Feedback
ella

Index & loon juni 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex mei : 110,10
4 Maandelijks indexgemiddelde mei : 107,84
4 Maandelijks indexgemiddelde april-mei : 107,790
4 Maandelijks indexgemiddelde maart-april-mei : 107,690
Inflatie op jaarbasis ( mei 2020 / mei 2019 ) : 0,48
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.03Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde arbeiders.

Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020.

Uitbetaling tussen 15.06.2020 en 01.07.2020.

Vanaf 15 juni 2020 .


102.05Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.11Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
CAO -

Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350,00 EUR per jaar.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR.

IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van juni 2020

Vorige lonen x 1,000928 of basislonen 2019 x 1,0102107728


112.00Paritair Comité voor het garagebedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2020.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 juni 2020 .


113.00Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht.

Vanaf 1 maart 2020 .


115.03Spiegelmakerij
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht tot 30 april 2020.

Vanaf 13 maart 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,000928 of basislonen 2019 x 1,0784


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
CAO -

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen en in/uit dienst tijdens de referteperiode pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die bij ondernemings-CAO voor een andere invulling dan ecocheques hebben gekozen.


140.01Speciale autobusdiensten - Bijzonder Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Rijdend personeel dat in januari 2020 minimum 5 jaar ondernemingsanciënniteit heeft: toekenning ecocheques voor 125,00 EUR. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen prorata. Specifieke berekeningsmodaliteiten. Uitbetaling uiterlijk op 30.06.2020.

Vanaf 30 juni 2020 .


140.01Autocars - Ongeregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Chauffeurs met minstens 5 jaar ondernemingsanciënniteit op 01.01.2020: toekenning ecocheques voor 125,00 EUR. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen prorata. Specifieke berekeningsmodaliteiten. Uitbetaling uiterlijk op 30.06.2020.

Vanaf 30 juni 2020 .


140.01Garagepersoneel ( Autobussen en autocars )
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling op 15.06.2020.

Vanaf 15 juni 2020 .


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2020.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling.

Vanaf 15 juni 2020 .


146.00Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
CAO -

Eenmalige koopkrachtpremie 240 EUR bruto voor de werknemers tewerkgesteld in de loop van 01.01.2019 - 31.12.2019. Uiterlijk juni 2020 te betalen.

Per begonnen maand tewerkstelling is er recht op 20 EUR/maand. Geen pro rata voor deeltijdse werknemers.

Niet verschuldigd indien de onderneming voor 01.06.2020 beslist de premie om te zetten in een gelijkwaardig voordeel voor 01.06.2020.


149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk
CAO -

Toekenning ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.12.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Betaling ten laatste op 15.06.2020.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 01.10.2011 kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die reeds een afwijking op het sectoraal systeem van ecocheques hebben, kunnen deze afwijking verlengen.

Vanaf 15 juni 2020 .


149.04Paritair Subcomité voor de metaalhandel
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling ten laatste op 15.06.2020.

Een ondernemings-CAO kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Vanaf 15 juni 2020 .
2. Bedienden

200.00Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde bedienden.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020.

Niet van toepassing indien omgezet uiterlijk op 31.10.2019 (nieuwe ondernemingen uiterlijk op 31.05.2020) in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 30 juni 2020 .

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 265,12 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2020.

NIET van toepassing:

- indien gelijkwaardige verhogingen en/of voordelen op ondernemingsvlak worden toegekend;

- voor sectoren, met bedienden binnen PC 200 en die voor hun arbeiders een sectorale aanvullende pensioenregeling hebben, die de jaarlijkse premie hebben omgezet in een gelijkwaardige sectorale aanvullende pensioenregeling voor de bedienden bij specifieke CAO gesloten binnen PC 200 uiterlijk op 31.10.2015.


202.00Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2019 tot en met mei 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2020.

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten voor 30.11.2005.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 265,39 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2019 tot mei 2020. Deeltijdsen pro rata.

Enkel voor de ondernemingen die deze premie niet omgezet hebben via een ondernemings-CAO gesloten vóór 31.10.2015.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers tewerkgesteld vanaf 27 uur/week. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan de eendagscontracten.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.09.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.


203.00Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven
CAO -

Eenmalige toekenning van een bijkomende koopkrachtverhoging ter waarde van 50 EUR netto aan alle werknemers die minstens 1 dag gewerkt hebben in 2019. In te vullen volgens de modaliteiten vast te stellen op ondernemingsniveau.

Toekenning van het voordeel voor het einde van juni.


227.00Paritair Comité voor de audiovisuele sector
IndexA

Vorige lonen x 1,02
3. Arbeiders en bedienden

306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
CAO -

Eenmalige premie onder de vorm van een netto voordeel van 200 EUR . Deeltijdsen pro rata, tenzij andere regels op ondernemingsniveau. Toekenning op uiterlijk 30 juni 2020. De werkgever communiceert uiterlijk 31.03.2020 over het gekozen netto voordeel. Bij gebrek aan netto voordeel kan de werkgever deze premie uitbetalen in een bedrag van 300 EUR bruto.

CAO -

Jaarlijks wederkerende premie onder de vorm van een netto voordeel van 100 EUR. Deeltijdsen pro rata, tenzij andere regels op ondernemingsniveau. Toekenning op uiterlijk 30 juni 2020. De werkgever communiceert uiterlijk 31.03.2020 over het gekozen netto voordeel. Bij gebrek aan netto voordeel kan de werkgever deze premie uitbetalen in een bedrag van 150 EUR bruto.


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in juni 2020.

Op ondernemingsniveau kan ten laatste op 30.04.2020 voorzien worden in een andere invulling van de koopkracht:

- verhoging van de bestaande regeling maaltijdcheques met 1 EUR/dag;

- invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering;

- invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan;

- loonsverhoging van 200 EUR per jaar;

- toekenning van een bruto premie van 200 EUR per jaar.

CAO -

Bijkomende toekenning van ecocheques van 50 EUR voor alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode 01.06.2019 - 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata. Toekenning in de loop van de maand juni 2020.

Deze ecocheques worden toegekend bovenop de ecocheques van 200 EUR die jaarlijks worden toegekend.


311.00Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers tewerkgesteld vanaf 27 uur/week. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan de eendagscontracten.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.09.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 265,30 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2019 tot mei 2020. Deeltijdsen pro rata.

Enkel voor ondernemingen die deze premie niet omgezet hebben via een ondernemings-CAO gesloten vóór 31.10.2015.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2019 tot en met mei 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2020. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten voor 30.11.2005.


312.00Paritair Comité voor de warenhuizen
CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 70 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2019 tot en met mei 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2020.

Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten op uiterlijk 28.02.2006.

CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers en deeltijdse werknemers tewerkgesteld vanaf 27 uur/week. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Deeltijdsen pro rata.

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan de eendagscontracten.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.09.2017 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 265,30 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van juni 2019 tot mei 2020. Deeltijdsen pro rata.

Enkel voor de ondernemingen die deze premie niet omgezet hebben via een ondernemings-CAO gesloten vóór 31.10.2015.


315.01Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 154,90 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met volledige prestaties tijdens de referteperiode. Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Uitbetaling in de loop van juni 2020. Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor leidinggevenden, kaderpersoneel en vertrouwenspersonen.

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.11.2015, kan voorzien in een andere invulling van de koopkracht.


321.00Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80% deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 200,00 EUR aan de deeltijdsen tussen de 60% en 80%.

Toekenning ecocheques voor 150,00 EUR aan de deeltijdsen tussen de 50% en 60%.

Toekenning ecocheques voor 120,00 EUR aan de deeltijdsen tussen de 40% en 50%.

Toekenning ecocheques voor 90,00 EUR indien minder dan 40% tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020.

Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.10.2009 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Niet van toepassing op studenten.

Vanaf 30 juni 2020 .

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van juni 2020.

Een ondernemings-CAO kon ten laatste op 21.12.2015 voorzien in een andere invulling van de koopkracht.

Ondernemingen die op 01.10.2015 reeds maaltijdcheques hadden met een werkgeversbijdrage van minimaal 5,47 EUR konden er onder andere voor kiezen om de werkgeversbijdrage maaltijdcheque te verhogen met 1 EUR en een brutopremie van 74 EUR te betalen.

Niet van toepassing op studenten.


322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAOA

CAO-verhoging : 0,8%

Vanaf 1 januari 2020 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,000928 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,078400

IndexS

Vorige lonen x 1,000928 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,078400


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden en arbeiders.

Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020.

Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in juni 2020 .

Ondernemingen die aan de arbeiders op 01.07.2017 reeds 250 EUR aan ecocheques toekenden, dienen het bedrag van 115 EUR om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. Omzetting via cao of akkoord met de overlegorganen of in overeenstemming met de werknemers.

Vanaf 30 juni 2020 .


341.00Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds en minstens 80 % deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Toekenning ecocheques voor 200 EUR aan deeltijdsen tussen de 60 % en 80 %.

Toekenning ecocheques voor 150 EUR aan deeltijdsen tussen de 50 % en 60 %.

Toekenning ecocheques voor 100 EUR indien minder dan halftijds tewerkgesteld.

Referteperiode van 01.06.2019 tot 31.05.2020. Uitbetaling in juni 2020.

Niet van toepassing indien omgezet vóór 01.03.2016 (nieuwe ondernemingen opgericht na 01.03.2016: vóór 01.03 van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling zouden moeten doen) in een gelijkwaardig voordeel.

Vanaf 30 juni 2020 .

CAO -

Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid, technische werkloosheid en economische werkloosheid in de periode 01.03.2020 - 31.05.2020 voor de berekening van het bedrag van de eco-cheques.

Vanaf 1 juni 2020 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.