Feedback
ella

Bewezen beroepskosten - algemeen

Woon-werktraject afgelegd met eigen of firmawagen (art.66, §4, WIB 92)
BEGRIP
Een forfait per kilometer voor de bewezen werkelijke beroepskosten inzake woon- werkverplaatsingen afgelegd met eigen of firmawagen. Het aantal km wordt niet begrensd.
SYSTEEM
Het bedrag wordt vastgesteld bij KB.
Laatste aanpassing: 25.03.2009
BEDRAGEN
Forfait per kilometer
IWT: 01/01/2001 0,15 EUR per km (vanaf aanslagjaar 2002)

Andere beroepsverplaatsingen dan het woon-werktraject afgelegd met eigen of firmawagen (art.66, §1, WIB 92)
Opmerking
Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe formule voor het berekenen van de aftrekbaarheid van brandstofkosten. We volgen deze formule niet op.

Woon-werktraject afgelegd anders dan met eigen of firmawagen (art.66bis, WIB 92)
BEGRIP
Een forfait per kilometer. Het aantal km wordt begrensd.
SYSTEEM
Het bedrag en de km-grens worden vastgesteld bij KB.
Laatste aanpassing: 03.11.2020
BEDRAGEN
Forfait per kilometerMaximum aantal km tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats (enkele afstand)
IWT: 01/01/2001 0,15 EUR (vanaf Aanslagjaar 2002) IWT: 01/01/2006 100 km (vanaf Aanslagjaar 2007)
UITLEG
Iedereen die het woon-werkverkeer aflegt met een ander transsportmiddel dan een wagen (moto, trein,…) en die zijn werkelijke beroepskosten bewijst, mag kiezen tussen:
  • de werkelijke kosten verbonden aan het woon-werkverkeer (vb. treinabonnement), of
  • het hierboven vermeld forfaitair bepaalde bedrag per afgelegde kilometer. Het aantal kilometers voor de laatst vermelde verplaatsingen wordt beperkt per gewerkte dag.

Woon-werktraject afgelegd met de fiets (art.66bis, 3e lid WIB 92)
BEGRIP
Een forfait per kilometer. Het aantal km wordt niet begrensd.
SYSTEEM
Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Laatste aanpassing: 08.01.2021
BEDRAGEN
Maximum aftrek kosten per kilometer met de fiets
IWT: 01/01/2021 0,24 EUR per km (Aanslagjaar 2022)
UITLEG
Iedereen die het woon-werkverkeer aflegt met een rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelecde fiets en die zijn werkelijke beroepskosten bewijst, mag per afgelegde kilometer bovenvermeld forfaitair bedrag in mindering brengen als werkelijke beroepskost. De kilometerbeperking per gewerkte dag geldt niet voor de verplaatsingen afgelegd per fiets.

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.