Feedback
ella

Index & loon september 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex augustus : 110,20
4 Maandelijks indexgemiddelde augustus : 107,92
4 Maandelijks indexgemiddelde juli-augustus : 107,925
4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli-augustus : 107,910
Inflatie op jaarbasis ( augustus 2020 / augustus 2019 ) : 0,82
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van september 2020

Vorige lonen x 0,999907 of basislonen 2019 x 1,0109601874

Negatieve index.


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.12.2020.


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.12.2020 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming)

Vanaf 1 september 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 0,999907 of basislonen 2019 x 1,0792

Negatieve index.


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Aanpassing functieclassificatie (meesters- vak- en dienstpersoneel).
2. Bedienden

202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
IndexA

Vorige lonen x 1,01


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.12.2020.


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.12.2020

Vanaf 1 september 2020 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 31.12.2020

CAO -

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2021 van de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen

Vanaf 1 juli 2020 .

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - verlengd tot en met 31.08.2020

Vanaf 1 juli 2020 .


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
IndexA

Vorige lonen x 1,0048
3. Arbeiders en bedienden

309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,000371


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 1,0004


327.01Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen: toekenning jaarlijkse premie. Bedrag voor 2020 is -317,73 EUR (negatief), verhoogd met 5,83 % van de jaarwedde (gelijk aan basis bruto maandloon van augustus x 12). Referteperiode (01.09.2019-31.08.2020). Uitbetaling samen met het loon van september 2020.


330.00Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.279,42 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.838,38 EUR. Uitbetaling in de maand september 2020.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.279,42 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.838,38 EUR. Uitbetaling in de maand september 2020.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.279,42 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.838,38 EUR. Uitbetaling in de maand september 2020.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.279,42 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.838,38 EUR. Uitbetaling in de maand september 2020.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Uitbetaling jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen: toekenning van een bijkomende jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) van 1.279,42 EUR en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) van 3.838,38 EUR. Uitbetaling in de maand september 2020.

Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en categorale ziekenhuizen (d.w.z. geïsoleerde geriatriediensten en geïsoleerde diensten voor behandeling en revalidatie): niet meer van toepassing in Vlaanderen voor nieuwe erkenningen vanaf 02.09.2016.

Ziekenhuizen: geen nieuwe toekenningen sinds 01.09.2018. De verpleegkundige die reeds vóór 01.09.2018 recht heeft op de premie en die van functie verandert in hetzelfde ziekenhuis of die wisselt van ziekenhuis, behoudt het recht op de premie voor zover hij/zij de functie van verpleegkundige blijft uitoefenen.
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.