Feedback
ella

Index & loon juli 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex juni : 110,05
4 Maandelijks indexgemiddelde juni : 107,88
4 Maandelijks indexgemiddelde mei-juni : 107,860
4 Maandelijks indexgemiddelde april-mei-juni : 107,820
Inflatie op jaarbasis ( juni 2020 / juni 2019 ) : 0,60
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
CAO -

Aanpassing ploegenpremies.

CAO -

Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.

IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juli 2020

Vorige lonen x 1,000371 of basislonen 2019 x 1,0105854801


111.00Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
IndexA

Vorige lonen x 1,0101


111.01Industriële metaalbewerking
IndexA

Vorige lonen x 1,0101


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
IndexA

Vorige lonen x 1,0101


111.03Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinten
CAO -

Indexatie van de scheidingspremie, de kledijvergoeding en de vakantiepremie.

IndexA

Vorige lonen x 1,0101


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
IndexA

Vorige lonen x 1,005


115.03Spiegelmakerij
CAO -

Eénmalige toekenning ecocheques voor 75,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020 .

Betaling op uiterlijk 31.07.2020 .

CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Betaling op uiterlijk 31.07.2020.

Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten vóór 31.10.2011 voorziet in een gelijkwaardig voordeel.


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.08.2020.


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot uiterlijk 31.08.2020 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming ( het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming)

Vanaf 1 juli 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,000371 of basislonen 2019 x 1,0788


121.00Paritair Comité voor de schoonmaak
IndexA

Vorige lonen x 1,0104


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

Index -

Index studentenuurloon.

IndexM

Vorige lonen x 1,0060199

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
IndexS

Vorige lonen x 1,0060


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020.

IndexM

Vorige lonen x 1,0060

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020.

IndexA

Vorige lonen x 1,0060

Vanaf de eerste werkdag van juli 2020.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
IndexM

Vorige lonen x 1,0060

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


127.00Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijdse werknemers met een volledige referteperiode.

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR voor deeltijdse werknemers vanaf 4/5 tewerkstelling.

Toekenning ecocheques voor 200 EUR voor deeltijdse werknemers vanaf 3/5 tewerkstelling.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR voor deeltijdse werknemers vanaf 1/2 tewerkstelling.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR voor deeltijdse werknemers met minder dan 1/2 tewerkstelling.

Referteperiode: van 01.07.2019 tot 30.06.2020.

Bij onvolledige referteperiode: toekenning 20 EUR per volledige maand tewerkstelllng.

Uitbetaling in juli 2020.

Mogelijkheid tot omzetting in een gelijkwaardig voordeel voor de ondernemingen die reeds ecocheques toekenden, in overleg met de werknemer.


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
IndexA

Vorige lonen x 1,0052

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli 2020.

CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot 30.08.2020.

Vanaf 1 juli 2020 .


129.00Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton
IndexA

Vorige lonen x 1,0101


132.00Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
IndexA

Vorige lonen x 1,0052

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020.


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0052

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020.


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0052

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020.


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
IndexA

Vorige lonen x 1,0052

Vanaf de eerste betaalperiode van juli 2020.


136.00Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
IndexA

Vorige lonen x 1,0101

Vanaf de eerste opening der rekeningen van juli 2020.


140.01Opérateur de Transport en Wallonie (OTW) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Rijdend personeel: toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bedrag 2020 = 59,63 EUR bruto).

Vanaf 31 juli 2020 .


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
Index -

Vorige ARAB vergoeding x 1,0101.

Niet voor het garagepersoneel.


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 151,07 EUR aan alle voltijdse arbeiders. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Uitbetaling met het loon van juli 2020.

Niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 15.09.2019 een alternatieve invulling voorziet voor deze premie.


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
CAO -

Sector pakhuizen: toekenning op 15 juli 2020 ecocheques voor 250,00 EUR. Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata.

Vanaf 15 juli 2020 .


144.00Paritair Comité voor de landbouw
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata.

Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,50 EUR/dag.

Niet van toepassing voor:

- het seizoen- en gelegenheidspersoneel;

- de werkgevers waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep.


145.00Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.01Bloementeelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.03Boomkwekerij
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.04Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag.


145.05Fruitteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.06Groenteteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


145.07Paddestoelen-/truffelteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 59,48 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen prorata. Deze premie kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel via een ondernemings-cao, neergelegd uiterlijk op 01.05.2020. Bij een omzetting in maaltijdcheques verhoogt de werkgeversbijdrage met 0,5 EUR/dag. Niet van toepassing voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.


146.00Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0060

Vanaf de eerste werkdag van juli 2020.


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid tot en met 31.08.2020.

Vanaf 1 juli 2020 .
2. Bedienden

207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.08.2020.


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Enkel voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden: verlenging tot 30.06.2021 van de (tijdelijke) sectorale minimumweddeschalen

Vanaf 1 juli 2020 .

IndexA

Vorige lonen x 1,0101

Index -

Vorige loonplafond tussenkomst in de transportkosten x 1,0101

CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - verlengd tot en met 31.08.2020

Vanaf 1 juli 2020 .


220.00Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
CAO -

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 juli 2020.

Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.


221.00Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,0101


222.00Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
IndexA

Vorige lonen x 1,0101


223.00Nationaal Paritair Comité voor de sport
CAOS

Aanpassing gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis ingevolge CAO van 19.05.2020 (bedrag ongewijzigd).

Vanaf 1 juli 2020 .


224.00Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
CAO -

Toekenning premie van 100 EUR bruto pro rata het aantal volledige maanden dienst tijdens de periode van 01.01.2020 tot en met 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing op ondernemingen die vóór 31.07.2019 bij ondernemings-CAO een gelijkwaardig voordeel hebben gegeven in het kader van de harmonisering van de statuten arbeiders/bedienden. Geen omzetting noodzakelijk indien dit in het kader van het akkoord 2017-2018 reeds werd gedaan.

Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.


225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Verlenging van de toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid tot 31/08/2020

Vanaf 1 juli 2020 .


227.00Paritair Comité voor de audiovisuele sector
CAO -

Voor ondernemingen opgericht na 30.06.2011: toekenning ecocheques 100,00 EUR voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode. Voor de andere ondernemingen gelden specifieke berekeningsmodaliteiten.

Referteperiode van 01.07.2019 tot 30.06.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste 31.07.2020.

Niet van toepassing indien vóór 31.01.2012 geopteerd voor een recurrent gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 31 juli 2020 .
3. Arbeiders en bedienden

301.00Paritair Comité voor het havenbedrijf
CAO -

De havenarbeiders en vaklui: premie van 1.300,00 EUR (referteperiode 01.04.2020 tot 30.06.2020).

Enkel indien de totale verwerkte tonnenmaat van alle Belgische zeehavens samen voor de referteperiode minimum 60 miljoen ton bedraagt.

CAO -

De logistieke werknemers met veiligheidscertificaat: premie van 910,00 EUR (referteperiode 01.04.2020 tot 30.06.2020).

Enkel indien de totale verwerkte tonnenmaat van alle Belgische zeehavens samen voor de referteperiode minimum 60 miljoen ton bedraagt.


301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
CAO -

Toekenning ecocheques voor 72,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers in het statuut van vaklui en kraanman in vast dienstverband. Referteperiode van 01.05.2019 tot 30.04.2020. Deeltijdsen en in/uit dienst tijdens de referteperiode pro rata.

De nominale waarde bedraagt 6 EUR per ecocheque.

Vanaf 1 mei 2020 .


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,001299


310.00Paritair Comité voor de banken
CAO -

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers die op 01.07.2012 meer dan 15 EUR boven schaalloon worden betaald. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 2009-2010 mogen verrekend worden.

CAO -

Enkel voor werknemers die op 01.07.2012 minder dan 15 EUR boven schaalloon worden betaald: toekenning van bijkomende ecocheques voor een bedrag van 200,00 EUR te vermenigvuldigen met het resterende saldo van de verhoging van 15 EUR gedeeld door 15.

Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voorzien is in een gelijkwaardig voordeel. Recurrente voordelen ingevoerd in de periode 2009-2010 mogen verrekend worden.

CAO -

Eenmalige premie van 300 EUR bruto. Variabele (gemiddelde) toekenning mogelijk volgens de categorieën bepaald op ondernemingsniveau. Uitbetaling uiterlijk op 01.07.2020 aan de voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde duur. Werknemers met onvolledige prestaties tijdens de 12 maanden voor de uitbetaling: pro rata.

Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord is gesloten vóór 01.01.2020 over de toekenning van een netto-voordeel van 200 EUR (ecocheques of gelijkwaardig netto-voordeel) volgens dezelfde uitbetalingsmodaliteiten als de voornoemde bruto-premie.

IndexS

Vorige lonen x 1,0013


313.00Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 125,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 176,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 105,00 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Pro rata het aantal dagen. Deeltijdsen pro rata. Niet voor studenten. Niet van toepassing indien een nieuw evenwaardig voordeel is bepaald bij bedrijfsakkoord gesloten voor 01.07.2020.


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 31.03.2021.

Vanaf 1 juli 2020 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
CAO -

Enkel voor werknemers aangeworven vanaf 01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: dividendpremie van 495,00 EUR. Uitbetaling in juli 2020.

IndexS

Vorige lonen x 1,000371 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,078800

IndexS

Vorige lonen x 1,000371 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,078800


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Invoering vergoeding flexibele arbeidsorganisatie op de horeca-activiteiten in de maatwerkbedrijven.

Vanaf 1 januari 2020 .


327.01Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Invoering vergoeding flexibele arbeidsorganisatie op de horeca-activiteiten in de maatwerkbedrijven.

Vanaf 1 januari 2020 .


327.01Maatwerkbedrijven ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Invoering vergoeding flexibele arbeidsorganisatie op de horeca-activiteiten in de maatwerkbedrijven.

Vanaf 1 januari 2020 .


327.02Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Vanaf 13 maart 2020 .


327.03Beschutte werkplaatsen - Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Aanpassing aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid Corona.

Vanaf 1 mei 2020 .

CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid Corona.

Vanaf 15 maart 2020 .

CAO -

Aanvulling bij uitkeringen mutualiteit.

Vanaf 15 maart 2020 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 4 in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 331.00a): optrekking van de lonen met + 14,84 % van het positieve verschil (tussen de schaallonen van 331.00a en het gewaarborgd minimumloon van 331.00l). Van toepassing voor voorzieningen T2B -laagste trap 2- die subsidies ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang (voormalige kinderopvang onder toezicht 331.00h).


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 1,005

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van juli 2020.


341.00Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CAO -

Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid in de periode 01.03.2020 - 31.05.2020 voor de berekening van het bedrag van de eco-cheques.

Vanaf 1 juni 2020 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.