Feedback
ella

Index & loon mei 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex april : 110,93
4 Maandelijks indexgemiddelde april : 108,35
4 Maandelijks indexgemiddelde maart-april : 108,220
4 Maandelijks indexgemiddelde februari-maart-april : 108,123
Inflatie op jaarbasis ( april 2021 / april 2020 ) : 1,23
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
IndexA

Vorige lonen x 1,0057


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van mei 2021

Vorige lonen x 1,002405 of basislonen 2019 x 1,0149882904


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Van 01.04.2021 tot 30.06.2021 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming (het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming).

Vanaf 1 april 2021 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,002405 of basislonen 2019 x 1,0835


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
CAO -

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.04.2020 tot 31.03.2021 . Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing op ondernemingen die vóór 31.01.2021 voor een ander voordeel dan ecocheques hebben gekozen.


139.00Binnenscheepvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


139.00Systeemvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


142.03Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
IndexA

Vorige lonen x 1,02
2. Bedienden

207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.04.2021 tot uiterlijk 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
IndexA

Vorige lonen x 1,0023


224.00Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferrometalen
IndexA

Vorige lonen x 1,0057
3. Arbeiders en bedienden

301.02Paritair Subcomité voor de haven van Gent
CAO -

Toekenning ecocheques voor 72,00 EUR aan voltijds tewerkgestelde werknemers in het statuut van vaklui en kraanman in vast dienstverband. Referteperiode van 01.05.2020 tot 30.04.2021. Deeltijdsen en in/uit dienst tijdens de referteperiode pro rata.

De nominale waarde bedraagt 6 EUR per ecocheque.

Vanaf 1 mei 2021 .


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 1,003891


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 1,0039


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,002405 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,083500

IndexS

Vorige lonen x 1,002405 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,083500


327.01Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
CAO -

Toekenning ecocheques voor 50,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.05.2020 tot 30.04.2021. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in de maand mei 2021 en uiterlijk vóór 20 mei 2021.

Op ondernemingsniveau kan dit voordeel omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel in maaltijdcheques.

Vanaf 20 mei 2021 .

CAO -

Toekenning bijkomende ecocheques voor 125,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.05.2020 tot 30.04.2021. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in de maand mei 2021 en uiterlijk vóór 20 mei 2021.

Op ondernemingsniveau kan dit voordeel omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel in maaltijdcheques.

Vanaf 20 mei 2021 .

CAO -

Toekenning ecocheques voor 75,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.05.2020 tot 30.04.2021. Deeltijdsen pro rata.

Uitbetaling in de maand mei 2021 en uiterlijk vóór 20 mei 2021.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau voor 15.05.2021 omgezet in een andere* koopkrachtversterkende maatregel met deze eenmalige middelen (300 EUR gespreid over maximum 4 jaar).

*In de ondernemingen die hebben besloten tot de toekenning van consumptie-cheques (max. 300 EUR). Referteperiode van 01.05.2020 tot 30.04.2021. Deeltijdsen pro rata. Uiterlijk in mei 2021.

Vanaf 20 mei 2021 .


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

IFIC- tweede en laatste fase voor de vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren:

100% IFIC-barema's voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen.

Loonberekening op basis van een looncorrectie voor de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, gelijktijdig met het loon van de maand juli 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


330.04Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (palliatieve MBE) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAO -

Invoering IFIC-barema's (ten vroegste vanaf 1 april 2021).

Loonberekening op basis van een looncorrectie voor de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021 (voor zover werknemer nog in dienst is op 17 mei 2021), gelijktijdig met het loon van de maand juli 2021.

Vanaf 1 april 2021 .

CAO -

De werkgevers en de werknemers van de volgende inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd:

-de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg;

-de netwerken palliatieve zorgen.

Invoering nieuwe sectorale functieclassificatie (de IFIC-functieclassificatie).

Op 17 mei 2021 communiceert de werkgever schriftelijk zijn definitieve toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan de individuele werknemers (bestaande werknemers in dienst op 16 mei 2021).

Vanaf 25 februari 2021 .


331.00Diensten voor onthaalouders ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAOS

Loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de kinderbegeleiders in de gezinsopvang-werknemers binnen dit project. Verhoging minimumloon en maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding verbonden aan de huisarbeid. (CAO 20.10.2021)

Vanaf 1 mei 2021 .


331.00Buitenschoolse kinderopvang ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAOR

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO 20.10.2021 in uitvoering van VIA6:

CAO-verhoging (t.e.m. 24 jaar met 1,70%, vanaf 25 jaar met variabel percentage) voor de coördinatoren en andere functies van de initiatieven voor buitenschoolse (kinder)opvang (ongeacht de anciënniteit), voor de reële lonen.

NIET van toepassing voor de kinderbegeleiders.

Vanaf 1 mei 2021 .

CAO -

Aanpassing barema B2A.

ENKEL van toepassing voor de kinderbegeleiders.

Vanaf 1 mei 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAOS

Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 5 – BIJLAGE 2 - in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 331.00l): aanpassing van de schaallonen in uitvoering van VIA6 én rekening houdend met de gefaseerde invoering (= 55,53%).

Van toepassing voor voorzieningen T2B -laagste trap 2- die subsidies ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang (voormalige kinderopvang onder toezicht 331.00h).

(fase 5 – bijlage 2 VIA6- rekening houdend met eindejaarspremie EP 2020)

Vanaf 1 mei 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Aanpassing schaallonen ingevolge CAO van 20.10.2021:

-CAO-verhoging;

-Verlenging van de baremieke anciënniteit tot 35 jaar;

-Schrapping/integratie van de haard- en standplaatstoelage;

-Aanpassing van het gewaarborgd minimumloon.

Vanaf 1 mei 2021 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.