Feedback
ella

Index & loon april 2020

Basis 2013
Gezondheidsindex maart : 109,96
4 Maandelijks indexgemiddelde maart : 107,49
4 Maandelijks indexgemiddelde februari-maart : 107,370
4 Maandelijks indexgemiddelde januari-februari-maart : 107,260
Inflatie op jaarbasis ( maart 2020 / maart 2019 ) : 0,62
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

1. Arbeiders

102.01Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Ondernemingen in de provincie Luik ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,01


102.04Andere ondernemingen ( Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant )
IndexA

Vorige lonen x 1,01

CAO -

Aanpassing ploegenpremies ingevolge CAO 13.10.2020.

Vanaf 1 april 2020 .


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
IndexA

Vorige lonen x 1,01

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).

Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van april 2020

Vorige lonen x 1,002238 of basislonen 2019 x 1,0069320843

CAO -

Toekenning geschenkencheque van 40,00 EUR.

Vanaf 1 juli 2019 .

CAO -

Toekenning ecocheques voor 40,00 EUR.

Vanaf 1 juli 2019 .

CAO -

Vergoeding kost eigen aan de werkgever 350,00 EUR per jaar.

Vanaf 1 juni 2019 .

CAO -

Toekenning ecocheques voor 210,00 EUR.

Vanaf 1 juni 2019 .


109.00Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0039


114.00Paritair Comité voor de steenbakkerij
IndexA

Vorige lonen x 1,005


115.00Paritair Comité voor het glasbedrijf
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht .

Vanaf 13 maart 2020 .


115.09Aanvullend P.C. Glas
CAO -

Tijdelijke uitbreiding toekenning bestaanszekerheidsvergoeding ook voor tijdelijke werkloosheid overmacht .

Vanaf 13 maart 2020 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,002238 of basislonen 2019 x 1,0749


120.00Paritair Comité voor de textielnijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vanaf de eerste betaaldag na 9 april 2020.

CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Tijdelijke verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 2 EUR:

- Periode van 13.03.2020 - 14.05.2020

- Indien max. nominale waarde (8 EUR) bereikt : toekenning brutopremie 2 EUR/gewerkte dag

- Indien slechts gedeeltelijk ruimte verhoging maaltijdcheque : aanvulling maaltijdcheque tot max. nominale waarde (8 EUR) + saldo onder vorm van premie per gewerkte dag.

- Terugvordering verhoging maaltijdcheque en eventuele premie bij Sociaal Fonds.

Vanaf 13 maart 2020 .


120.01Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vanaf de eerste loonuitbetaling van april 2020.


120.03Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen
IndexA

Vorige lonen x 1,0065


121.00Paritair Comité voor de schoonmaak
Index -

Indexatie dagvergoeding dienstreizen.


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

IndexM

Vorige lonen x 1,0030425

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2020.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
IndexS

Vorige lonen x 1,0029


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
IndexM

Vorige lonen x 1,0029

Te berekenen op het vorig schaalloon van de geschoolde of de meer dan geschoolde. De andere schaallonen en de reële lonen stijgen met eenzelfde bedrag.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
IndexA

Vorige lonen x 1,0029

Vanaf de eerste werkdag van april 2020.


126.00Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
IndexM

Vorige lonen x 1,0078

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
IndexA

Vorige lonen x 1,0043

Dezelfde coëfficiënt geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever). Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van april 2020

CAO -

Tijdelijke uitbreiding toepassingsgebied bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid overmacht naar aanleiding van het coronavirus.

Vanaf 1 maart 2020 .


132.00Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
IndexA

Vorige lonen x 1,0082

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2020.


133.00Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2020.


133.02Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2020.


133.03Ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen
IndexA

Vorige lonen x 1,0043

Vanaf de eerste betaalperiode van april 2020.


139.00Binnenscheepvaart ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
CAO -

Geregeld vervoer van passagiers over Belgische binnenwateren:

aanpassing schaallonen en ploegenpremie ingevolge CAO 03.10.2019.

Vanaf 1 januari 2019 .


140.00Rijdend personeel - Verhuur van voertuigen met chauffeur (niet taxidiensten) ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid.

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


140.00Garagepersoneel ( Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek )
CAO -

Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid.

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


140.01Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.01Opérateur de Transport en Wallonie (OTW) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet voor het garagepersoneel.


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
CAO -

Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid.

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


140.02Garagepersoneel ( Taxi's )
CAO -

Tijdelijke verhoging aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid.

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid corona.

Vanaf 1 maart 2020 .


143.00Paritair Comité voor de zeevisserij
CAO -

Sector pakhuizen: jaarlijkse brutopremie van 150,00 EUR. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere regeling voorziet. Deeltijdsen pro rata.

IndexA

Vorige lonen x 1,006838


144.00Paritair Comité voor de landbouw
IndexP

Vlasteelt, hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of hennep: vorige lonen x 1,0039


146.00Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,0078

Vanaf de eerste werkdag van april 2020.

CAOA

CAO-verhoging : 1,1%

Vanaf 1 januari 2020 .


148.00Paritair Comité voor het bont en kleinvel
IndexA

Vorige lonen x 1,0039


152.01Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


152.02Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Invoering aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid voor de periode 17/3/2020 tot 30/6/2020.

Vanaf 17 maart 2020 .

CAOA

CAO-verhoging 0,89 %

Vanaf 1 januari 2020 .
2. Bedienden

201.00Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR.

Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.


202.01Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers.

In de vorm van ecocheques van 250 EUR of een jaarlijkse bruto premie van 188 EUR.

Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020. Deeltijdsen pro rata.

Niet voor studenten.

Ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging kunnen een ondernemingseigen regeling afspreken.


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid Coronavirus.

Vanaf 1 maart 2020 .


214.00Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Enkel voor bedienden met een geclassificeerde functie.

CAO -

Invoer aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - Coronavirus

Vanaf 13 maart 2020 .

CAO -

Tijdelijke verhoging werkgeversaandeel maaltijdcheque met 2 EUR:

- Periode van 13.03.2020 - 14.05.2020

- Indien max. nominale waarde (8 EUR) bereikt : toekenning brutopremie 2 EUR/gewerkte dag

- Indien slechts gedeeltelijk ruimte verhoging maaltijdcheque : aanvulling maaltijdcheque tot max. nominale waarde (8 EUR) + saldo onder vorm van premie per gewerkte dag.

- Terugvordering verhoging maaltijdcheque en eventuele premie bij Sociaal Fonds.

Vanaf 13 maart 2020 .


215.00Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf
IndexM

Vorige lonen x 1,0039


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 266,97 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.04.2019 tot 31.03.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling in april 2020.

NIET van toepassing indien volgende koopkrachtverhoging op ondernemingsniveau werd toegekend:

- invoering of verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1,60 EUR indien de werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 maximaal 5,31 EUR bedroeg, of

- verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 1 EUR indien de werkgeversbijdrage vóór 08.04.2016 lag tussen 5,31 EUR tot en met 5,91 EUR en de toekenning van een brutopremie van 74,75 EUR.


219.00Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing
IndexA

Vorige lonen x 1,0091


225.00Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
IndexA

Vorige lonen x 1,02


225.01Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02
3. Arbeiders en bedienden

302.00Forfaitaire daglonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
IndexS

Werknemers die met fooien of bedieningsgeld worden bezoldigd in het hotelbedrijf: indexatie forfaitaire daglonen.


304.00Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Dezelfde coefficient geldt voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (gedeelte werkgever).


316.00Paritair Comité voor de koopvaardij
CAOA

CAO-verhoging 1,1%

Vanaf 1 januari 2020 .


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.01Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.


318.01Waalse Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

CAO -

Als gevolg van de wijziging van het statuut van arbeider naar bediende voor schaal 4 wordt vanaf 1 april 2020 een maandloon opgenomen.


318.01Franse Gemeenschapscommissie en/of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.01Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index vergoeding voor onderhoud werkkledij.

IndexA

Vorige lonen x 1,02


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Verhoging barema B1B bis (begeleidend personeel en omkaderingspersoneel) en barema B2B bis (verzorgend personeel).

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index kampvergoeding.


319.00Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7410


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,3728


319.01Bijzondere jeugdbijstand ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,3728


319.01Algemeen welzijnswerk : thuislozenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,3728


319.01Gehandicaptenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,3728


319.01Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en Centra voor integrale gezinszorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,3728


319.02Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Index -

Index kampvergoeding.

IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7410


319.02Waalse Gewest: Gehandicaptenzorg ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7410

Index -

Index kampvergoeding.


319.02Jeugdbijstand en opvangdiensten gespecialiseerd in la Petite Enfance ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
Index -

Index kampvergoeding.

Index -

Index gewaarborgd minimumloon evenals de bijzondere jaarlijkse toelage.

IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,0200


319.02Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7410

Index -

Index kampvergoeding.


319.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
IndexS

Vorige lonen x 1,02 of basislonen x 1,7410

Index -

Index kampvergoeding.


320.00Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen
CAO -

Er werd beslist in het PC 320 om de CAO-verhoging 0,2% (A) niet toe te passen op 01.04.2020 omdat er een sectoraal akkoord bereikt wordt over de besteding van de 0,2% in de tweede pensioenpijler.

Vanaf 1 april 2020 .


322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAO -

Toekenning eenmalige geschenk(cheque), ter gelegenheid van Nieuwjaar, van 20 EUR aan:

- iedere werknemer die minstens 1u prestaties geleverd heeft in het 4e kwartaal 2019,

- EN in dienst is op 30.04.2020 of het moment van toekenning.

Toekenning uiterlijk 30 april 2020, tenzij er in de onderneming andere praktijken bestaan, waarbij de cheques uiterlijk 31 december 2020 toegekend zal worden.

Vanaf 1 april 2020 .


323.00Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
CAO -

Invoering aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bij arbeiders en bedienden.

Vanaf 16 maart 2020 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 1,002238 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,074900

IndexS

Vorige lonen x 1,002238 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,074900


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
Index -

Omkaderingspersoneel: index kledijvergoeding.

IndexA

Omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid: vorige lonen x 1,02

IndexR

Doelgroepwerknemers indien geen toepassing van het GMMI: vorige lonen x 1,02


328.02Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest
CAOS

Opérateur de Transport de Wallonië: CAO-verhoging 0,44%

Vanaf 1 januari 2020 .


329.00Paritair Comité voor de socio-culturele sector
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Sociaal-cultureel werk ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Maatschappelijk opbouwwerk ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Integratiecentra ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Cultuurspreiding ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Milieusector ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.01Sportfederaties ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Franstalige Gemeenschap : Productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, centra voor permanente vorming, sportfederaties, PointCulture, jongerenorganisaties, lokale televisiestations, centra voor expressie en creativiteit, coördinatie van de huiswerkhulp, projecten van buitenschoolse opvang ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Brussel : Organismes d'insertion socioprofessionnelle erkend door de Franse Gemeenschapscommissie ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Index -

Index haard- en standplaatsvergoeding.


329.02Waalse Gewest : Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère et Missions Régionales pour l'Emploi ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Waalse Gewest : Centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle erkend door l'AVIQ (voorheen AWIPH) ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.02Sportcentra met hoofdkantoor in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de Franstalige taalrol en die niet onder 329.02a, 329.02b, 329.02c, 329.02d en 329.02e toebehoren ( Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


329.03Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Preventieve gezondheidszorg (en archief gesubsidieerde kinderopvang) ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
Index -

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

Index -

Index haard- en standplaatsvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,02

Basislonen x 1,3728


331.00 Centra voor geestelijke gezondheidszorg ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Vorige basislonen x 1,7410


331.00Diensten voor onthaalouders ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexS

Vorige minimumloon x 1,02 (barema van de kinderbegeleider in de gezinsopvang-werknemer binnen dit project).


331.00Centra voor ontwikkelingsstoornissen ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Centra voor tele-onthaal ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Vertrouwenscentra kindermishandeling ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02


331.00Buitenschoolse kinderopvang ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexR

Vorige lonen x 1,02

(voor de coördinatoren in de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang).


331.00Vergunde kinderopvang trap 1 en trap 2B ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Trap 2B laagste: vorige lonen x 1,02 of vorige basislonen x 1,3728.


331.00Vergunde kinderopvang trap 2A en trap 3 ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Trap 2A hoogste: vorige GMMI x 1,02

IndexA

Trap 2A hoogste: vorige lonen x 1,02


331.00 Gezondheidspromotie en preventie ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Basislonen x 1,3728

IndexA

Index weddesupplement zaterdagprestaties.

IndexA

Index haard- en standplaatsvergoeding.


332.00Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
IndexS

Vorige lonen x 1,02


333.00Paritair Comité voor toeristische attracties
CAO -

Aanpassing jongerenbarema's..

Vanaf 1 februari 2020 .


337.00Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
IndexA

Vorige lonen x 1,02

Niet van toepassing voor de mutualiteiten, de vrije universiteiten en de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget. Niet van toepassing indien een minstens evenwaardig indexsysteem bestaat in de onderneming volgens bedrijfscao, arbeidsreglement of gebruik.


339.00Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting
IndexA

Vorige lonen x 1,02


339.01Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


339.02Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


339.03Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
IndexA

Vorige lonen x 1,02


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 1,004

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van april 2020.
4. Andere (GMMI, overheid, ...)

OverheidS

Mechanisme wet van 1 maart 1977. Vorige lonen x 1,02
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.