Feedback
ella

Index & loon juli 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex juni : 111,31
4 Maandelijks indexgemiddelde juni : 108,73
4 Maandelijks indexgemiddelde mei-juni : 108,615
4 Maandelijks indexgemiddelde april-mei-juni : 108,527
Inflatie op jaarbasis ( juni 2021 / juni 2020 ) : 1,63
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.06Grind- en zandexploitaties (uitgezonderd witzandexploitaties) ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
CAO -

Ecocheques voor de referteperiode 01.01.2021 tot en met 30.06.2021: 125 EUR.

Retroactieve toekenning voor referteperiode 01.07.2021 - 30.06.2022

Vanaf 1 juli 2021 .


102.06Witzandgroeven ( Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant )
CAO -

Ecocheques voor de referteperiode 01.01.2021 tot en met 30.06.2021: 125 EUR.

Retroactieve toekenning voor referteperiode 01.07.2021 - 30.06.2022

Vanaf 1 juli 2021 .


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).


102.09Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
IndexA

Vorige lonen x 1,01


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
CAO -

Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Aanpassing ploegenpremies.

IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2021

Vorige lonen x 1,002120 of basislonen 2019 x 1,0185480094


107.00Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters
IndexA

Vorige lonen x 1,02


111.00Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
IndexA

Vorige lonen x 1,0079


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Index mobiliteitsvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,0079

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 juli 2021 .


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Index mobiliteitsvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,0079

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 juli 2021 .


111.03Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten
IndexA

Vorige lonen x 1,0079


115.03Spiegelmakerij
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Betaling op uiterlijk 31.07.2021.

Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten vóór 31.10.2011 voorziet in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 1 juli 2021 .


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.09.2021.


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Van 01.07.2021 tot 30.09.2021 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming (het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming).


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,002120 of basislonen 2019 x 1,0873


120.00Paritair Comité voor de textielnijverheid
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Nationaal barema voor enkele ploeg ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Gent - Eeklo ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Sint-Niklaas - Dendermonde - Aalst ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Ronse - Oudenaarde ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Brussel - Waals-Brabant - Namen – Henegouwen - Doornik - Ath - Luik - Luxemburg ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Vlaams-Brabant - Limburg ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.00Moeskroen ( Paritair Comité voor de textielnijverheid )
CAO -

Verhoging aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Vanaf 1 juli 2021 .


120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
IndexA

Vorige lonen x 1,0059


121.00Paritair Comité voor de schoonmaak
IndexA

Vorige lonen x 1,0070

Index -

Indexatie dagvergoeding dienstreizen.

Voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8).


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

Index -

Index studentenuurloon.

IndexM

Vorige lonen x 1,0046328

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
IndexS

Vorige lonen x 1,0046


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021.

IndexM

Vorige lonen x 1,0046

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021.

IndexA

Vorige lonen x 1,0046

Vanaf de eerste werkdag van juli 2021.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
IndexM

Arbeiders: vorige lonen x 1,0059

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


127.00Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijdse werknemers met een volledige referteperiode.

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR voor deeltijdse werknemers vanaf 4/5 tewerkstelling.

Toekenning ecocheques voor 200 EUR voor deeltijdse werknemers vanaf 3/5 tewerkstelling.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR voor deeltijdse werknemers vanaf 1/2 tewerkstelling.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR voor deeltijdse werknemers met minder dan 1/2 tewerkstelling.

Referteperiode: van 01.07.2020 tot 30.06.2021.

Bij onvolledige referteperiode: toekenning 20 EUR per volledige maand tewerkstelllng.

Uitbetaling in juli 2021.

Mogelijkheid tot omzetting in een gelijkwaardig voordeel voor de ondernemingen die reeds ecocheques toekenden, in overleg met de werknemer.


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
IndexA

Vorige lonen x 1,0053

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli 2021.


129.00Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton
IndexA

Vorige lonen x 1,0079


132.00Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
IndexA

Vorige lonen x 1,0064

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021.


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0051

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021.


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0051

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021.


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
IndexA

Vorige lonen x 1,0051

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2021.


136.00Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
IndexA

Vorige lonen x 1,0079

Vanaf de eerste opening der rekeningen van juli 2021.


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index -

Vorige ARAB vergoeding x 1,0079.

Niet voor het garagepersoneel.


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 152,43 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Uitbetaling met het loon van juli 2021.

Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.09.2019 een alternatieve invulling voorziet voor deze premie.


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
CAO -

Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2021 ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 15 juli 2021 .


144.00Paritair Comité voor de landbouw
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata.

Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.

Niet van toepassing voor:

- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;

- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep.


145.00Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.01Bloementeelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.03Boomkwekerij
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.04Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag.


145.05Fruitteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.06Groenteteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.07Paddestoelen-/truffelteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 60,07 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2021. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


146.00Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0059

Vanaf de eerste werkdag van juli 2021.
2. Bedienden

203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
IndexA

Vorige lonen x 1,01


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.09.2021.

CAO -

Verlenging aanpassing toekenningsmodaliteiten bestaanszekerheidsvergoeding bij economische werkloosheid tot 30.09.2021 :

- anciënniteitsvoorwaarde wordt opgeschort

- geen aanrekening van dagen tijdelijke werkloosheid op het maximum van 60 dagen/jaar.


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.07.2021 tot uiterlijk 30.09.2021.


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAOS

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2022 van de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen.

Vanaf 1 juli 2021 .

IndexA

Vorige lonen x 1,0079

Index -

Vorige loonplafond tussenkomst in de transportkosten x 1,0079

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 30.09.2021.

Vanaf 1 juli 2021 .

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 juli 2021 .


220.00Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
CAO -

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 juli 2021.

Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.


221.00Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,0079


222.00Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
IndexA

Vorige lonen x 1,0079


223.00Nationaal Paritair Comité voor de sport
CAO -

Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 28.04.2021.


227.00Paritair Comité voor de audiovisuele sector
CAO -

Voor ondernemingen opgericht na 30.06.2011: toekenning ecocheques 100,00 EUR voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode. Voor de andere ondernemingen gelden specifieke berekeningsmodaliteiten.

Referteperiode van 01.07.2020 tot 30.06.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste 31.07.2021.

Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 31 juli 2021 .
3. Arbeiders en bedienden

301.00Paritair Comité voor het havenbedrijf
CAO -

De havenarbeiders en vaklui: premie van 1.300,00 EUR (referteperiode 01.04.2021 tot 30.06.2021).

Enkel indien de totale verwerkte tonnenmaat van alle Belgische zeehavens samen voor de referteperiode minimum 60 miljoen ton bedraagt.

CAO -

De logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: premie van 910,00 EUR (referteperiode 01.04.2021 tot 30.06.2021).

Enkel indien de totale verwerkte tonnenmaat van alle Belgische zeehavens samen voor de referteperiode minimum 60 miljoen ton bedraagt.


301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
CAO -

Toekenning ecocheques voor 72,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers in het statuut van vaklui en kraanman in vast dienstverband. Referteperiode van 01.05.2020 tot 30.04.2021. Deeltijdsen en in/uit dienst tijdens de referteperiode pro rata.

De nominale waarde bedraagt 6 EUR per ecocheque.

Vanaf 1 mei 2021 .


307.00Paritair Comité voor de makelarij en de verzekeringsagentschappen
CAO -

Gelijkstelling dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid voor de toekenning van de ecocheques 2021 (of het gelijkwaardig voordeel indien omgezet).

Vanaf 1 januari 2021 .


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,003507


310.00Paritair Comité voor de banken
CAO -

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers die op 01.07.2012 meer dan 15 EUR boven schaalloon worden betaald. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 2009-2010 mogen verrekend worden.

CAO -

Enkel voor werknemers die op 01.07.2012 minder dan 15 EUR boven schaalloon worden betaald: toekenning van bijkomende ecocheques voor een bedrag van 200,00 EUR te vermenigvuldigen met het resterende saldo van de verhoging van 15 EUR gedeeld door 15.

Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 2009-2010 mogen verrekend worden.

IndexS

Vorige lonen x 1,0035


313.00Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2021.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2021.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 107,10 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2021.


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 30.09.2021.

Vanaf 1 juli 2021 .


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 08.06.2021 in uitvoering van VIA6:

• CAO-verhoging;

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

• Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon (CAO-verhoging 1,70%).

Vanaf 1 maart 2021 .


322.00Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 127.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 127.00 (handel in brandstoffen) een premie van 1,98 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 106.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 (betonindustrie) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 117.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 117.00 (petroleumnijverheid en -handel) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 120.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.01 (textielnijverheid Verviers) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 130.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 130.00 (drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf) een premie van 0,35 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder afdeling 133.02 (rook-, pruim- en snuiftabak) een premie van 2,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de afdeling 133.03 (sigaren en sigarillo's) een premie van 2,03 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 209: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 209 (metaalfabrikatennijverheid) een premie van 1,34 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.04 (de grondafhandeling op luchthavens) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.05: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.05 (verhuizing) een premie van 0,56 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 143.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 143.00 (zeevisserij) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 214.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 214.00 (textielnijverheid bedienden) een premie van 0,68 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC's 111.01 en 111.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC's 111.01 en 111.02 (metaalverwerking) een premie van 1,58 % (in de Vlaamse provincies, evenals de ondernemingen Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) en 1,45 % (in de Waalse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de onderneming Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 144.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 144.00 een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.03 (edele metalen) een premie van 0,70 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 302: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 302 (hotelbedrijf) een premie van 0,73% (indien arbeider) en van 0,75% (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 111.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 111.03 (ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren) een premie van 1,58 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 112.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 112.00 (garagebedrijf) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 116.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 116.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 118 (voedingsnijverheid) een premie van 1,09% van zijn brutoloon. Voor de bedrijven die beslist hebben de verhoogde bijdrage toe te passen: 1,39 % van het brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 120.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.00 (textielnijverheid arbeiders) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 121.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 121.00 (schoonmaak) een premie van 1,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 124.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 124.00 (bouwnijverheid) een premie van 0,16 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 126.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 126.00 (stoffering en houtbewerking) een premie van 0,45 % (indien arbeider) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.01 (autobussen en autocars) een premie van 0,49 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 132.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 132.00 (technische land- en tuinbouwwerken) een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) een premie van 1,11 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 142.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 142.01 (terugwinning van metalen) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 145: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 145 (tuinbouwbedrijf) een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.02 (koetswerk) een premie van 1,45 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.01 (elektriciens: installatie en distributie) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.04 (metaalhandel) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 207.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 207.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,63 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 216: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 216 (notarisbedienden) een premie van 3,56 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 220: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 220 (voedingsnijverheid) een premie van 0,79 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 226: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 226 (internationale handel, het vervoer en de logistiek) een premie van 0,60 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 304: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 304 (vermakelijkheidsbedrijf) een premie van 0,99 % (indien arbeider) en van 1,03 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 317: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 317 (bewakings- en/of toezichtsdiensten) een premie van 0,40 % (indien arbeider) en van 0,41 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 320: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 320 (begrafenisondernemingen) een premie van 0,20 % (indien arbeider) en van 0,20 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 323: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 323 (beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden) een premie van 1,98 % (indien arbeider) en van 2,05 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 324: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 324 (diamantnijverheid en -handel) een premie van 1,98 % (indien arbeider) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 326: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 326 (gas- en elektriciteitsbedrijf) een premie van 1,79 % (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.09.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
CAO -

Enkel voor werknemers aangeworven vanaf 01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: dividendpremie van 495,00 EUR. Uitbetaling in juli 2021.

IndexS

Vorige lonen x 1,002120 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,087300

IndexS

Vorige lonen x 1,002120 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,087300


328.02Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest
CAO -

Toekenning eco-cheques ter waarde van 100 EUR in juli 2021.

Referteperiode 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Vanaf 1 juli 2021 .


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.01Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.01Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAOA

IFIC voor de vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren.

Nieuwe indiensten na 1 juli 2021 verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.04Medisch pediatrische centra ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAOS

Voor de federale gezondheidssectoren:

IFIC-barema's: optrekking delta tot 100%.

Nieuwe indiensten nà 30 juni 2021: verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.04Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (palliatieve MBE) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAOA

Nieuwe indiensten na 1 juli 2021 verlonen op basis van barema's van IFIC.


330.04Vlaamse zelfstandige assistentiewoningen (serviceflats) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAO -

Nieuwe indiensten na 1 juli 2021 verlonen op basis van barema's van IFIC.


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
CAO -

Invoering gewaarborgd minimumloon aan persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB).

Vanaf 1 januari 2021 .


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 1,005

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli 2021.
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.