Feedback
ella

Index & loon oktober 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex september : 112,29
4 Maandelijks indexgemiddelde september : 109,89
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus-september : 109,730
4 Maandelijks indexgemiddelde juli-augustus-september : 109,530
Inflatie op jaarbasis ( september 2021 / september 2020 ) : 2,86
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

1. Arbeiders

102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.06Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


102.06Witzandgroeven ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).


102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingscao kan ten laatste op 15.07.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemingscao reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van oktober 2021

Vorige lonen x 1,002921 of basislonen 2019 x 1,0294145199


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0152


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de ecocheques. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de ecocheques. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de goedkeuring van het paritair comité nodig.

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .


111.03Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten
CAO -

Toekenning recurrente ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30.09.2019 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


113.00Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,02


113.04Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen
CAOR

CAO-verhoging 0,4 %

CAO -

Verhoging nachtpremie.

CAO -

Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding.


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,002921 of basislonen 2019 x 1,0989


120.00Paritair Comité voor de textielnijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vanaf de eerste betaaldag na 9 oktober 2021.


120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vanaf de eerste loonuitbetaling van oktober 2021.


120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
IndexA

Vorige lonen x 1,0107


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

IndexM

Vorige lonen x 1,0085312

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2021.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
IndexS

Vorige lonen x 1,0085


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
IndexM

Vorige lonen x 1,0085

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
IndexA

Vorige lonen x 1,0085

Vanaf de eerste werkdag van oktober 2021.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
IndexM

Arbeiders: vorige lonen x 1,0085

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
IndexA

Vorige lonen x 1,0092

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van oktober 2021.


132.00Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
IndexA

Vorige lonen x 1,0093

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2021.


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0093

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2021.


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0093

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2021.


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
IndexA

Vorige lonen x 1,0093

Vanaf de eerste betaalperiode van oktober 2021.


139.00Binnenscheepvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
CAOA

CAO-verhoging 0,4% voor de reële lonen, de schaallonen en de baremieke vergoedingen

CAO -

Aanpassing schaallonen duw- en continuvaart.


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
CAOA

CAO-verhoging 0,4% voor de reële lonen, de schaallonen en de baremieke vergoedingen

CAOA

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 14.06.2021.

(CAO-verhoging 1,1% vanaf 01.07.2020)

Vanaf 1 januari 2021 .


139.00Systeemvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
CAOA

CAO-verhoging 0,4% voor de reële lonen, de schaallonen en de baremieke vergoedingen


140.00Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 18.10.2021.

Vanaf 18 oktober 2021 .


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 18.10.2021.

Vanaf 18 oktober 2021 .


140.01Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.01Opérateur de Transport en Wallonie (OTW) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.01Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,0189

Niet voor het garagepersoneel.


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
CAO -

Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 18.10.2021.

Vanaf 18 oktober 2021 .


140.02Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Taxi's )
CAO -

Invoering terugbetaling van de kost van de bestuurderspas (Vlaanderen) vanaf 18.10.2021.

Vanaf 18 oktober 2021 .


140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing
CAO -

125 EUR coronapremie toe te kennen aan de arbeiders die minstens 5 dagen in dienst zijn in de maand september. Te bestellen voor 31 oktober 2021.

Werkgevers die in 2021 reeds een coronapremie van minstens 125 EUR hebben toegekend, zijn vrijgesteld.

Vanaf 1 oktober 2021 .


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
IndexA

Vorige lonen x 1,016653


144.00Paritair Comité voor de landbouw
IndexP

Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0152


146.00Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0085

Vanaf de eerste werkdag van oktober 2021.


148.00Paritair Comité voor het bont en kleinvel
IndexA

Vorige lonen x 1,0152

Dezelfde coefficient geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


152.01Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02




2. Bedienden

203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
IndexA

Vorige lonen x 1,01


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen en wiens werkgeversbijdrage aanvullend pensioen in 2009 méér bedraagt dan 1,1%:

Toekenning saldo ecocheques (indien de werkgeversbijdrage in 2009 minder dan 1,77% bedraagt) of ecocheques voor 250,00 EUR (indien de werkgeversbijdrage in 2009 1,77% of meer bedraagt) aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden voor zover de werkgever oorspronkelijk niet gekozen heeft voor een alternatief en vervolgens (het saldo aan) de ecocheques nog niet heeft omgezet in een alternatieve en equivalente besteding. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdse bedienden pro rata.

Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2019 (of een later overeengekomen datum met de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de ecocheques.

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 31.12.2021.

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 oktober 2021 .


214.00Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie.


215.00Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
IndexM

Vorige lonen x 1,0152


224.00Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen pro rata.

Een ondernemingsCAO gesloten vóór 31.07.2019 kan voorzien in een alternatieve besteding.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemingsCAO reeds voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.


225.00Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
IndexA

Vorige lonen x 1,02


225.01Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Verhoging van de weddeschalen in uitvoering van CAO XI.

(verhoging van 1,1 % op de basislonen)

Invoering van een bijkomende loontrap op 36 jaar geldelijke anciënniteit.

Vanaf 1 januari 2021 .


225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02




3. Arbeiders en bedienden

302.00Forfaitaire daglonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
IndexS

Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen.


304.00Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Dezelfde coefficient geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever) aangevangen vóór 01.01.2019.


307.00Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan deeltijdsen tussen 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan deeltijdsen tussen 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 130,00 EUR aan deeltijdsen die halftijds tewerkgesteld zijn.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.12.2020 tot 30.11.2021.

Uitbetaling ten laatste in het vierde kwartaal van 2021.

Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor 31.03.2021. In ondernemingen met syndicale afvaardiging gebeurt dit via ondernemings-CAO.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


315.01Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
CAOA

CAO-verhoging 0,4 %

Niet van toepassing op de forfaitaire premies.

Niet van toepassing voor leidinggevenden, kaderpersoneel en vertrouwenspersonen.

Niet van toepassing op de reële lonen indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.12.2021 (of een overeengekomen latere datum) een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 0,4 % van de loonmassa.

Vanaf 1 oktober 2021 .

CAO -

Verhoging van de jaarpremie.

Vanaf 1 oktober 2021 .


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 31.12.2021.

Vanaf 1 oktober 2021 .


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.01Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.


318.01Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.01Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.01Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index kampvergoeding.

CAO -

Uitbreiding toepassingsgebied (oppashulpen/administratief personeel) toeslagen voor onregelmatige prestaties.

Vanaf 1 september 2021 .

CAO -

Invoering avondtoeslag voor prestaties tussen 18-20u.

Vanaf 1 september 2021 .

CAOS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

Vanaf 1 september 2021 .


319.00Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7758


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
IndexS

Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0200

Index -

Index kampvergoeding.


319.02Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Index -

Index kampvergoeding.

IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7758


319.02Waalse Gewest: Gehandicaptenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7758

Index -

Index kampvergoeding.


319.02Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index gewaarborgd minimumloon evenals de bijzondere jaarlijkse toelage.

IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,0404

Index -

Index kampvergoeding.


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7758

Index -

Index kampvergoeding.


319.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7758

Index -

Index kampvergoeding.


322.00Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 106.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 (betonindustrie) een premie van 0,98 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 214.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 214.00 (textielnijverheid bedienden) een premie van 0,72 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 106.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.03 (vezelcement) een premie van 0,30 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 132.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 132.00 (technische land- en tuinbouwwerken) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder afdeling 133.02 (rook-, pruim- en snuiftabak) een premie van 2,24 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 216: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 216 (notarisbedienden) een premie van 3,72 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 220: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 220 (voedingsnijverheid) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC's 111.01 en 111.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC's 111.01 en 111.02 (metaalverwerking) een premie van 1,66 % (in de Vlaamse provincies, evenals de ondernemingen Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) en 1,52 % (in de Waalse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de onderneming Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 111.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 111.03 (ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren) een premie van 1,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 112.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 112.00 (garagebedrijf) een premie van 1,25 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 113.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 113.04 (pannenbakkerijen) een premie van 0,25 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 116.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 116.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,64 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 114.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 114.00 (steenbakkerij) een premie van 0,40 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 120.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.00 (textielnijverheid arbeiders) een premie van 0,69 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 117.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 117.00 (petroleumnijverheid en -handel) een premie van 0,64 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 118 (voedingsnijverheid) een premie van 1,15 % van zijn brutoloon. Voor de bedrijven die beslist hebben de verhoogde bijdrage toe te passen: 1,46 % van het brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 120.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.01 (textielnijverheid Verviers) een premie van 0,69 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 121.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 121.00 (schoonmaak) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 127.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 127.00 (handel in brandstoffen) een premie van 2,08 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 130.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 130.00 (drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf) een premie van 0,37 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 124.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 124.00 (bouwnijverheid) een premie van 0,17 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 126.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 126.00 (stoffering en houtbewerking) een premie van 0,48 % (indien arbeider) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de afdeling 133.03 (sigaren en sigarillo's) een premie van 2,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 140.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.01 (autobussen en autocars) een premie van 0,51 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 140.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) een premie van 1,17 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 140.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.04 (de grondafhandeling op luchthavens) een premie van 0,64 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 140.05: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.05 (verhuizing) een premie van 0,59 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 142.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 142.01 (terugwinning van metalen) een premie van 1,25 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 143.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 143.00 (zeevisserij) een premie van 0,87 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 144.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 144.00 een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 145: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 145 (tuinbouwbedrijf) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 149.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.01 (elektriciens: installatie en distributie) een premie van 1,46 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 149.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.02 (koetswerk) een premie van 1,53 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 149.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.03 (edele metalen) een premie van 0,73 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 149.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.04 (metaalhandel) een premie van 1,46 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 207.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 207.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 209: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 209 (metaalfabrikatennijverheid) een premie van 1,41 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 226: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 226 (internationale handel, het vervoer en de logistiek) een premie van 0,63 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 302: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 302 (hotelbedrijf) een premie van 0,76 % (indien arbeider) en van 0,79 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 304: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 304 (vermakelijkheidsbedrijf) een premie van 1,04 % (indien arbeider) en van 1,07 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 317: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 317 (bewakings- en/of toezichtsdiensten) een premie van 0,42 % (indien arbeider) en van 0,43 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 320: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 320 (begrafenisondernemingen) een premie van 0,21 % (indien arbeider) en van 0,21 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 323: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 323 (beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden) een premie van 2,08 % (indien arbeider) en van 2,15 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 324: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 324 (diamantnijverheid en -handel) een premie van 2,08 % (indien arbeider) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 326: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 326 (gas- en elektriciteitsbedrijf) een premie van 1,97 % (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31.12.2022. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.


322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index vergoeding van de verplaatsingstijd.


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,002921 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,098900

IndexS

Vorige lonen x 1,002921 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,098900


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
Index -

Omkaderingspersoneel: index kledijvergoeding.

IndexA

Omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid: vorige lonen x 1,02

IndexR

Doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02


329.00Paritair Comité voor de socio-culturele sector
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Sociaal-cultureel werk ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Maatschappelijk opbouwwerk ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Integratiecentra ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Socioprofessionele inschakeling in Brussel ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Cultuurspreiding ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Milieusector ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Sportfederaties ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Beroepsopleiding ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Franstalige Gemeenschap : Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, PointCulture, jongerenorganisaties, lokale televisiestations, centra voor expressie en creativiteit, coördinatie van de huiswerkhulp, projecten van buitenschoolse opvang ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
Index -

Index haard- en standplaatsvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l'Emploi ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Sportcentra met hoofdkantoor in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de Franstalige taalrol en die niet onder 329.02a, 329.02b, 329.02c, 329.02d en 329.02e toebehoren ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.03Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Index jaarloongrens tussenkomst vervoerkosten.


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 1 oktober 2021 .


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 1 oktober 2021 .


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Serviceflats NIET Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: jaarlijkse brutopremie 161,41 EUR (= 148,74 + 12,67) voor elke werknemer die de volledige periode van 1 januari tot en met 30 september in dienst was van de instelling. Uitbetaling vanaf oktober 2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 1 oktober 2021 .


330.03 Paritair subcomité voor de dentaaltechnische bedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
IndexS

Vorige lonen (VIA6-GID) x 1,02 of basislonen x 1,0200

IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Preventieve gezondheidszorg (en archief gesubsidieerde kinderopvang) ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Van toepassing op

-kinderdagverblijven (zie 331.00l vergunde kinderopvang trap 2A hoogste vanaf 01.04.2014),

-diensten voor opvanggezinnen,

-centra voor ontwikkelingsstoornissen (zie 331.00d vanaf 01.03.2021),

-diensten voor tele-onthaal (zie 331.00e vanaf 01.03.2021),

-het niet-autonoom algemeen welzijnswerk,

-diensten voor private gezinsplaatsing,

-de door Kind en Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en

-vertrouwenscentra kindermishandeling (zie 331.00f vanaf 01.03.2021)

door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd.

CAOS

Vorige lonen (VIA6 - GID) x 1,02 of basislonen x 1,0200

Van toepassing op:

-de centra voor geboorteregeling;

-de centra voor tele-onthaal (331.00e);

-de sociale vrijwilligersorganisaties;

-de diensten voor de strijd tegen toxicomanie;

-de centra voor huwelijkscontacten;

-de centra voor prenatale raadpleging;

-de consultatiebureaus voor het jonge kind;

-de vertrouwenscentra kindermishandeling (331.00f);

-de diensten voor adoptie;

-de centra voor ontwikkelingsstoornissen (331.00d);

-de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg;

-de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de zorgraden;

-de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie (331.00m), met uitzondering van de ziekenfondsen.


331.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

(herberekening VIA6)

Vanaf 1 oktober 2021 .


331.00Diensten voor onthaalouders ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexS

Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-werknemer binnen dit project).

Index -

Index 2% maandelijkse onkostenvergoeding voor huisarbeid.

Vanaf 1 oktober 2021 .


331.00Centra voor ontwikkelingsstoornissen ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Centra voor tele-onthaal ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Vertrouwenscentra kindermishandeling ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Buitenschoolse kinderopvang ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexR

Vorige lonen x 1,02

(voor de coördinatoren in de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang).

IndexR

Vorige lonen x 1,02

(voor de kinderbegeleiders in de initiatieven voor buitenschoolse (kinder)opvang).

Vanaf 1 oktober 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAOA

Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0200

Cf. bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 5 -bijlage 2)

Vanaf 1 oktober 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02

IndexA

Vorige lonen (VIA6) x 1,02 of basislonen x 1,0200

Vanaf 1 oktober 2021 .


331.00 Gezondheidspromotie en preventie ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


332.00Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexS

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Gesubsidieerde weddeschalen geldig vanaf 1 september 2020 (volgens index 177,58%).

CAO -

Gesubsidieerde weddeschalen geldig vanaf 1 september 2020 (volgens index 174,10%).

Vanaf 1 september 2020 .


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet van toepassing voor de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget. Niet van toepassing indien een minstens evenwaardig indexsysteem bestaat in de onderneming volgens bedrijfscao, arbeidsreglement of gebruik.

Index -

Index gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

CAO -

Toekenning verschuldigde SALDO van de eindejaarspremie voor het jaar 2020 aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB). Bedrag 2020 is 383,34 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .


339.00Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
IndexA

Vorige lonen x 1,02


339.01Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


339.02Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


339.03Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 1,010 (erratum)

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van oktober 2021.




4. Andere (GMMI, overheid, ...)

OverheidS

Mechanisme wet van 1 maart 1977. Vorige lonen x 1,02




Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?






Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.