Feedback
ella

Index & loon januari 2021

Basis 2013
Gezondheidsindex december : 109,88
4 Maandelijks indexgemiddelde december : 107,72
4 Maandelijks indexgemiddelde november-december : 107,760
4 Maandelijks indexgemiddelde oktober-november-december : 107,793
Inflatie op jaarbasis ( december 2020 / december 2019 ) : 0,41
Betekenis van de gebruikte codering
A= De aanpassing geldt voor de schaallonen en voor de reële lonen.
M= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon. Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden.
R= De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen. De schaallonen wijzigen niet.
S= De aanpassing geldt enkel voor de schaallonen. Zij geldt niet voor de reële lonen die hoger zijn dan de nieuwe schaallonen.
P= De aanpassing wordt berekend op het schaalloon aan spanning 100. De overige schaallonen worden aangepast in functie van hun onderlinge loonspanning. De aanpassing geldt ook voor de reële lonen, echter zonder met die loonspanning rekening te houden.

Inhoud

1. Arbeiders
2. Bedienden
3. Arbeiders en bedienden

1. Arbeiders

100.00Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
CAOR

Enkel voor arbeiders van ondernemingen zonder eigen indexsysteem en wiens uurloon hoger is dan het sectorale minimumuurloon: CAO-verhoging van het uurloon (referentie 31.12.2019) met 1,44 %

Verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in 2020 op ondernemingsniveau zijn toegekend (uitgezonderd bonussen CAO nr.90 en automatische loonsverhogingen door toepassing van een ondernemingsbarema).

De sectorale CAO-verhoging van de reële lonen per 01.01.2020 mag evenwel niet verrekend worden.


102.07Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik
Index -

Index kwartaalpremie (eindejaarspremie).

Negatieve index.


105.00Paritair Comité voor de non-ferrometalen
CAO -

Jaarlijks wederkerende nettopremie van 355,23 EUR te storten vanaf januari in een verzekeringsstelsel op ondernemingsniveau. Besteding volgens bedrijfsakkoorden gesloten uiterlijk 31.12.2024.

CAO -

Jaarlijks wederkerende premie van 205,62 EUR of 1,2 % van het individuele brutoloon aan 100 % (waarvan 0,3% van het individuele brutoloon aan 100 % in een ondernemingscao voor 31.12.2015 kan besteed worden aan een gelijkwaardige andere verzekering), te storten vanaf 1 januari 2021 in een verzekeringsstelsel op ondernemingsniveau. Besteding volgens bedrijfsakkoorden gesloten uiterlijk 31.12.2024.


106.01Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
IndexS

Vanaf de eerste dag van de eerste betaalperiode van januari 2021

Vorige lonen x 0,999258 of basislonen 2019 x 1,0090866511

Negatieve index.

CAO -

Aanpassing ploegenpremies.

CAO -

Verhoging met 0,5 % van het gemiddeld referentie-uurloon voor de berekening van de ploegenpremies.


110.00Paritair Comité voor de textielverzorging
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


111.01Industriële metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 januari 2021 .


111.02Ambachtelijke metaalbewerking
CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 januari 2021 .


113.04Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen
IndexA

Vorige lonen x 1,0089


116.00Nationaal ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


116.00Kunststofverwerkende ondernemingen in Limburg ( Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid )
CAO -

Niet recurrente resultaatsgebonden premie voor werknemers met een anciënniteit van minstens de helft van de referteperiode. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020 of verschoven boekjaar 01.04.2020 tot 31.03.2021. Uitbetaling in 2021 (bij de loonafrekening voor de maand volgend op de maand waarin de jaarrekening werd goedgekeurd en desgevallend gecertificeerd door de bedrijfsrevisor). Prorata bonus voor de deeltijdse werknemers.


117.00Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel
IndexS

Vorige lonen x 0,999258 of basislonen 2019 x 1,0772

Negatieve index.


118.00Paritair Comité voor de voedingsnijverheid
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.01Maalderijen, roggebloem
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.02Bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.03Industriele broodbakkerijen, kleinbakkerijen en kleinbanketbakkerijen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Voor PC 118.03: index weekendpremie.


118.04Maïsstijfsel, rijststijfsel, aardappelmeel, maïsmeelfabrieken
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.05Koekjes-, industriële banketbakkerijen, beschuitfabrieken, peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.06Suiker-, suikerraffinaderijen, kandij-, invertsuiker, citroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken
IndexA

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Voor PC 118.06: Kandijfabrieken: index anciënniteitspremie.


118.07Brouwerijen, mouterijen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.08Drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en wijn, likeuren en aperitieven, vruchtenstokerijen, fruitstokerijen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.09Groenteconserven, watervrije groenten, zuurkool en in zout ingelegde groenten, bereiding van droge bevroren en overbevroren groenten
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.10Jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, geconfijte vruchten, pectinefabrieken, bevroren en overbevroren vruchten, stroopfabrieken
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.11Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen
Index -

Voor PC 118.11 pluimveeslachterijen: index aanwezigheidspremie (bedrag blijft ongewijzigd).

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.12Melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijs
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.13Olie- en margarinefabrieken
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.14Chocoladefabrieken, suikerbakkerijen, broodsmeersel
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.15Kunstijs, koelhuizen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.16Visconservenfabrieken, verduurzaamde vis, haringstokerijen, overbevroren vis
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.17Koffiebranderijen, cichoreibranderijen, cichoreidrogerijen, bereiding van poederkoffie
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.18Zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, en bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.19Dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soepen en allerhande bereidingen
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.20Enkel, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken veevoeder, voedingsmeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, veevoeders van dierlijke oorsprong zoals meel van beenderen, bloed, vis, visafval, drogerij van producten voor veevoeder
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.21Aardappelverwerkende industrie
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


118.22Aardappelschilbedrijven
IndexA

Vorige lonen x 1,0100


119.00Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
CAO -

Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2021. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2021. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 53,53 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 149,87 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

IndexA

Vorige lonen x 1,0095


119.03Slagerijen
CAO -

Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2021. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2021. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 53,53 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 149,87 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

IndexA

Vorige lonen x 1,0095


119.04Handel bieren en drinkwaters
CAO -

Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2021. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2020. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2021. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 53,53 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Niet van toepassing indien op ondernemingsniveau ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

CAO -

Toekenning jaarlijkse brutopremie van 149,87 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata. Referteperiode: van 01.01.2020 tot 31.12.2020.

Niet van toepassing in ondernemingen met syndicale afvaardiging waar ten laatste vóór 15.11.2015 door een akkoord voorzien werd in een gelijkwaardig voordeel.

IndexA

Vorige lonen x 1,0095


121.00Paritair Comité voor de schoonmaak
CAO -

Regeling geldig tot en met 30.06.2021.

Arbeiders die hun werkzaamheden uitvoeren op de zetel van de onderneming: toekenning ecocheques 1,63 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van de categorieën 8 die recht hebben op een verhoogde dagvergoeding en arbeiders van categorieën 8 tot 8C: toekenning ecocheques 0,83 EUR per gepresteerde dag. Niet van toepassing indien een ondernemingsakkoord een andere netto maatregel voorziet. Arbeiders van categorie 8D en 8E: geen recht meer op ecocheques (0,00 EUR).

CAO -

Index dagvergoeding dienstreizen.

Wijziging indexmechanisme : voortaan jaarlijks op 1 januari en 1 juli.

IndexA

Vorige lonen x 0,9991

De sociale partners hebben beslist de negatieve index niet toe te passen op de lonen, maar te verrekenen bij de volgende indexaanpassing.


124.00Paritair Comité voor het bouwbedrijf
CAOM

Ingevolge CAO 12.06.2014 wordt de negatieve index niet toegepast op de lonen, maar verrekend bij de volgende indexaanpassing.

Index -

Index loontoeslag petrochemie.

Negatieve index.

Index -

Index vergoedingen kost en huisvesting.

Negatieve index.


125.01Paritair Subcomité voor de bosontginningen
CAOS

Negatieve index. Ingevolge CAO 27/06/2019 wordt de negatieve index niet toegepast.


125.02Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
CAOM

Negatieve index. Ingevolge CAO 27.10.2011 wordt de negatieve index niet toegepast.


125.03Paritair Subcomité voor de houthandel
CAOA

Negatieve index. Ingevolge CAO 27/06/2019 wordt de negatieve index niet toegepast.


127.00Paritair Comité voor de handel in brandstoffen
Index -

Indexatie verblijfsvergoedingen.

Index -

Vorige ARAB vergoeding x 1,0094.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


128.00Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot 31.03.2021.


130.00Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf
Index -

Index maaltijdvergoeding.


130.00Drukkerijen (uitgezonderd dagbladen) ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )
Index -

Index maaltijdvergoeding.


130.00Dagbladen ( Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf )
Index -

Index maaltijdvergoeding.


136.00Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
IndexA

Negatieve index (- 0,15 %) Ingevolge CAO 05/09/2019 wordt de negatieve index niet toegepast, maar verrekend bij de volgende indexaanpassing.


139.00Sleepdiensten ( Paritair Comité voor de binnenscheepvaart )
Index -

Index voeding budget.


140.01Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - Geregeld Vervoer ( Autobussen en autocars )
CAO -

Rijdend personeel: toekenning cadeaucheque van 35,00 EUR. Te proratiseren.


140.02Rijdend personeel - Taxichauffeurs ( Taxi's )
CAO -

Taxichauffeurs: toekenning anciënniteitspremie.


140.03Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden
IndexM

Vorige lonen x 1,0100


140.03Rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
Index -

Vorige nachtvergoeding x 1,0100.

Index -

Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0100.

IndexM

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Vorige ARAB vergoeding x 1,0100.

Index -

Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0100.

Index -

Vorige verblijfsvergoedingen x 1,0100.


140.03Niet-rijdend personeel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
IndexM

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Vorige aanvullende uitkering bij ziekte x 1,0100.

Index -

Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0100.


140.03Garagepersoneel ( Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden )
Index -

Vorige anciënniteitstoeslag x 1,0100.

IndexM

Vorige lonen x 1,0100


140.04Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens
IndexM

Vorige lonen x 1,0090


140.05Paritair Subcomité voor de verhuizing
CAO -

Toekenning anciënniteitspremie (dienstjaar 2020). (bedrag ongewijzigd)


142.01Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen
IndexP

Vorige lonen x 1,0090


142.03Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier
Index -

Index bestaanszekerheidsvergoeding (ziekte, tijdelijke werkloosheid) ten laste van het Sociaal Fonds.


142.04Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten
IndexA

Vorige lonen x 1,0090


144.00Paritair Comité voor de landbouw
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 5,47 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 25 dagen op het gelegenheidsformulier hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 25 dagen zijn bereikt.

IndexA

Landbouw zonder vlas: vorige lonen x 1,0100

CAO -

Index kledijvergoeding.


145.00Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 10,93 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Index kledijvergoeding.


145.01Bloementeelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 10,93 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Index kledijvergoeding.


145.03Boomkwekerij
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 10,93 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100

Index -

Index kledijvergoeding.

Index -

Index mobiliteitspremie.

Index -

Index bruto premie verplaatsing.


145.04Inplanten en onderhoud van parken en tuinen
Index -

Index kledijvergoeding.

Index -

Index mobiliteitspremie.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


145.05Fruitteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 10,93 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

Index -

Index kledijvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


145.06Groenteteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 10,93 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

Index -

Index kledijvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


145.07Paddestoelen-/truffelteelt
CAO -

Toekenning forfaitaire premie van 10,93 EUR aan seizoen- en gelegenheidsarbeiders die minstens 50 dagen op de kaart seizoenarbeid hebben aangegeven. Referteperiode 01.01.2021 tot 31.12.2021. Betaling uiterlijk met de loonafrekening van de maand waarin 50 dagen zijn bereikt.

Index -

Index kledijvergoeding.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


149.01Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie
IndexP

Vorige lonen x 1,0090
2. Bedienden

200.00Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
IndexA

Vorige lonen x 1,0095


207.00Nationaal ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Verlenging bestaanszekerheid voor de dagen tijdelijke werkloosheid Corona tot en met 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


207.00Kunststofverwerkende ondernemingen in West-Vlaanderen ( Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid )
CAO -

Enkel voor de baremiseerbare bedienden: bestaanszekerheidsvergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht corona = 11,50 EUR voor de periode van 01.01.2021 tot uiterlijk 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .


209.00Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid
CAO -

Toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht - corona - nogmaals verlengd tot en met 31.03.2021.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging aanvullende eindejaarspremie : 7,5 EUR/dag tijdelijke werkloosheid overmacht - corona, die niet gelijkgesteld is voor de toekenning eindejaarspremie.

Max. 100 arbeidsdagen.

Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid toegekend op ondernemingsniveau worden aangerekend op de aanvullende eindejaarspremie.

Niet van toepassing indien

- de onderneming de sectorale regeling van de eindejaarspremie niet toepast.

- op ondernemingsniveau afspraken over de gelijkstelling eindejaarspremie tijdelijke werkloosheid overmacht - corona.

Vanaf 1 januari 2021 .


216.00Paritair Comité voor de notarisbedienden
IndexA

Vorige lonen x 0,9992

Negatieve index.


217.00Bedienden automatische spelen ( Paritair Comité voor de casinobedienden )
IndexA

Vorige lonen x 1,01003


217.00Bedienden klassieke spelen ( Paritair Comité voor de casinobedienden )
IndexA

Vorige lonen x 1,01003


220.00Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
CAO -

Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2020.

Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig voordeel toekennen.

IndexA

Vorige lonen x 1,0100


222.00Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking
IndexA

Negatieve index (- 0,15 %) Ingevolge CAO 05/09/2019 wordt de negatieve index niet toegepast, maar verrekend bij de volgende indexaanpassing.


225.02Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap
CAO -

Verlenging van de toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid van 01.11.2020 tot 31.03.2021.

Vanaf 1 november 2020 .


226.00Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
IndexA

Vorige lonen x 1,0090

De verhoging van de reële lonen beperkt zich tot de eindwedde van klasse 8.
3. Arbeiders en bedienden

301.05Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort
CAO -

Invoering anciënniteitspremie.

Vanaf 1 januari 2021 .


302.00Horeca Minimumlonen ( Paritair Comité voor het hotelbedrijf )
IndexA

Vorige lonen x 1,01003

Index -

Vorige kledijvergoedingen x 1,01003.

Index -

Vorige nachttoeslag x 1,01003.

Index -

Vorige flexibiliteitstoeslag in cateringbedrijven x 1,01003.


306.00Paritair Comité voor het verzekeringswezen
IndexM

Vorige lonen x 1,0089921


309.00Paritair Comité voor de beursvennootschappen
IndexM

Vorige lonen x 0,998702

Negatieve index.


310.00Paritair Comité voor de banken
IndexS

Vorige lonen x 0,9987

Negatieve index.


315.02Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen
CAO -

Toekenning ecocheques voor 100,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

Op ondernemingsniveau kan ten laatste op 30.06.2016 voorzien worden in een andere invulling van de koopkracht.

CAO -

Toekenning jaarlijkse premie van 184,02 EUR bruto aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers met volledige prestaties tijdens de referteperiode. Pro rata effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen in de referteperiode. Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

NIET van toepassing indien loonsverhogingen en/of andere voordelen gelijkwaardig volgens bedrijfseigen modaliteiten worden toegekend op ondernemingsniveau vóór 30.06.2016.

CAO -

Verlenging toekenning aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van corona tot 31.03.2021.

Vanaf 1 juli 2020 .


317.00Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
CAO -

Toekenning ecocheques t.w.v. 150,00 EUR voor de voltijdse arbeiders en bedienden van het waardevervoer (Rijdend personeel). Referteperiode van 01.01.2020 tot 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

CAO -

Waardevervoer - rijdend personeel : Vanaf 01.03.2020 dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met effectieve prestaties voor de toekenning van ecocheques. Tot en met 29.02.2020 enkel gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid.


318.01Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Duitstalige Gemeenschap: Corona: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor werknemers in dienst tussen 01.03.2020 en 31.12.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van januari 2021.

CAO -

Duitstalige Gemeenschap: toekenning consumptie-chèques voor werknemers in dienst in een huisvestingscentrum of er prestaties hebben verricht tussen de periode van 01.03.2020 en 31.12.2020.

-Maximaal halftijds tewerkgesteld: 150 EUR;

-Meer dan halftijds tewerkgesteld: 300 EUR.


318.02Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Niet van toepassing voor de dienstencheque-werknemers.

Vanaf 1 januari 2021 .


319.01Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
CAO -

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


319.02Duitstalige Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap )
CAO -

Duitstalige Gemeenschap: Corona: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor werknemers in dienst tussen 01.03.2020 en 31.12.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van januari 2021.

Vanaf 1 december 2020 .

CAO -

Duitstalige Gemeenschap: toekenning consumptie-chèques voor werknemers in dienst in een huisvestingscentrum of er prestaties hebben verricht tussen de periode van 01.03.2020 en 31.12.2020.

-Maximaal halftijds tewerkgesteld: 150 EUR;

-Meer dan halftijds tewerkgesteld: 300 EUR.

Vanaf 1 december 2020 .


322.00Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAO -

Invoering pensioenpremie PC 120.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.01 (textielnijverheid Verviers) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 214.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 214.00 (textielnijverheid bedienden) een premie van 0,68 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Invoering pensioenpremie PC 120.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 120.00 (textielnijverheid arbeiders) een premie van 0,66 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verhoging pensioenpremie PC 302: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 302 (hotelbedrijf) een premie van 0,73% (indien arbeider) en van 0,75% (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC's 111.01 en 111.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de PC's 111.01 en 111.02 (metaalverwerking) een premie van 1,58 % (in de Vlaamse provincies, evenals de ondernemingen Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) en 1,45 % (in de Waalse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de onderneming Cofely Fabricom NV en Cofely Fabricom Industrie Sud NV) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.05: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.05 (verhuizing) een premie van 0,56 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 111.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 111.03 (ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren) een premie van 1,58 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 142.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 142.01 (terugwinning van metalen) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 116.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 116.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 326: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 326 (gas- en elektriciteitsbedrijf) een premie van 1,79 % (bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder de afdeling 133.03 (sigaren en sigarillo's) een premie van 2,03 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.01 (autobussen en autocars) een premie van 0,49 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden) een premie van 1,11 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 304: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 304 (vermakelijkheidsbedrijf) een premie van 0,99 % (indien arbeider) en van 1,03 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 220: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 220 (voedingsnijverheid) een premie van 0,79 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 324: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 324 (diamantnijverheid en -handel) een premie van 1,98 % (indien arbeider) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 106.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 (betonindustrie) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 112.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 112.00 (garagebedrijf) een premie van 1,19 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 117.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 117.00 (petroleumnijverheid en -handel) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 118 (voedingsnijverheid) een premie van 1,09% van zijn brutoloon. Voor de bedrijven die beslist hebben de verhoogde bijdrage toe te passen: 1,39 % van het brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 124.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 124.00 (bouwnijverheid) een premie van 0,16 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 121.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 121.00 (schoonmaak) een premie van 1,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 126.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 126.00 (stoffering en houtbewerking) een premie van 0,45 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 127.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 127.00 (handel in brandstoffen) een premie van 1,98 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 130.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 130.00 (drukkerij-, grafische kunst en dagbladbedrijf) een premie van 0,35 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 132.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 132.00 (technische land- en tuinbouwwerken) een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 133.00, afdeling 133.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder afdeling 133.02 (rook-, pruim- en snuiftabak) een premie van 2,13 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 140.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 140.04 (de grondafhandeling op luchthavens) een premie van 0,61 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 143.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 143.00 (zeevisserij) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.01: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.01 (elektriciens: installatie en distributie) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 144.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 144.00 een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 145: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 145 (tuinbouwbedrijf) een premie van 1,23 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.02 (koetswerk) een premie van 1,45 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.03: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 149.03 (edele metalen) een premie van 0,70 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 149.04: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 149.04 (metaalhandel) een premie van 1,39 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 207.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 207.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,63 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 209: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 209 (metaalfabrikatennijverheid) een premie van 1,34 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 216: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 216 (notarisbedienden) een premie van 3,56 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 226: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 226 (internationale handel, het vervoer en de logistiek) een premie van 0,60 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 320: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 320 (begrafenisondernemingen) een premie van 0,20 % (indien arbeider) en van 0,20 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 323: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 323 (beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden) een premie van 1,98 % (indien arbeider) en van 2,05 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Verlenging pensioenpremie PC 317: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 317 (bewakings- en/of toezichtsdiensten) een premie van 0,40 % (indien arbeider) en van 0,41 % (indien bediende) van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 30.06.2021. Niet van toepassing op studenten-uitzendkrachten onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

Vanaf 1 januari 2021 .


322.01Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren
CAOS

Wanneer de arbeidsduur van 38 uur per week daadwerkelijk verminderd is, worden de minimumlonen evenredig geperequateerd.


323.00Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden
IndexA

Vorige lonen x 1,0095

CAO -

Index bestaanszekerheidsvergoeding.


326.00Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
IndexS

Vorige lonen x 0,998702 of basislonen januari 2019 (waarborgCAO) x 1,077200

Negatieve index.

IndexS

Vorige lonen x 0,998702 of basislonen januari 2019 (nieuwe statuten) x 1,077200

Negatieve index.


327.01Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Doelgroepwerknemers:

invoering uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

De maanden januari en/of februari 2021, kunnen worden uitbetaald in de vorm van een éénmalige bruto premie. Deze premie wordt ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon voor de maand maart.

Vanaf 1 januari 2021 .


327.01Beschutte werkplaatsen- Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Doelgroepwerknemers:

invoering uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

De maanden januari en/of februari 2021, kunnen worden uitbetaald in de vorm van een éénmalige bruto premie. Deze premie wordt ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon voor de maand maart.

Vanaf 1 januari 2021 .


327.01Maatwerkbedrijven ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven )
CAO -

Doelgroepwerknemers:

invoering uurloontoeslag vanaf 4 jaar sectoranciënniteit.

De maanden januari en/of februari 2021, kunnen worden uitbetaald in de vorm van een éénmalige bruto premie. Deze premie wordt ten laatste betaald samen met de uitbetaling van het loon voor de maand maart.

Vanaf 1 januari 2021 .


329.02Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest
Index -

Index verplaatsingsvergoedingen.


330.01 Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: rust - en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, revalidatiecentra;

Wijkgezondheidscentra (personeel gesubsidieerd door de COCOF):

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van maart 2021.


330.01Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .

Index -

Index jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).


330.01Rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden (niet in Vlaanderen) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).


330.01Thuisverpleging ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Corona - tweede golf: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor de loontrekkenden in de sector thuisverpleging. Referteperiode 01.09.2020 t.e.m. 30.11.2020. Deeltijdsen prorata. Uitbetaling vóór 31.12.2020.

Vanaf 1 december 2020 .


330.01Revalidatiecentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Wijkgezondheidscentra ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Diensten voor het Bloed van het Rode Kruis van België ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Vlaamse Gemeenschap (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap). ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
Index -

Index jaarlijkse premie aan verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) en verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT).

CAO -

Vlaamse Gemeenschap en/of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, beschut wonen, revalidatiecentra van de Gemeenschap):

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


330.01Duitstalige Gemeenschap (Ouderenzorg) ( Paritair subcomité voor de federale gezondheidsdiensten )
CAO -

Erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap (bejaardentehuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dagopvangcentra voor bejaarden en de diensten voor palliatieve zorg):

Corona: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor werknemers in dienst tussen 01.03.2020 en 31.12.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van januari 2021.

CAO -

Erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap (bejaardentehuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dagopvangcentra voor bejaarden en de diensten voor palliatieve zorg):

éénmalige toekenning consumptie-chèques voor werknemers in dienst of prestaties hebben verricht tussen de periode van 01.03.2020 en 31.12.2020.

-Maximaal halftijds tewerkgesteld: 150 EUR;

-Meer dan halftijds tewerkgesteld: 300 EUR.


330.04 Paritair subcomité voor de residuaire instellingen
CAO -

Privé-ziekenhuizen (met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en van de initiatieven van beschut wonen); forensische psychiatrische centra; de federale revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra; de wijkgezondheidscentra:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR) aan het personeel in de federale gezondheidssectoren.

Referteperiode van 01.01.2020 tot en met 30.09.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap (de service-flats en de diensten voor palliatieve zorg):

éénmalige toekenning consumptie-chèques voor werknemers in dienst of prestaties hebben verricht tussen de periode van 01.03.2020 en 31.12.2020.

-Maximaal halftijds tewerkgesteld: 150 EUR;

-Meer dan halftijds tewerkgesteld: 300 EUR.

CAO -

Erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap (de service-flats en de diensten voor palliatieve zorg):

Corona: aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor werknemers in dienst tussen 01.03.2020 en 31.12.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van januari 2021.

CAO -

Vlaamse multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en de netwerken palliatieve zorg:

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


331.00Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Diensten en organisaties (VIA-deelsectorcode DmfA 331.00.20– nummers 713 tot en met 722): de centra voor geboorteregeling, de centra voor tele-onthaal, de sociale vrijwilligersorganisaties, de diensten voor de strijd tegen toxicomanie (zonder revalidatieovereenkomst), de centra voor huwelijkscontacten, de centra voor prenatale raadpleging, de consultatiebureaus voor het jonge kind, de vertrouwenscentra kindermishandeling, de diensten voor adoptie, de centra voor ontwikkelingsstoornissen, de consultatiecentra voor gehandicaptenzorg, de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie:

toekenning éénmalige premie van 301,35 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling tijdens 2020. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het loon van januari 2021.

Vanaf 1 januari 2021 .

CAO -

Toekenning van consumptie-chèques (max. 300 EUR).

Referteperiode van 01.04.2020 tot en met 31.12.2020. Deeltijdsen pro rata.

De cheques worden uitgegeven binnen een maand na ontvangst van de financiering vanuit het Maribel Fonds.

Vanaf 1 januari 2021 .


331.00Buitenschoolse kinderopvang ( Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Kinderbegeleiders in de initiatieven voor erkende en gesubsidieerde buitenschoolse (kinder)opvang:

Toekenning éénmalige premie van 2.493,08 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in kalenderjaar 2020. Deeltijdsen prorata. Uitbetaling samen met het loon voor de maand januari 2021.


332.00Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
CAO -

Ambulante sectoren: Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie.

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van maart 2021.


332.00Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franse Gemeenschapscommissie) ( Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector )
CAO -

Ambulante sectoren: Sociale diensten, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten die sociale hulp verlenen aan justiciabelen, die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of door de Franse Gemeenschapscommissie.

Aanmoedigingspremie van 985 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode 01.01.2020 tot 30.09.2020. Deeltijds pro rata. Uitbetaling uiterlijk met het loon van maart 2021.


333.00Paritair Comité voor toeristische attracties
IndexA

Vorige lonen x 1,0095


336.00Paritair comité voor de vrije beroepen
CAOR

Enkel voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon: CAO-verhoging 1,44 % (maximum van 48 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 2020.


340.00Paritair Comité voor de orthopedische technologieën
IndexA

Arbeiders: vorige lonen x 0,998

Vanaf de eerste dag van de eerste loonuitbetaling van januari 2021.

De sociale partners hebben beslist de negatieve index niet toe te passen.

IndexA

Bedienden: vorige lonen x 1,0095


341.00Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
IndexA

Vorige lonen x 1,0095
Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.