening van december 2020 . Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien op ondernemingsniveau.


304.00Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
CAO -

Voor werknemers die een volledig jaar in dienst waren bedraagt de premie minstens 1.075 EUR (voor 2020), zonder het bedrag van een volledige dertiende maand te overschrijden.


306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Enkel voor bedienden met functies opgenomen in de functieclassificatie: Jaarlijkse wederkerende premie van 150,00 EUR, als aanvulling op de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in december 2020. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is voorzien.


307.00Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
CAOS

CAO-verhoging 0,55%


310.00Paritair Comité voor de banken
CAO -

Alle banken: wederkerende premie van 148,74 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2020 aan voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur van minimum 1 jaar en die effectieve prestaties leverden in 2020. Modaliteiten te bepalen op ondernemingsniveau. Deeltijdsen pro rata. Op ondernemingsniveau kan een ander gelijkwaardig voordeel bepaald worden.

Vanaf 31 december 2020 .


313.00Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 105,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
CAO -

Enkel bedienden: jaarlijkse premie van 169,96 EUR. Uitbetaling met het loon van december. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.


318.01Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Waals Gewest: Werknemers met een bediendenstatuut die toegewezen zijn aan gezins- en bejaardenhelpers. Bedrag eindejaarstoelage voor 2020: (498,16 EUR + 388,37 EUR) = 886,53 EUR.

CAO -

Waals Gewest: Werknemers met een arbeidersstatuut, uitgezonderd de gezinshelpers en de thuisoppassen. Bedrag eindejaarstoelage voor 2020: (378,80 EUR + 207,54 EUR) = 586,34 EUR + 0,0871 EUR per gesubsidieerd uur.


318.01Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Bedrag eindejaarstoelage voor 2020: 958,65 EUR (namelijk 389,71 EUR + 161,40 EUR + 64,00 EUR + 343,54 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 76,46 EUR = 1.035,11 EUR.

CAO -

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM) Brussels Hoofdstedelijk gewest: Bedrag eindejaarstoelage voor 2020: 834,02 EUR (dit is 389,71 EUR + 161,40 EUR + 282,91 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 1.101,1172 EUR.


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

- Dienstenchequemedewerkers: werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques en hun omkaderingspersoneel: bedrag voor 2020 is 357,45 EUR.


319.00Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
CAO -

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 891,76 EUR (namelijk 389,71 EUR + 219,14 EUR + 282,91 EUR).

CAO -

Verhoging bedrag eindejaarspremie voor 2020 van 267,09 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Volwaardige eindejaarspremie vanaf 2020.


319.02Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 393,80 EUR.


319.02Waalse Gewest: Gehandicaptenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Gehandicaptensector Waals gewest:

Toekenning van een attractiviteitspremie 560,96 EUR voor het jaar 2020 aan de houders van de functies van hoofdopvoeder (loonschaal 21) en van groepschef (loonschaal 22). Uiterlijk 31.12.2020.

Vanaf 31 december 2020 .

CAO -

Agence pour une vie de qualité (AVIQ): Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 859,86 EUR (namelijk 501,80 EUR + 358,06 EUR (verhoging van de eindejaarspremie t.g.v. het social profit kaderakkoord 2018-2020)).

CAO -

Sector Agentschappen voor sociale huisvesting: Bedrag voor 2020 is 882,30 EUR (namelijk 501,80 EUR + 380,50 EUR (verhoging van de eindejaarspremie t.g.v. het social profit kaderakkoord 2018-2020)).

CAO -

Sector Opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen: Jaarlijkse index voor het foraitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 882,30 EUR (namelijk 501,80 EUR + 380,50 EUR (verhoging van de eindejaarspremie t.g.v. het social profit kaderakkoord 2018-2020)).


319.02Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 393,80 EUR.


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 1.024,20 EUR (namelijk 393,80 EUR + 161,40 EUR + 49,00 EUR (omzetting eco-cheques in een jaarlijkse premie) + 343,54 EUR (COCOF) + éénmalige verhoging in 2020 van 76,46 EUR (COCOF)).


319.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Duitstalige Gemeenschap: Corona: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor werknemers in dienst tussen 01.03.2020 en 31.12.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van januari 2021.

Vanaf 1 december 2020 .

CAO -

Duitstalige Gemeenschap: toekenning consumptie-chèques voor werknemers in dienst in een huisvestingscentrum of er prestaties hebben verricht tussen de periode van 01.03.2020 en 31.12.2020.

-Maximaal halftijds tewerkgesteld: 150 EUR;

-Meer dan halftijds tewerkgesteld: 300 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .


324.00Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
CAO -

Toekenning cadeaucheque van 40,00 EUR, ten laste van de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid. Toekenning in de loop van december 2020.


325.00Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdse werknemers pro rata. Referteperiode van 01.11.2019 tot 31.10.2020. Uitbetaling ten laatste 31.12.2020.

Niet van toepassing indien via ondernemingsCAO of paritair akkoord in een gelijkwaardig voordeel wordt voorzien, uiterlijk op 31.12.2020.

Vanaf 31 december 2020 .


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen: aanpassing eindejaarspremie (volledig maandloon).


327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
CAO -

Toekenning eindejaarspremie: bedrag 2020 is 260,00 EUR bovenop 3,16% van het brutoloon in de referteperiode.

Vanaf 20 december 2020 .

CAO -

Toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2020 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2020).

CAOS

Aanpassing functieclassificatie met bijhorende schaallonen (schaal 165)

Vanaf 1 maart 2020 .


327.03Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Toekenning geschenkcheques 40,00 EUR. Uitbetaling uiterlijk 31 december 2020. Ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf 31 december 2020 .

CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 108,45 EUR.

CAO -

Verhoging eindejaarspremie. Bedrag voor 2020 is 51,00 EUR.


327.03Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO) ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 108,45 EUR.


328.03Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
CAO -

Toekenning ecocheques voor 160,00 EUR aan de voltijds tewerkgestelde werknemers met effectieve prestaties tijdens de volledige referteperiode.

Toekenning pro rata aan de deeltijdse werknemers en de werknemers die niet tijdens de volledige referteperiode prestaties hebben verricht.

Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Toekenning ten laatste op 31.12.2020.

Vanaf 31 december 2020 .

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever gedurende de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of arbeidsongeval in het privé-leven (OZPL).

Vanaf 1 januari 2020 .


329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 22/06/2020):

Sectoren sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk:

jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 536,62 EUR.

Niet voor studenten en niet voor niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occassioneel sociaal-cultureel werk verrichten.

CAO -

Sectoren samenlevingsopbouw en integratiecentra en doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie:

volwaardige eindejaarspremie vanaf 2020.


329.01Socioprofessionele inschakeling in Brussel ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
CAO -

Voor alle werknemers in de Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 357,48 EUR.


329.01Basiseducatie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
CAO -

Basiseducatie: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 807,24 EUR.


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
CAO -

Waals Gewest: de lokale integratie-initiatieven, de diensten voor vertalen en tolken in een sociale context, de Interfederatie van de CISP ASBL, de InterMire ASBL, de "PMTIC"-centra, de Regenbooghuizen en hun federatie

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 376,17 EUR.


329.02Franstalige Gemeenschap : Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, PointCulture, jongerenorganisaties, lokale televisiestations, centra voor expressie en creativiteit, coördinatie van de huiswerkhulp, projecten van buitenschoolse opvang ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap, behorende tot het toepassingsgebied van CAO van 26.06.2018: Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 389,7333 EUR.


329.02Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

De Brusselse instellingen behorende tot het toepassingsgebied van CAO van 16.12.2019: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 974,04 EUR (namelijk 392,64 EUR + 161,40 EUR + 343,40 EUR + 76,60 EUR).


329.02Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l'Emploi ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Centres Régionaux d’Intégration pour les populations d’origine étrangère, Organismes d’Insertion SocioProfessionnelle, Missions Régionales pour l’Emploi.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 484,59 EUR (namelijk 108,42 EUR + 376,17 EUR).


329.02Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
CAO -

Aangepaste vormingscentra en centra voor socioprofessionele inschakeling die zijn erkend door de AViQ.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 879,91 EUR (namelijk 395,31 EUR + 108,40 EUR + 376,20 EUR).


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

Bedrag voor 2020 in de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren is 357,48 EUR.

CAO -

Voor de volgende werkgevers die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest

- maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées (appelées dans l’Accord Non Marchand wallon « habitations protégées pour patients psychiatriques »)

- des homes pour personnes âgées (y appelées les « maisons de repos »)

- des maisons de repos et de soins

- des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés « centres de soins de jour »)

- des centres de rééducation fonctionnelle (y appelés « conventions de revalidation fonctionnelle »),

Verhoging van het forfaitaire bedrag, indexeerbaar. Bedrag voor 2020: 357,48 EUR + 372,63 EUR = 730,11 EUR.

Index -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index 1,04% voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 1.031,97 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt: jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage.

Bedrag voor 2020 in de federale en geregionaliseerde gezondheidssectoren is 357,48 EUR.

CAO -

Voor de volgende werkgevers die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest

- maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées (appelées dans l’Accord Non Marchand wallon « habitations protégées pour patients psychiatriques »)

- des homes pour personnes âgées (y appelées les « maisons de repos »)

- des maisons de repos et de soins

- des résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés « centres de soins de jour »)

- des centres de rééducation fonctionnelle (y appelés « conventions de revalidation fonctionnelle »),

Verhoging van het forfaitaire bedrag, indexeerbaar. Bedrag voor 2020: 357,48 EUR + 372,63 EUR = 730,11 EUR.

CAO -

Waalse gezondheidscentra: jaarlijkse index van de aanvulling op de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 108,44 EUR.

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:

Bedrag voor 2020:

Algemeen: 357,48 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 357,48 EUR + 282,91 EUR = 640,39 EUR + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 907,48 EUR

CAO -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ambulante sectoren:

Bedrag voor 2020:

Algemeen: 389,7423 EUR + 161,40 EUR = 551,14 EUR.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 389,7423 EUR + 282,91 EUR + 161,40 EUR = 834,05 EUR + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 1.101,1423 EUR

Franse Gemeenschapscommissie: 389,7423 EUR + 343,54 EUR + 161,40 EUR = 894,68 EUR + éénmalige verhoging voor 2020 van 76,46 EUR = 971,1423 EUR

Index -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index 1,04% voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 1.031,97 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)

CAO -

Corona - tweede golf: aanmoedigingspremie voor het ziekenhuispersoneel van 985 EUR bruto.

Referteperiode 01.09.2020 - 30.11.2020. Uitbetaling voor 31.12.2020.

(KB 14/12/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25/04/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen)

Vanaf 1 december 2020 .


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index 1,04% voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 1.031,97 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Corona - tweede golf: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor de loontrekkenden in de sector thuisverpleging. Referteperiode 01.09.2020 t.e.m. 30.11.2020. Deeltijdsen prorata. Uitbetaling vóór 31.12.2020.

Vanaf 1 december 2020 .


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Wijkgezondheidscentra (medische huizen) erkend en gesubsidieerd door AVIQ:

éénmalige premie van 174,07 EUR bruto aan elke werknemer met minstens 11 weken effectieve of gelijkgestelde prestaties in 2020. Referteperiode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van december 2020.

Vanaf 31 december 2020 .


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse index 1,04% voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 1.031,97 EUR.

(d.i. categorale ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen (serviceflats/dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden), de centra voor kortverblijf voor bejaarden, revalidatiecentra)


330.02Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven
CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Ambulante sectoren:

Algemeen: Bedrag voor 2020 is 551,14 EUR (nl. 161,40 EUR + 389,7423 EUR).

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Ambulante sectoren:

Bedrag voor 2020:

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 389,7423 EUR + 282,91 EUR + 161,40 EUR = 834,0523 EUR + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 1.101,1423 EUR

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:

Bedrag voor 2020:

Algemeen: 357,48 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 357,48 EUR + 282,91 EUR = 640,39 EUR + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 907,48 EUR


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
CAO -

Jaarlijkse index van het bedrag van de eindejaarspremie.

Bedrag voor 2020 is 408,00 EUR.


330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen
CAO -

VLAAMSE GEMEENSCHAP - Ouderenzorg: Assistentiewoningen:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 1.031,97 EUR.

CAO -

WAALS GEWEST - Ouderenzorg: Zelfstandige serviceflats:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 357,48 EUR + 372,63 EUR (= totaal 730,11 EUR).

CAO -

Brussels hoofdstedelijk Gewest: Geregionaliseerde sectoren:

Bedrag voor 2020:

Algemeen: 357,48 EUR

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 357,48 EUR + 282,91 EUR = 640,39 EUR + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR = 907,48 EUR


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Indien de toepasselijke sectorale regelgeving dit bepaalt (CAO 07.12.2020) :

- volwaardige eindejaarspremie vanaf 2020.

(Niet van toepassing op vergunde kinderopvang T2B)

CAO -

(Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B)

-Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage (eindfase is nog niet van toepassing). Bedrag voor 2020 is 138,34 EUR.


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Vergunde kinderopvang met subsidies trap 2B: index eindejaarspremie 2020 (rekening houdend met de gefaseerde invoering).

Voor 2020 is het bedrag vastgesteld op de helft van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 4 (= rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 40,70% van 138,34 EUR) en de helft van het bedrag van de eindejaarspremie volgens fase 3 (= rekening houdend met de gefaseerde invoering nl. 25,86% van 138,34 EUR).

Vanaf 31 december 2020 .


332.00Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Waals Gewest:

Coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 832,57 EUR (nl. 107,30 EUR + 357,48 EUR + 367,79 EUR).

CAO -

Franse Gemeenschap:

Diensten voor gezondheidspromotie op school:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 389,6578 EUR.

CAO -

Waals Gewest:

De diensten voor schuldbemiddeling, de centra en diensten voor de bevordering van de gezondheid en de andere diensten voor sociale en gezondheidshulp:

Bedrag eindejaarstoelage voor 2020 is 367,79 EUR.

CAO -

Waals gewest

De diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor maatschappelijk werk, de verenigingen die gespecialiseerd zijn in verslavingen, de diensten voor sociale inschakeling:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 475,09 EUR (nl. 107,30 EUR + 367,79 EUR).

CAO -

Waals Gewest:

Centra voor tele-onthaal:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 864,82 EUR (nl. 107,30 EUR + 389,73 EUR + 367,79 EUR).

CAO -

Franse Gemeenschap:

Equipes SOS-enfants:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 389,74 EUR

CAO -

Waals Gewest:

Ontmoetingsruimten en Diensten voor hulpverlening aan rechtsonderhorigen:

Bedrag eindejaarstoelage voor 2020 is 107,30 EUR.

CAO -

Waals Gewest:

Centra voor levens- en gezinsvragen:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 864,83 EUR (nl. 107,30 EUR + 389,74 EUR + 367,79 EUR).

CAO -

Brussels Hoofdstedelijk gewest - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM)

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 551,14 EUR (nl. 389,7423 EUR + 161,40 EUR).

CAO -

Ambulante sectoren: Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is:

- Algemeen: 389,7423 EUR

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 834,05 EUR (nl. 389,7423 EUR + 282,91 EUR + 161,40 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR.

- Franse Gemeenschapscommissie: 894,68 EUR (nl. 389,7423 EUR + 343,54 EUR + 161,40 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 76,46 EUR.


332.00Milieux d'accueil de l'enfance ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Franse Gemeenschap:

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 389,7348 EUR.


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (COCOF): Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor teleonthaal, de actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten die erkend en gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 894,6783 EUR (nl. 389,7423 EUR + 161,40 EUR + 343,536 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 76,46 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .

CAO -

Ambulante sectoren: toekenning exceptionele premie van 49 EUR voor referteperiode 2019 (samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie 2020). Deeltijdsen prorata.

CAO -

Ambulante sectoren: Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is:

- Algemeen: 389,7423 EUR

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 834,05 EUR (nl. 389,7423 EUR + 282,91 EUR + 161,40 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 267,09 EUR.

- Franse Gemeenschapscommissie: 894,68 EUR (nl. 389,7423 EUR + 343,54 EUR + 161,40 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 76,46 EUR.


333.00Paritair Comité voor toeristische attracties
CAO -

Voor ondernemingen die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 EUR toekenden. Bedrag eindejaarspremie 2020: 356,53 EUR.

CAO -

Ondernemingen die in 2016 reeds een eindejaarspremie van minstens 170 EUR toekenden: toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 293,61 EUR (arbeiders) en 335,56 EUR (bedienden). Deeltijdsen prorata. Uitbetaling in december 2020. Niet van toepassing indien gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsniveau zijn toegekend.


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
CAO -

Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2020 is 584,00 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2020 zal gebeuren in het uitbetalingsjaar 2020.

Vanaf 31 december 2020 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.