Feedback
ella

Voordeel alle aard - leningen

Referentievoet voor hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet
BEGRIP
Forfaitaire raming van het voordeel voortvloeiend uit een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet.
Laatste aanpassing: 22.11.2021
BEDRAGEN
Referentievoet voor hypothecaire leningen met veranderlijke rentevoet
IWT: 01/01/2021
Maandelijkse referte-indexen
PeriodeABCDEFGHIJ
Januari 2021 -0,652 -0,715 -0,735 -0,710 -0,665 -0,619 -0,565 -0,500 -0,429 -0,359
Februari 2021 -0,628 -0,676 -0,692 -0,664 -0,617 -0,562 -0,504 -0,433 -0,357 -0,281
Maart 2021 -0,612 -0,628 -0,628 -0,587 -0,514 -0,433 -0,351 -0,264 -0,171 -0,081
April 2021 -0,621 -0,652 -0,655 -0,612 -0,535 -0,450 -0,360 -0,262 -0,159 -0,060
Mei 2021 -0,620 -0,631 -0,619 -0,561 -0,472 -0,379 -0,286 -0,183 -0,073 -0,032
Juni 2021 -0,645 -0,640 -0,607 -0,528 -0,421 -0,316 -0,211 -0,097 0,020 0,127
Juli 2021 -0,646 -0,650 -0,625 -0,553 -0,455 -0,362 -0,266 -0,159 -0,045 0,061
Augustus 2021 -0,640 -0,699 -0,718 -0,670 -0,593 -0,516 -0,432 -0,331 -0,224 -0,121
September 2021 -0,647 -0,706 -0,717 -0,661 -0,583 -0,507 -0,424 -0,324 -0,213 -0,110
Oktober 2021 -0,649 -0,684 -0,668 -0,585 -0,483 -0,393 -0,295 -0,181 -0,060 0,050
November 2021 -0,657 -0,667 -0,619 -0,498 -0,375 -0,280 -0,185 -0,072 0,046 0,152
UITLEG
Het voordeel voortvloeiend uit een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, wordt forfaitair vastgesteld.

Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen:
- enerzijds : de referentierentevoet, vastgesteld per type lening;
- anderzijds : de aangerekende rentevoet (de renteverlaging wegens kinderlast wordt buiten beschouwing gelaten).

De berekening van het belastbaar voordeel hangt af van het soort lening, de terugbetalingswijze en het voorwerp van de lening.

Er geldt een bijzondere referentierentevoet voor hypothecaire leningen met variabele rentevoet, die vanaf 1 januari 1995 zijn toegekend. Bij deze leningen wordt de variabiliteit van de rentevoet gekoppeld aan de schommelingen van een referte index. Die referte index wordt in de vestigingsakte van de lening vermeld en moet gekozen worden uit de lijst die maandelijks door toedoen van de Controledienst der Verzekeringen in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd (Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet).

Voor dergelijke leningen met een variabele rentevoet hanteert men als referentierentevoet:
- voor de maanden waarvoor de oorspronkelijke, effectieve rentevoet van toepassing blijft: de referte index van de tweede kalendermaand voorafgaand aan de datum waarop de kredietverstrekker aan de potentiele kredietnemer een schriftelijk aanbod deed;

- en bij elke latere aanpassing van de effectieve rentevoet: naargelang het gaat om een leningscontract waarvan de rentevoet jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks, vierjaarlijks of vijfjaarlijks kan worden gewijzigd, de in aanmerking te nemen referte-index respectievelijk de index A, B, C, D of E van de tweede kalendermaand die voorafgaat aan het tijdstip waarop de rentevoet volgens de bepalingen van het leningscontract zal worden gewijzigd.

Referentievoet voor hypothecaire en niet-hypothecaire leningen (art. 18, par. 3, punt 1 KB/WIB)
BEGRIP
Forfaitaire raming van het voordeel voortvloeiend uit een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet.
Laatste aanpassing: 01.03.2021
BEDRAGEN
Referentievoet voor hypothecaire leningen met vaste rentevoet
IWT: 01/01/2021
Jaar waarin de
leningsovereenkomst
gesloten is
In aanmerking te nemen referentierentevoet
Leningen waarvan de terugbetaling
gewaarborgd is door een
gemengde levensverzekering
Andere leningen
2020 1,41 % 1,36 %
2019 1,70 % 1,58 %
2018 1,80 % 1,70 %
2017 2,13 % 2,00 %
2016 1,65 % 1,78 %
2015 2,47 % 2,41 %
2014 4,16 % 3,18 %
2013 4,45 % 3,20 %
2012 4,63 % 3,32 %
2011 5,14 % 3,67 %
2010 4,69 % 3,92 %
2009 5,19 % 4,30 %
2008 5,58 % 5,40 %
2007 5,46 % 4,90 %
2006 4,94 % 4,30 %
2005 4,89 % 3,90 %
2004 4,95 % 4,60 %
2003 4,85 % 4,80 %
2002 5,75 % 5,60 %
2001 5,60 % 6,10 %
2000 5,75 % 6,50 %
1999 5,75 % 5,50 %
1998 5,75 % 5,75 %
1997 6,00 % 6,00 %
1996 6,50 % 6,50 %
1995 7,00 % 6,75 %
 
Referentievoet voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd
IWT: 01/01/2020
Jaar waarin de
leningsovereenkomst
gesloten is
Maandelijks lastenpercentage
Leningen om de aankoop van
een wagen te financieren
Andere leningen
2020 0,04 % 0,11 %
2019 0,04 % 0,12 %
2018 0,05 % 0,14 %
2017 0,06 % 0,20 %
2016 0,06 % 0,13 %
2015 0,09 % 0,20 %
2014 0,10 % 0,22 %
2013 0,12 % 0,23 %
2012 0,14 % 0,17 %
2011 0,17 % 0,21 %
2010 0,20 % 0,30 %
2009 0,22 % 0,32 %
2008 0,25 % 0,36 %
2007 0,24 % 0,36 %
2006 0,21 % 0,31 %
2005 0,22 % 0,29 %
2004 0,23 % 0,30 %
2003 0,26 % 0,33 %
2002 0,26 % 0,33 %
2001 0,26 % 0,32 %
2000 0,28 % 0,33 %
1999 0,23 % 0,30 %
1998 0,25 % 0,35 %
1997 0,25 % 0,30 %
1996 0,30 % 0,35 %
1995 0,35 % 0,40 %
Referentievoet voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd
IWT: 01/01/2021
Jaar waarin de ontlener over de
geleende bedragen heeft beschikt
In aanmerking te nemen
referentierentevoet
2020 10,20 %
2019 8,78 %
2018 8,94 %
2017 8,78 %
2016 9,27 %
2015 8,16 %
2014 9,20 %
2013 8,80 %
2012 9,50 %
2011 8,50 %
2010 9,00 %
2009 10,30 %
2008 11,20 %
2007 10,40 %
2006 8,20 %
2005 8,00 %
2004 7,60 %
2003 7,40 %
2002 8,00 %
2001 8,60 %
2000 7,90 %
1999 6,75 %
1998 7,25 %
1997 7,00 %
1996 7,25 %
1995 8,25 %
UITLEG
Het voordeel voortvloeiend uit een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, wordt forfaitair vastgesteld.

Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen:
- enerzijds : de referentierentevoet, vastgesteld per type lening;
- anderzijds : de aangerekende rentevoet (de renteverlaging wegens kinderlast wordt buiten beschouwing gelaten).

De berekening van het belastbaar voordeel hangt af van het soort lening, de terugbetalingswijze en het voorwerp van de lening.

Voor niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd kan de referentierentevoet ook worden vastgesteld op basis van het reële jaarlijkse lastenpercentage voor het betreffende jaar, berekend met de formule:

i = p x 24 x n / n + 1
waarin :
i = reëel jaarlijks lastenpercentage
p = maandelijks lastenpercentage
n = terugbetalingstermijn in maanden.

Er geldt een bijzondere referentierentevoet voor hypothecaire leningen met variabele rentevoet, die vanaf 1 januari 1995 zijn toegekend. Bij deze leningen wordt de variabiliteit van de rentevoet gekoppeld aan de schommelingen van een referte index. Die referte index wordt in de vestigingsakte van de lening vermeld en moet gekozen worden uit de lijst die maandelijks door toedoen van de Controledienst der Verzekeringen in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd (Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet).

Voor dergelijke leningen met een variabele rentevoet hanteert men als referentierentevoet:
- voor de maanden waarvoor de oorspronkelijke, effectieve rentevoet van toepassing blijft: de referte index van de tweede kalendermaand voorafgaand aan de datum waarop de kredietverstrekker aan de potentiele kredietnemer een schriftelijk aanbod deed;

- en bij elke latere aanpassing van de effectieve rentevoet: de referte index van de tweede kalendermaand voorafgaand aan de datum waarop de effectieve rentevoet wijzigt.

Welke van de volgende beschrijft jouw feedback het best?


Jouw feedback

De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. De meeste functies zullen niet goed werken. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. Om de veiligheid en privacy van uw data te kunnen blijven garanderen, raden wij aan om zo snel mogelijk naar Internet Explorer 11 te upgraden of de laatste versie van een andere browser te gebruiken.