Feedback
ella

Index & loon september 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex augustus : 112,74
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus : 109,57
4 Maandelijks indexgemiddelde juli-augustus : 109,350
4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli-augustus : 109,143
Inflatie op jaarbasis ( augustus 2021 / augustus 2020 ) : 2,73
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

1. Arbeiders

100.00Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
IndexS

Vorige lonen x 1,02


101.00Nationale Gemengde Mijncommissie
IndexA

Vorige lonen x 1,02


102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
IndexA

Vorige lonen x 1,01

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


104.00Paritair Comité voor de ijzernijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
Index -

Vorige aanvullende werkloosheidstoeslag bij volledige werkloosheid (na ontslag) (arbeiders ontslagen vóór 01.07.2015) x 1,02.


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2021

Vorige lonen x 1,004032 of basislonen 2019 x 1,0264168618


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
Index -

Franse en Duitstalige Gemeenschap:

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 juli 2021 .


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 juli 2021 .


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
IndexA

Vorige lonen x 1,005


115.00Paritair Comité voor het glasbedrijf
Index -

Vorige aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid x 1,02.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Tevens indexatie ploegenpremies.


115.03Spiegelmakerij
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Tevens indexatie ploegenpremies.

Index -

Vorige aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid x 1,02.


115.09Aanvullend P.C. Glas
Index -

Vorige aanvullende vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid x 1,02.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Tevens indexatie ploegenpremies.


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,004032 of basislonen 2019 x 1,0957


118.03Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
Index -

Index flexi-loon.


119.00Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
Index -

Index flexi-loon.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
Index -

Franse en Duitstalige Gemeenschap:

Vorige maandvergoedingen van de industriële leerlingen x 1,02.


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexS

Vorige lonen x 1,0079


140.00Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
IndexS

Taxichauffers: vorige vergoeding voor gebrek aan voertuigen en gewaarborgd gemiddeld uurloon x 1,02

CAO -

Index overloon.


140.02Individueel bezoldigd personenvervoer in Vlaanderen (Chauffeurs IBP-vergunning) ( Taxi's )
Index -

De werkgevers en hun chauffeurs die vervoer uitvoeren met voertuigen die uitgerust zijn met een geijkte taxameter en waarvan de ritten hoofdzakelijk berekend en gecontroleerd worden door dit apparaat, moeten voldoen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in de sector van de taxi's.


140.02Garagepersoneel ( Taxi's )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


142.02Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


152.01Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Toekenning van een premie van 0,20 euro per uur of gelijkgesteld uur voor de periode 01.09.2021-31.12.2021 ter compensatie van de loonsverhoging vanaf 01.09.2021 voor de werknemers die betaald worden in barema 1 en een verhoging kunnen krijgen naar barema 2 als ze een sectoropleiding hebben gevolgd of zich engageren om die te volgen.

(Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe functieclassificatie in werking.)

Uitbetaling samen met het loon van januari 2022.

Vanaf 1 september 2021 .
2. Bedienden

201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
Index -

Index flexi-loon.


202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
Index -

Index flexi-loon.

IndexA

Vorige lonen x 1,01


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
Index -

Index flexi-loon.


205.00Paritair Comité voor de bedienden uit de steenkolenmijnen
IndexS

Vorige lonen x 1,02


210.00Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor de lonen buiten categorie.


211.00Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
IndexA

Vorige lonen x 1,02


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
IndexA

Vorige lonen x 1,0086


225.01Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Toekenning van een premie van 0,20 euro per uur of gelijkgesteld uur voor de periode 01.09.2021-31.12.2021 ter compensatie van de loonsverhoging vanaf 01.09.2021 voor de werknemers die betaald worden in barema 1 en een verhoging kunnen krijgen naar barema 2 als ze een sectoropleiding hebben gevolgd of zich engageren om die te volgen.

(Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe functieclassificatie in werking.)

Uitbetaling samen met het loon van januari 2022.

Vanaf 1 september 2021 .
3. Arbeiders en bedienden

302.00Horeca Minimumlonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
Index -

Index flexi-loon.


304.00Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
Index -

Vorige ondergrens studentenlonen x 1,02


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,007726


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige studentenlonen x 1,02

IndexS

Vorige lonen x 1,0077


311.00Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index flexi-loon.


312.00Paritair Comité voor de warenhuizen
Index -

Index flexi-loon.


314.00Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
Index -

Index flexi-loon.


315.01Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Uitbreiding toepassingsgebied (oppashulpen/administratief personeel) toeslagen voor onregelmatige prestaties.

Vanaf 1 september 2021 .

CAO -

Invoering avondtoeslag voor prestaties tussen 18-20u.

Vanaf 1 september 2021 .

CAOS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02

Vanaf 1 september 2021 .


319.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 08.07.2021 (uitvoering van het Rahmenabkommen 2020-2024 für den nichtkommerziellen Sektor in der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

Vanaf 1 september 2020 .

CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 08.07.2021.

Vanaf 1 september 2018 .


324.00Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
IndexA

Vorige minimumloon grofbranche x 1,02

Vanaf maandag 6 september 2021


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,004032 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,095700

IndexS

Vorige lonen x 1,004032 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,095700


327.00Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen: invoering/toekenning jaarlijkse septemberpremie. Enkel voor werknemers die behoren tot de categorieën 3, 4 en 5.

Bedrag voor 2021 is 513,17 EUR

IndexS

Doelgroepwerknemers indien toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02

Index -

Doelgroepwerknemers: index kledijvergoeding.

Index -

Doelgroepwerknemers: index uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.


327.01Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Enkel nog van toepassing voor categorie 1.

Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: toekenning jaarlijkse premie. Bedrag voor 2021 is -314,94 EUR (negatief), verhoogd met 5,83 % van de jaarwedde (gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2020-31.08.2021). Uitbetaling samen met het loon van september 2021.

CAO -

Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: toekenning jaarlijkse premie. Bedrag voor 2021 is 1.323,86 EUR, verhoogd met 2,33 % van de jaarwedde (gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2020-31.08.2021). Uitbetaling samen met het loon van september 2021.

Enkel voor het omkaderingspersoneel (arbeiders en bedienden) die behoren tot de categorieën 2, 3, 4 en 5.

Opgelet! indien de berekening van de premie conform categorie 1 voordeliger is, wordt deze laatste toegekend.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Doelgroepwerknemers: index uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

CAO -

Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: verhoging jaarlijkse premie. Enkel voor werknemers die behoren tot de categorieën 2, 3, 4 en 5.

Bedrag voor 2021 is 1.323,86 EUR.

Vanaf 1 januari 2021 .


327.01Maatwerkbedrijven ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
IndexS

Indien toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02

Index -

Doelgroepwerknemers: index uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.


327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
IndexA

Vorige lonen x 1,02

IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


327.03Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.03Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


327.03Beschutte werkplaatsen - Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


327.03Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO) ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


329.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

IndexA

Algemeen gewaarborgd minimuminkomen: vorige lonen x 1,02


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

CAO -

Voor de federale gezondheidsdiensten:

De verpleegkundigen die gekozen hebben voor de IFIC-barema’s hebben recht op een prorata (aantal maanden niet betaald volgens het IFIC-barema tijdens de referteperiode 01.09.2020 tot 31.08.2021) van de jaarlijkse premie BBT/BBK in september 2021.

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

IndexS

Vorige OOB-barema's x 1,02


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
IndexS

Enkel voor de Federale revalidatiecentra.

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.01Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.305,04 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.915,24 EUR. Uitbetaling in de maand september 2021.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.

CAO -

De verpleegkundigen die gekozen hebben voor de IFIC-barema’s hebben recht op een prorata (aantal maanden niet betaald volgens het IFIC-barema tijdens de referteperiode 01.09.2020 tot 31.08.2021) van de jaarlijkse premie BBT/BBK in september 2021.

IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02

Index -

Index functiecomplement voor sommige werknemers.

IndexS

Vorige OOB-barema's x 1,02


330.02Paritair subcomité voor de bicommunautaire bedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.04Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


330.04Medisch pediatrische centra ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.04Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (palliatieve MBE) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.04Zelfstandige assistentiewoningen (serviceflats) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexS

Vorige IFIC-doelbarema's x 1,02


330.04Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Vergunde kinderopvang trap 0 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Trap 0: aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43)


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Trap 1: vorige lonen x 1,02


332.00Milieux d'accueil de l'enfance ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


332.00Instellingen waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


334.00Paritair comité voor de openbare loterijen
Index -

Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).


335.00Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen
Index -

Geen indexsysteem. Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (CAO nr. 43).


336.00Paritair comité voor de vrije beroepen
IndexS

Vorige lonen x 1,02


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
IndexS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

Overheid -

Mechanisme wet van 2 augustus 1971. Vorige sociale uitkeringen x 1,02


OverheidS

CAO nr. 43. Vorig gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen x 1,02
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.