Feedback
ella

Index & loon juni 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex mei : 110,99
4 Maandelijks indexgemiddelde mei : 108,50
4 Maandelijks indexgemiddelde april-mei : 108,425
4 Maandelijks indexgemiddelde maart-april-mei : 108,313
Inflatie op jaarbasis ( mei 2021 / mei 2020 ) : 1,46
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde arbeiders.

Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021.

Uitbetaling tussen 15.06.2021 en 01.07.2021.

Vanaf 15 juni 2021 .


102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
IndexA

Vorige lonen x 1,01

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
CAO -

Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR.

Vanaf 1 juni 2021 .

IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2021

Vorige lonen x 1,001384 of basislonen 2019 x 1,0163934426


112.00Paritair Comité voor het garagebedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2021.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 juni 2021 .


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
IndexA

Vorige lonen x 1,005


116.00Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index minimum ploegenpremies.


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


116.00Vernis- en verfindustrie ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,001384 of basislonen 2019 x 1,0850


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde bedienden.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021.

Niet van toepassing indien omgezet uiterlijk op 31.10.2020 (nieuwe ondernemingen uiterlijk op 31.05.2021) in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 30 juni 2021 .

CAO -

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen en in/uit dienst tijdens de referteperiode pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 267,64 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2021.

NIET van toepassing:

- indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen op ondernemingsvlak worden toegekend;

- voor sectoren, met bedienden binnen PC 200 en die voor hun arbeiders een sectorale aanvullende pensioenregeling hebben, die de jaarlijkse premie hebben omgezet in een gelijkwaardige sectorale aanvullende pensioenregeling voor de bedienden bij specifieke CAO gesloten binnen PC 200 uiterlijk op 31.10.2015.


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexS

Vorige lonen x 1,0079


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Rijdend personeel dat in januari 2021 minimum 5 jaar ondernemingsanciënniteit heeft: toekenning ecocheques voor 125,00 EUR. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen prorata. Specifieke berekeningsmodaliteiten. Uitbetaling uiterlijk op 30.06.2021.

Vanaf 30 juni 2021 .


140.01Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Chauffeurs met minstens 5 jaar ondernemingsanciënniteit op 01.01.2021: toekenning ecocheques voor 125,00 EUR. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen prorata. Specifieke berekeningsmodaliteiten. Uitbetaling uiterlijk op 30.06.2021.

Vanaf 30 juni 2021 .


140.01Garagepersoneel ( Autobussen en autocars )
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.06.2021.

Vanaf 15 juni 2021 .


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2021.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

Vanaf 15 juni 2021 .


149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.06.2021.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

Vanaf 15 juni 2021 .


149.04Paritair Subcomité voor de metaalhandel
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2021.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 juni 2021 .


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor de periode 01/04/2021 tot 30/06/2021.

Vanaf 1 april 2021 .
2. Bedienden

200.00Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde bedienden.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021.

Niet van toepassing indien omgezet uiterlijk op 31.10.2020 (nieuwe ondernemingen uiterlijk op 31.05.2021) in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 30 juni 2021 .

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 267,64 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2021.

NIET van toepassing:

- indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen op ondernemingsvlak worden toegekend;

- voor sectoren, met bedienden binnen PC 200 en die voor hun arbeiders een sectorale aanvullende pensioenregeling hebben, die de jaarlijkse premie hebben omgezet in een gelijkwaardige sectorale aanvullende pensioenregeling voor de bedienden bij specifieke CAO gesloten binnen PC 200 uiterlijk op 31.10.2015.


201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
IndexA

Vorige lonen x 1,02


202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers tewerkgesteld vanaf 27 uur/week. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan de eendagscontracten.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.09.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2020 tot en met mei 2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2021.

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten voor 30.11.2005.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 268,04 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2020 tot mei 2021. Deeltijdsen pro rata.

Enkel voor de ondernemingen die deze premie niet omgezet hebben via een ondernemings-CAO gesloten vóór 31.10.2015.


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,02


207.00Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor functies opgenomen in de functieclassificatie.
3. Arbeiders en bedienden

306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Jaarlijks wederkerende premie onder de vorm van een netto voordeel van 100 EUR. Deeltijdsen pro rata, tenzij andere regels op ondernemingsniveau. Toekenning op uiterlijk 30 juni 2021. De werkgever communiceert uiterlijk 31.03.2021 over het gekozen netto voordeel. Bij gebrek aan netto voordeel kan de werkgever deze premie uitbetalen in een bedrag van 150 EUR bruto.


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in juni 2021.

Op ondernemingsniveau kan ten laatste op 30.04.2021 voorzien worden in een andere invulling van de koopkracht:

- verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques met 1 EUR/dag;

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering;

- invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan;

- loonsverhoging van 200 EUR per jaar;

- toekenning van een bruto premie van 200 EUR per jaar.


311.00Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers tewerkgesteld vanaf 27 uur/week. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan de eendagscontracten.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.09.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2020 tot en met mei 2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2021. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten voor 30.11.2005.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 265,30 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2020 tot mei 2021. Deeltijdsen pro rata.

Enkel voor ondernemingen die deze premie niet omgezet hebben via een ondernemings-CAO gesloten vóór 31.10.2015.


312.00Paritair Comité voor de warenhuizen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers tewerkgesteld vanaf 27 uur/week. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan de eendagscontracten.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.09.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 270,61 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2020 tot mei 2021. Deeltijdsen pro rata.

Enkel voor de ondernemingen die deze premie niet omgezet hebben via een ondernemings-CAO gesloten vóór 31.10.2015.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2020 tot en met mei 2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2021.

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten op uiterlijk 28.02.2006.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


315.01Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 154,90 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met volledige prestaties tijdens de referteperiode. Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Uitbetaling in de loop van juni 2021. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor leidinggevenden, kaderpersoneel en vertrouwenspersonen.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.11.2015, kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAOS

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 06.05.2021 (diensten voor gezinszorg):

• CAO-verhoging;

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

• Invoering nieuwe barema's B2B ter, B1B ter en B4 bis;

• Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.

Vanaf 1 maart 2021 .

CAO -

Aanpassing schaallonen D1 ingevolge CAO van 06.05.2021 (doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie; werknemers die prestaties leveren in het kader van tewerkstellings- of doorstromingsprogramma's):

• CAO-verhoging;

• Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

• Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage.

Vanaf 1 maart 2021 .


321.00Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80% deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan de deeltijdsen tussen de 60% en 80%.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan de deeltijdsen tussen de 50% en 60%.

Toekenning ecocheques voor 120,00 EUR aan de deeltijdsen tussen de 40% en 50%.

Toekenning ecocheques voor 90,00 EUR indien minder dan 40% tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.10.2009 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

Vanaf 30 juni 2021 .

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2021.

Een ondernemings-CAO kon ten laatste op 21.12.2015 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die op 01.10.2015 reeds maaltijdcheques hadden met een werkgeversbijdrage van minimaal 5,47 EUR konden er onder andere voor kiezen om de werkgeversbijdrage maaltijdcheque te verhogen met 1 EUR en een brutopremie van 74 EUR te betalen.

Niet van toepassing op studenten.


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,001384 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,085000

IndexS

Vorige lonen x 1,001384 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,085000


331.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAOA

IFIC: enkel voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Loonberekening op basis van IFIC barema’s voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt: retro-correctie vanaf 01.06.2021.

Nieuwe indiensten vanaf 04.02.2022 verlonen op basis van barema’s van IFIC.

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Vanaf 7 juni 2021 .


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden en arbeiders.

Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021.

Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in juni 2021 .

Ondernemingen die aan de arbeiders op 01.07.2017 reeds 250 EUR aan ecocheques toekenden, dienen het bedrag van 115 EUR om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. Omzetting via cao of akkoord met de overlegorganen of in overeenstemming met de werknemers.

Vanaf 30 juni 2021 .


341.00Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2020 tot 31.05.2021. Uitbetaling in juni 2021.

Niet van toepassing indien omgezet vóór 01.03.2016 (nieuwe ondernemingen opgericht na 01.03.2016: vóór 01.03 van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling zouden moeten doen) in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 30 juni 2021 .

CAO -

Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid in de periode van 01.06.2020 tot 31.05.2021 voor de berekening van het bedrag van de eco-cheques.
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.