Feedback
ella

Index & loon augustus 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex juli : 112,18
4 Maandelijks indexgemiddelde juli : 109,13
4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli : 108,930
4 Maandelijks indexgemiddelde mei-juni-juli : 108,787
Inflatie op jaarbasis ( juli 2021 / juli 2020 ) : 2,27
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.02Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2021

Vorige lonen x 1,003679 of basislonen 2019 x 1,0222950820


106.02Paritair Subcomité voor de betonindustrie
IndexA

Vorige lonen x 1,02


106.03Paritair Subcomité voor de vezelcement
IndexA

Vorige lonen x 1,02


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
IndexA

Vorige lonen x 1,005


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,003679 of basislonen 2019 x 1,0913


130.00Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
IndexM

Vorige lonen x 1,02


130.00Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )
IndexM

Vorige lonen x 1,02


130.00Dagbladen ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )
IndexM

Vorige lonen x 1,02

Vanaf maandag 9 augustus 2021.
2. Bedienden

201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
CAO -

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode van 01.08.2020 tot 31.07.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2021.

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016.


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
CAO -

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode van 01.08.2020 tot 31.07.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2021.

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016.


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAOS

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2022 van de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 30.09.2021.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 juli 2021 .
3. Arbeiders en bedienden

301.00Paritair Comité voor het havenbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 augustus 2021.


301.01Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen genaamd
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 augustus 2021.


301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 augustus 2021.


301.03Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 augustus 2021.


301.05Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort
IndexS

Vorige lonen x 1,016

Vanaf de morgenshift van 6 augustus 2021.


303.00Paritair Comité voor het filmbedrijf
IndexA

Ex-PC 303.04: vorige lonen x 1,02

Werknemers in dienst getreden vóór 11.10.2008.

IndexA

Ex-PC 303.02: vorige lonen x 1,02

Werknemers in dienst getreden vóór 11.10.2008.


303.01Paritair Subcomité voor de filmproductie
IndexA

Vorige lonen x 1,02


303.03Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Tevens indexatie sector-eigen premie.


314.00Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 30.09.2021.

Vanaf 1 juli 2021 .


320.00Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


321.00Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
IndexA

Vorige lonen x 1,02


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,003679 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,091300

IndexS

Vorige lonen x 1,003679 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,091300


328.02Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest
CAO -

Toekenning eco-cheques ter waarde van 100 EUR in juli 2021.

Referteperiode 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Tijdelijke opschorting van de cao betreffende de toekenning van niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen. Geen toekenning voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Toekenning van een VIA6 opstap (een IFIC opstap) van 900 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021 (maximum 300 EUR per maand). Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De werknemers die in kader van IFIC kozen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden (niet-instappers), hebben recht op het volledige bedrag.

De werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen en recht hebben op een looncorrectie voor de maanden gelegen in de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, hebben recht op een gedeeltelijke premie:

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE < VIA6 OPSTAP KRIJGEN AANVULLING TOT VIA6 OPSTAP:

a) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE > OF = AAN VIA 6 OPSTAP KRIJGEN GEEN PREMIE:

b) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

c) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


330.04Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (palliatieve MBE) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAO -

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Toekenning van een VIA6 opstap (een IFIC opstap) van 900 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021 (maximum 300 EUR per maand). Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De werknemers die in kader van IFIC kozen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden (niet-instappers), hebben recht op het volledige bedrag.

De werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen en recht hebben op een looncorrectie voor de maanden gelegen in de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, hebben recht op een gedeeltelijke premie:

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE < VIA6 OPSTAP KRIJGEN AANVULLING TOT VIA6 OPSTAP:

a) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE > OF = AAN VIA 6 OPSTAP KRIJGEN GEEN PREMIE:

b) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

c) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


330.04Vlaamse zelfstandige assistentiewoningen (serviceflats) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAO -

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Toekenning van een VIA6 opstap (een IFIC opstap) van 900 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021 (maximum 300 EUR per maand). Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De werknemers die in kader van IFIC kozen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden (niet-instappers), hebben recht op het volledige bedrag.

De werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen en recht hebben op een looncorrectie voor de maanden gelegen in de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, hebben recht op een gedeeltelijke premie:

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE < VIA6 OPSTAP KRIJGEN AANVULLING TOT VIA6 OPSTAP:

a) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE > OF = AAN VIA 6 OPSTAP KRIJGEN GEEN PREMIE:

b) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

c) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAOS

NIET van toepassing op de kinderopvang.

NIET van toepassing voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg (331.00b) (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummer 713).

Door de Vlaamse Gemeenschap of de

Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend en/of gesubsidieerd (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummers 714 tot en met 722):

- de centra voor geboorteregeling;

- de centra voor tele-onthaal (331.00e);

- de sociale vrijwilligersorganisaties;

- de diensten voor de strijd tegen toxicomanie;

- de centra voor huwelijkscontacten;

- de centra voor prenatale raadpleging;

- de consultatiebureaus voor het jonge kind;

- de vertrouwenscentra kindermishandeling (331.00f);

- de diensten voor adoptie;

- de centra voor ontwikkelingsstoornissen (331.00d);

- de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg;

- de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de zorgraden;

- de diensten en de centra voor gezondheidspromotie en preventie (331.00m), met uitzondering van de ziekenfondsen.

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 09.07.2021 in uitvoering van VIA6:

• CAO-verhoging (t.e.m. 24 jaar met 1,70%, vanaf 25 jaar met variabel percentage);

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

• Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.

Vanaf 1 maart 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 5 -bijlage 1- in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 331.00a): optrekking van de lonen met + 14,84 % van het positieve verschil (tussen de schaallonen van 331.00a en het gewaarborgd minimumloon van 331.00l). Van toepassing voor voorzieningen T2B -laagste trap 2- die subsidies ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang (voormalige kinderopvang onder toezicht 331.00h).

Vanaf 1 april 2021 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.