Feedback
ella

Index & loon augustus 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex juli : 110,16
4 Maandelijks indexgemiddelde juli : 107,93
4 Maandelijks indexgemiddelde juni-juli : 107,905
4 Maandelijks indexgemiddelde mei-juni-juli : 107,883
Inflatie op jaarbasis ( juli 2020 / juli 2019 ) : 0,73
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.08Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van augustus 2020

Vorige lonen x 1,000463 of basislonen 2019 x 1,0110538642


110.00Paritair Comité voor de textielverzorging
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona : 13.03.2020 -30.04.2020.

Vanaf 1 maart 2020 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.08.2020 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming)

Vanaf 1 juli 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,000463 of basislonen 2019 x 1,0793


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot 30.08.2020.

Vanaf 1 juli 2020 .


140.01Opérateur de Transport en Wallonie (OTW) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques voor 180,00 EUR aan het voltijds rijdend personeel. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.07.2019 (oude contracten TEC). Deeltijdsen pro rata. Toekenning volgens de modaliteiten van CAO nr.98. Uitbetaling in december 2019.

Vanaf 1 december 2019 .

CAO -

Eenmalige toekenning ecocheques voor 70,00 EUR aan het voltijds rijdend personeel. Referteperiode van 01.08.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen pro rata. Toekenning volgens de modaliteiten van cao nr.98. Uitbetaling in december 2019.

Vanaf 1 december 2019 .


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid tot en met 31.08.2020.

Vanaf 1 juli 2020 .
2. Bedienden

201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
CAO -

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode van 01.08.2019 tot 31.07.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2020.

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016.


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
CAO -

Toekenning jaarlijkse bruto premie van 188 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode van 01.08.2019 tot 31.07.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van augustus 2020.

Niet van toepassing indien omgezet op ondernemingsniveau in verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR vanaf 01.01.2016.


223.00Nationaal Paritair Comité voor de sport
CAOS

Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 19.05.2020 (bedrag ongewijzigd).

Vanaf 1 juli 2020 .


225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Verlenging van de toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid tot 31/08/2020

Vanaf 1 juli 2020 .

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid, ongeacht de reden, van 13/03/2020 - 30/06/2020 (met uitzondering van de hogescholen)

Vanaf 13 maart 2020 .
3. Arbeiders en bedienden

315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 31.08.2020. Stilzwijgende verlenging zolang de bepalingen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona van toepassing blijven tot uiterlijk 31.12.2020.

Vanaf 1 juli 2020 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,000463 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,079300

IndexS

Vorige lonen x 1,000463 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,079300


327.03Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO) ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vanaf 1 maart 2020 .

CAOS

Waalse initiatieven tot werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel (IDESS-VSO): invoering functieclassificatie (arbeiders/bedienden) met bijhorende schaallonen

Vanaf 1 januari 2020 .


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
CAO -

Toekenning eindejaarspremie aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget of persoonsvolgend budget. Bedrag 2019 is 124 EUR.

De uitbetaling van de eindejaarspremie voor het refertejaar 2019 zal gebeuren in het uitbetalingsjaar 2020.

Vanaf 1 december 2019 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.