Feedback
ella

Index & loon februari 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex januari : 110,35
4 Maandelijks indexgemiddelde januari : 107,86
4 Maandelijks indexgemiddelde december-januari : 107,790
4 Maandelijks indexgemiddelde november-december-januari : 107,793
Inflatie op jaarbasis ( januari 2021 / januari 2020 ) : 0,26
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van februari 2021

Vorige lonen x 1,001300 of basislonen 2019 x 1,0103981265


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 januari 2021 .


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 januari 2021 .


112.00Paritair Comité voor het garagebedrijf
IndexP

Vorige lonen x 1,0077

Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 1,001300 of basislonen 2019 x 1,0786


140.01Garagepersoneel ( Autobussen en autocars )
IndexP

Vorige lonen x 1,0077

Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.


140.05Garagepersoneel ( Paritair Subcomité voor de verhuizing )
IndexP

Vorige lonen x 1,0077

Ook voor het garagepersoneel van PC 140.01 en PC 140.05.


149.01Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
Index -

Vorige mobiliteitsvergoedingen x 1,0077.


149.02Paritair Subcomité voor het koetswerk
IndexP

Vorige lonen x 1,0077


149.03Paritair Subcomité voor de edele metalen
IndexP

Vorige lonen x 1,0077


149.04Paritair Subcomité voor de metaalhandel
IndexP

Vorige lonen x 1,0077
2. Bedienden

207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.01.2021 tot uiterlijk 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 januari 2021 .


223.00Nationaal Paritair Comité voor de sport
CAO -

Uitbetaling anciënniteitspremie voor de betaalde voetbalspeler (enkel voor leden aangesloten bij Pro League) en de betaalde voetbaltrainer.
3. Arbeiders en bedienden

301.05Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort
CAO -

Invoering anciënniteitspremie.

Vanaf 1 januari 2021 .


319.00Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
CAO -

Verhoging bedrag eindejaarspremie voor 2020 van 267,09 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


322.00Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAO -

Invoering pensioenpremie PC 120.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.01 (textielnijverheid Verviers) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 214.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 214.00 (textielnijverheid bedienden) een premie van 0,68 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 120.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.00 (textielnijverheid arbeiders) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 302: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 302 (hotelbedrijf) een premie van 0,73% (indien arbeider) en van 0,75% (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC's 111.01 en 111.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC's 111.01 en 111.02 (metaalverwerking) een premie van 1,58 % (in de Vlaamse provincies, evenals de ondernemingen Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) en 1,45 % (in de Waalse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de onderneming Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.05: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.05 (verhuizing) een premie van 0,56 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 111.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 111.03 (ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren) een premie van 1,58 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 142.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 142.01 (terugwinning van metalen) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 116.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 116.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 326: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 326 (gas- en elektriciteitsbedrijf) een premie van 1,79 % (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de afdeling 133.03 (sigaren en sigarillo's) een premie van 2,03 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.01 (autobussen en autocars) een premie van 0,49 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) een premie van 1,11 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 304: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 304 (vermakelijkheidsbedrijf) een premie van 0,99 % (indien arbeider) en van 1,03 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 220: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 220 (voedingsnijverheid) een premie van 0,79 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 324: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 324 (diamantnijverheid en -handel) een premie van 1,98 % (indien arbeider) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 106.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 (betonindustrie) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 112.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 112.00 (garagebedrijf) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 117.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 117.00 (petroleumnijverheid en -handel) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 118 (voedingsnijverheid) een premie van 1,09% van zijn brutoloon. Voor de bedrijven die beslist hebben de verhoogde bijdrage toe te passen: 1,39 % van het brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 124.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 124.00 (bouwnijverheid) een premie van 0,16 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 121.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 121.00 (schoonmaak) een premie van 1,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 126.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 126.00 (stoffering en houtbewerking) een premie van 0,45 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 127.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 127.00 (handel in brandstoffen) een premie van 1,98 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 130.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 130.00 (drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf) een premie van 0,35 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 132.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 132.00 (technische land- en tuinbouwwerken) een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder afdeling 133.02 (rook-, pruim- en snuiftabak) een premie van 2,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.04 (de grondafhandeling op luchthavens) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 143.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 143.00 (zeevisserij) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.01 (elektriciens: installatie en distributie) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 144.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 144.00 een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 145: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 145 (tuinbouwbedrijf) een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.02 (koetswerk) een premie van 1,45 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.03 (edele metalen) een premie van 0,70 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.04 (metaalhandel) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 207.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 207.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,63 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 209: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 209 (metaalfabrikatennijverheid) een premie van 1,34 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 216: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 216 (notarisbedienden) een premie van 3,56 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 226: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 226 (internationale handel, het vervoer en de logistiek) een premie van 0,60 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 320: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 320 (begrafenisondernemingen) een premie van 0,20 % (indien arbeider) en van 0,20 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 323: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 323 (beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden) een premie van 1,98 % (indien arbeider) en van 2,05 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 317: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 317 (bewakings- en/of toezichtsdiensten) een premie van 0,40 % (indien arbeider) en van 0,41 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
CAO -

Enkel voor werknemers aangeworven voor 01.01.2002 die gebaremiseerd zijn: jaarlijkse premie van 1.192,99 EUR (samenvoeging van de maandelijkse toelage, vorst- en productiviteitspremie). Uitbetaling met het loon van februari 2021.

IndexS

Vorige lonen x 1,001300 of basislonen januari 2021 (nieuwe statuten) x 1,078600

IndexS

Vorige lonen x 1,001300 of basislonen januari 2021 (waarborgCAO) x 1,078600


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
CAO -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenlevingsopbouw: middelen 2020 door de werkgevers te verdelen in 2021.

Vanaf 1 januari 2020 .


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Corona - tweede golf: aanmoedigingspremie voor het ziekenhuispersoneel van 985 EUR bruto.

Referteperiode 01.09.2020 - 30.11.2020. Uitbetaling voor 31.12.2020.

(KB 14/12/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25/04/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen)

Vanaf 1 december 2020 .


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap):

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en de netwerken palliatieve zorg:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.04 ( )
CAO -

De werkgevers en de werknemers van de volgende inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd:

-de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg;

-de netwerken palliatieve zorgen.

Invoering nieuwe sectorale functieclassificatie (de IFIC-functieclassificatie).

Op 17 mei 2021 communiceert de werkgever schriftelijk zijn definitieve toewijzing van de sectorale referentiefuncties aan de individuele werknemers (bestaande werknemers in dienst op 16 mei 2021).

Vanaf 25 februari 2021 .


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAO -

De centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de eerstelijnszones en de zorgraden; de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie, met uitzondering van de ziekenfondsen.

Eenmalige premie VIA 6 van 250 EUR bruto.

Te betalen in februari 2022.

Pro rata jobtime en referteperiode kalenderjaar 2021.

Vanaf 28 februari 2021 .

CAO -

Organisatoren van buitenschoolse opvang; organisatoren van buitenschoolse opvang die een attest van toezicht hebben van de Vlaamse Gemeenschap; organisatoren van kinderopvang van baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap; diensten voor thuisopvang van zieke kinderen.

Eenmalige premie VIA 6 van 190 EUR bruto.

Te betalen in februari 2022.

Pro rata jobtime en referteperiode 2021.

Vanaf 28 februari 2021 .

CAO -

Diensten en organisaties (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummers 713 tot en met 722): de centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie:

toekenning éénmalige premie van 301,35 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling tijdens 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van januari 2021.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest (COCOF): Centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor teleonthaal, de actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten die erkend en gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jaarlijkse index voor het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage. Bedrag voor 2020 is 894,6783 EUR (nl. 389,7423 EUR + 161,40 EUR + 343,536 EUR) + éénmalige verhoging voor 2020 van 76,46 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.