Feedback
ella

Index & loon april 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex maart : 110,56
4 Maandelijks indexgemiddelde maart : 108,09
4 Maandelijks indexgemiddelde februari-maart : 108,010
4 Maandelijks indexgemiddelde januari-februari-maart : 107,960
Inflatie op jaarbasis ( maart 2021 / maart 2020 ) : 0,89
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2021

Vorige lonen x 1,001482 of basislonen 2019 x 1,0125526932


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0001


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Van 01.04.2021 tot 30.06.2021 worden de dagen tijdelijke werkloosheid niet aangerekend op de “pool” per onderneming (het aantal uit te keren bestaanszekerheidsvergoedingen per onderneming).

Vanaf 1 april 2021 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,001482 of basislonen 2019 x 1,0809


120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
IndexA

Vorige lonen x 1,0056


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
IndexM

Ingevolge CAO 12.06.2014 wordt de negatieve index niet toegepast op de lonen, maar verrekend bij de volgende indexaanpassing.

Index -

Index loontoeslag petrochemie.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
IndexS

Negatieve index. Ingevolge CAO 27/06/2019 wordt de negatieve index niet toegepast.


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
IndexM

Negatieve index. Ingevolge CAO 27.10.2011 wordt de negatieve index niet toegepast.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
IndexA

Negatieve index. Ingevolge CAO 27/06/2019 wordt de negatieve index niet toegepast.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
CAO -

Uitbreiding bevoegdheid PC 126 met de bedienden (overgang van PC 200)


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
IndexA

Vorige lonen x 1,0005

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van april 2021.

CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot 30.06.2021.


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0005

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2021.


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0005

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2021.


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
IndexA

Vorige lonen x 1,0005

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2021.


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
IndexA

Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten): vorige ARAB-vergoeding x 1,02 en vorige lonen x 1,02


140.03Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
CAO -

Berekening studenten mailhousing, koerierdiensten (klasse 2 niet rijdend personeel)

Vanaf 1 januari 2021 .


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
CAO -

Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150,00 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata.

IndexA

Vorige lonen x 1,002225


144.00Paritair Comité voor de landbouw
IndexP

Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0001

De lonen blijven ongewijzigd.


148.00Paritair Comité voor het bont en kleinvel
IndexA

Vorige lonen x 1,0001

Dezelfde coefficient geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor de periode 01/04/2021 tot 30/06/2021.

Vanaf 1 april 2021 .
2. Bedienden

201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR.

Referteperiode van 01.04.2020 tot 31.03.2021. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

CAOA

GGMMI : afschaffing leeftijdsdegressiviteit met uitzondering van studenten.

Vanaf 17 december 2020 .


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR.

Referteperiode van 01.04.2020 tot 31.03.2021. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.

CAOA

GGMMI : afschaffing leeftijdsdegressiviteit met uitzondering van studenten

Vanaf 17 december 2020 .


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.04.2021 tot uiterlijk 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 30.06.2021.

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.


215.00Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
IndexM

Vorige lonen x 1,0001


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 268,46 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.04.2020 tot 31.03.2021. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in april 2021.

NIET van toepassing indien volgende koopkrachtverhoging op ondernemingsniveau werd toegekend:

- invoering of verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,60 EUR indien de werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 maximaal 5,31 EUR bedroeg, of

- verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR indien de werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 lag tussen 5,31 EUR tot en met 5,91 EUR en de toekenning van een brutopremie van 75,17 EUR.


219.00Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
IndexA

Vorige lonen x 1,0056
3. Arbeiders en bedienden

304.00Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
CAO -

Invoering studentenloon (Nederlands taalgebied).

Vanaf 1 juli 2017 .


313.00Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten
IndexA

Vorige lonen x 1,02


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 30.06.2021.

Vanaf 1 april 2021 .


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht Corona : 01.01.2021-31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


318.01Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 1 maart 2021 .


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Te betalen uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 31 maart 2021 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,001482 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,080900

IndexS

Vorige lonen x 1,001482 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,080900


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

IFIC- tweede en laatste fase voor de vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren:

100% IFIC-barema's voor werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen.

Loonberekening op basis van een looncorrectie voor de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, gelijktijdig met het loon van de maand juli 2021.

Vanaf 1 april 2021 .

CAO -

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Toekenning van een VIA6 opstap (een IFIC opstap) van 900 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021 (maximum 300 EUR per maand). Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De werknemers die in kader van IFIC kozen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden (niet-instappers), hebben recht op het volledige bedrag.

De werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen en recht hebben op een looncorrectie voor de maanden gelegen in de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, hebben recht op een gedeeltelijke premie:

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE < VIA6 OPSTAP KRIJGEN AANVULLING TOT VIA6 OPSTAP:

a) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE > OF = AAN VIA 6 OPSTAP KRIJGEN GEEN PREMIE:

b) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

c) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


330.04Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (palliatieve MBE) ( Paritair subcomité voor de residuaire instellingen )
CAO -

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Toekenning van een VIA6 opstap (een IFIC opstap) van 900 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021 (maximum 300 EUR per maand). Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De werknemers die in kader van IFIC kozen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden (niet-instappers), hebben recht op het volledige bedrag.

De werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen en recht hebben op een looncorrectie voor de maanden gelegen in de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, hebben recht op een gedeeltelijke premie:

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE < VIA6 OPSTAP KRIJGEN AANVULLING TOT VIA6 OPSTAP:

a) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE > OF = AAN VIA 6 OPSTAP KRIJGEN GEEN PREMIE:

b) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

c) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

Vanaf 1 april 2021 .

CAO -

Invoering IFIC-barema's (ten vroegste vanaf 1 april 2021).

Loonberekening op basis van een looncorrectie voor de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021 (voor zover werknemer nog in dienst is op 17 mei 2021), gelijktijdig met het loon van de maand juli 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


330.04 ( )
CAO -

Niet van toepassing op leidinggevend personeel en artsen.

Toekenning van een VIA6 opstap (een IFIC opstap) van 900 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 01.04.2021 tot en met 30.06.2021 (maximum 300 EUR per maand). Deeltijdsen pro rata.

Niet van toepassing voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021.

De werknemers die in kader van IFIC kozen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden (niet-instappers), hebben recht op het volledige bedrag.

De werknemers die in IFIC zijn ingestapt/hebben gekozen en recht hebben op een looncorrectie voor de maanden gelegen in de periode tussen 01.04.2021 en 30.06.2021, hebben recht op een gedeeltelijke premie:

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE < VIA6 OPSTAP KRIJGEN AANVULLING TOT VIA6 OPSTAP:

a) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

WERKNEMERS MET LOONCORRECTIE > OF = AAN VIA 6 OPSTAP KRIJGEN GEEN PREMIE:

b) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

c) indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021.

Vanaf 1 april 2021 .


331.00Diensten voor onthaalouders ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Het proefproject werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang wordt verlengd met 2 jaar. Voor bepaalde duur: tot 31 maart 2023.

Vanaf 1 april 2021 .


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Toepassing bijzondere CAO 22.12.2014 (fase 5 -bijlage 1- in de harmonisering van de loonbarema's tot op het niveau van PC 331.00a): optrekking van de lonen met + 14,84 % van het positieve verschil (tussen de schaallonen van 331.00a en het gewaarborgd minimumloon van 331.00l). Van toepassing voor voorzieningen T2B -laagste trap 2- die subsidies ontvangen voor inkomenstarief voor groepsopvang (voormalige kinderopvang onder toezicht 331.00h).

Vanaf 1 april 2021 .


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: toekenning van een aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk 31 maart 2021.

Vanaf 1 maart 2021 .


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 1,001

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van april 2021.
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.